Výkonnosť za rok pre kategóriu Dlhopisových fondov k 14. 4. 2017

PoradieRebrícekVýkonnosť (%)
1.Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Local Currencies
13,41
2.Pioneer Funds - U.S. High Yield
12,37
3.Pioneer Funds - Global High Yield
11,76
4.ING (L) Renta Global High Yield
11,24
5.Pioneer Funds - U.S. High Yield Corp. Bond-Hedge
10,61
6.Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds
9,82
7.Pioneer - Emerging Markets Bonds
9,56
8.SPORO Privátny fond pravidelných výnosov, o.p.f.
8,81
9.KBC Bonds Emerging Markets
8,00
10.Pioneer Funds - EURO HIGH YIELD
7,12
11.KBC - Renta Sterlingrenta
7,00
12.Raiffeisen Europa High Yield
6,72
13.Pioneer Funds Euro Strategic Bond
5,81
14.ING (L) Renta Fund World
5,68
15.Pioneer Funds Strategic Income
5,33
16.SPORO Bankový fond pravidelných výnosov, o.p.f.
4,96
17.Bond Dynamic
4,77
18.IAD - 1. PF Slnko, o.p.f.
4,68
19.ESPA Bond Emerging-Markets
4,43
20.IAD - EURO Cash
3,99
21.Pioneer Funds Strategic Income-currency hedged
3,83
22.Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds
3,70
23.KBC Bonds High Interest
3,27
24.Pioneer Funds - U.S. Dollar Agregate Bond
3,24
25.Raiffeisen Euro-Corporates
2,92
26.Raiffeisen EuroVision Rent
2,82
27.KBC Bonds Corporates Euro
2,66
28.Raiffeisen EmergingMarkets Rent
2,31
29.PARVEST Euro Corporate Bond
2,08
30.ESPA Bond Euro - Corporate
2,07
31.GIS Euro Corporate Bonds
2,04
32.AFCE - CE Bond
1,94
33.Pioneer Funds - Global Aggregate Bond
1,88
34.Pioneer Euro Corporate Bond
1,74
35.KBC - Renta Forintrenta
1,72
36.KBC - Renta AUD-Renta
1,58
37.Sporo - Eurový dlhopisový fond
1,35
38.AFCE - EURO Bond
1,34
39.IAD - Český konzervativní
1,20
40.ESPA Cash Dollar
1,03
41.ING - Renta Fund Dollar
0,75
42.AXA Eurobond
0,63
43.Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds
0,54
44.TAM - Euro dlhopisový plus fond
0,35
45.Raiffeisen Dollar Liquid-Bonds
0,27
46.KBC - Renta ZLOTYRENTA
0,23
47.ČSOB dlhopisový eurový
0,19
48.AXA CEE Dluhopisový fond
-0,06
49.KBC Bonds Europe Ex EMU
-0,14
50.ESPA Cash Euro - Plus
-0,34
51.PARVEST Euro Short Term Bond
-0,43
52.KBC - Renta Slovakrenta
-0,55
53.KBC - Renta Short EUR
-0,58
54.PARVEST Euro Inflation-linked Bond
-0,64
55.Pioneer Funds - Euro Corporate Short Term
-0,69
56.Pioneer S.F. - Euro Curve 1-3 Year
-0,78
57.KBC - Renta Canarenta
-0,85
58.ING - Slovenský dlhopisový fond
-0,87
59.KBC - Renta Medium EUR
-0,90
60.ING - Renta Fund Euromix
-0,98
61.ING (L) Renta Fund Euro
-1,03
62.PARVEST Euro Bond
-1,12
63.Pioneer S.F. - Euro Curve 7-10year
-1,17
64.VÚB AM - Dlhopisový konvergentný fond
-1,19
65.Pioneer Funds - Euro Agregate Bond
-1,24
66.ESPA Bond Danubia
-1,36
67.KBC - Renta Eurorenta
-1,48
68.KBC - Renta EMU
-1,49
69.KBC - Renta Dollarenta
-1,51
70.PARVEST Euro Government Bond
-1,64
71.KBC - Renta Czechrenta
-1,67
72.KBC - Renta Long EUR
-1,85
73.KBC - Renta Swissrenta
-2,34
74.KBC Bonds Emerging Europe
-2,51
75.Pioneer Funds Euro Bond
-2,52
76.Pioneer Funds - Absolute Return Control
-3,41
77.WIOF CIS Bond - Trieda A
-3,63
78.WIOF CIS Bond - Trieda B
-4,34
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu