Elektrotechnický priemysel

Dve odvetvia v nemeckom priemysle nemajú optimistické vyhliadky do najbližšej budúcnosti

Nemecký kovospracujúci a elektrotechnický priemysel, ktorý zamestnáva takmer štyri milióny ľudí, nemá optimistické vyhliadky čo sa týka najbližšej budúcnosti. Firmy z tejto oblasti predpokladajú, že produkcia v sektore v tomto…

Aktuálne správy