Podielové fondy

Najväčší podiel na celkových aktívach podielových fondov tvoria zmiešané fondy
- 15. 1. 2019
Podiel zmiešaných fondov predstavoval na konci septembra niečo vyše 46 %.
V podielových fondoch v uplynulom týždni pribudlo vyše 13 mil. eur
- 8. 1. 2019 - Názory čitateľov (1)
Väčšina kategórií fondov dosiahla kladné čisté predaje, najvyššiu sumu zaznamenali realitné fondy.
Najlepšie veci v živote sú zadarmo, to však neplatí pre indexové fondy
- 3. 1. 2019 - Názory čitateľov (2)
V roku 2018 sa na finančných trhoch dosiahol dôležitý míľnik. Po prvýkrát finančná spoločnosť ponúkla podielový fond s nulovým poplatkom.
Nemci najradšej vkladali peniaze do sporiteľných nástrojov
- 27. 12. 2018
Sporiteľné konto aj napriek nízkym úrokom získalo u nemeckých investorov na obľúbenosti. Podľa prieskumu bankového združenia BdB v tomto roku uprednostnilo sporiteľné konto alebo plán úspor 39 % investorov, kým pred dvomi rokmi išlo len o 22 %.
V podielových fondoch rastie podiel rizikovejších a nelikvidných aktív
- 14. 12. 2018
Týka sa to najmä dynamického rastu objemu spravovaných aktív v realitných podielových fondoch.
Podielové fondy skončili minulý týždeň v pluse takmer 3 mil. eur
- 12. 12. 2018
Najvyššie kladné čisté predaje dosiahli realitné fondy.
Slovenskí dolároví milionári nie sú veľmi naklonení podstupovať riziko
- 11. 12. 2018
Ku koncu októbra sa ročné bankové vklady Slovákov zhodnotili v priemere len o necelých 0,3 %, po zohľadnení inflácie sa reálne zhodnotenie vkladov v bankách posunulo do zápornej hodnoty.
Bohatstvo amerických domácností rekordne stúplo
- 7. 12. 2018
Hodnota akcií a portfólií podielových fondov, ktoré vlastnia Američania, sa počas júla až septembra zvýšila o 1,2 bil. USD.
Podielové fondy minulý týždeň so zápornými čistými predajmi
- 28. 11. 2018
Najvyššie záporné čisté predaje vykázali realitné fondy a dlhopisové fondy.
Podielové fondy minulý týždeň s čistými predajmi cez 10 mil. eur
- 13. 11. 2018
Najvyššie kladné čisté predaje dosiahli realitné fondy.
Strana 1 z 10Staršie

Dnešný vývoj CZK
Dnešný vývoj USD
Dnešný vývoj GBP

Dane, odvody, účtovníctvo - informácie pre podnikateľov