Výber kvalitného vína bez ochutnávky je investovanie na základe názoru iných

Výber kvalitného vína bez ochutnávky je investovanie na základe názoru iných

Ten, kto už strávil nejaký ten čas vo vinárskom svete, určite zistil, že každý znalec má svoj príbeh o fľaši, ktorá spustila jeho posadnutosť viničom. Je to niečo, čo sa riadi vzorcom: Európa + prírodná scenéria + vzácne víno = moment osvietenia.

Komentáre

viac
Retail v revolučných zmenách: Je to skutočne apokalypsa, či len ďalšia príležitosť na uvedenie nových myšlienok do praxe?Retail v revolučných zmenách: Je to skutočne apokalypsa, či len ďalšia príležitosť na uvedenie nových myšlienok do praxe?

Odvetvie maloobchodu, alebo retailu, je od konca 90. rokov v neustálom prerode a odohrávajú sa v ňom postupne a kontinuálne viaceré významné zmeny. Hnacími silami zmien sú na strane jednej konzumenti a na strane druhej moderné technológie, ktoré menia tradičné spôsoby fungovania …

Technológie

viac