Rastúce ceny: Celosvetová snaha udržať lacné potraviny je neudržateľná

Rastúce ceny: Celosvetová snaha udržať lacné potraviny je neudržateľná

Politici, firmy a spotrebitelia musia akceptovať, že nízke ceny potravín sú súčasťou väčšieho problému. Zameranie sa výlučne na to, aby potraviny boli čo najlacnejšie, a neutíchajúca snaha o produktivitu a zisk nie je spôsob, ako udržať svet dobre živený.

Komentáre

viac
Zelení bankári: Prečo sú klimatické zmeny dôležité pre menovú politikuZelení bankári: Prečo sú klimatické zmeny dôležité pre menovú politiku

Zatiaľ čo dôsledky zmeny klímy na finančnú stabilitu sú všeobecne uznávané, až donedávna sa im v oblasti menovej politiky venovala menšia pozornosť. Na zabezpečenie cenovej stability majú centrálne banky jasný záujem, v niektorých prípadoch povinnosť, začleniť úvahy o zmene …

Technológie

viac