Veľké výzvy 21. storočia: Veľkomestá, migrácia, starnutie

Veľké výzvy 21. storočia: Veľkomestá, migrácia, starnutie

Vedci a medzinárodné organizácie nedávno zamerali svoje analýzy na súvislosti medzi demografickou dynamikou a udržateľnosťou. Podobné obavy z dôsledkov demografických zmien na vývoj spoločností už existovali aj dávnejšie.

Komentáre

viac

Technológie

viac