Objem úspor v druhom pilieri prekročil 12 miliárd eur

Objem majetku v druhom dôchodkovom pilieri predstavoval k 19. augustu tohto roka 12,006 miliardy eur. Počet sporiteľov bol ku koncu júla viac ako 1,7 milióna. Informovala o tom Asociácia dôchodkových správcovských spoločností (ADSS).
„Kumulatívna hodnota úspor sporiteľov stabilne rastie, a to napriek zložitému roku, keď okrem vojny na Ukrajine a energetickej krízy visí nad ekonomikami aj hrozba výraznejšieho spomalenia či dokonca recesie. Druhý pilier sa tak ukazuje odolný aj voči negatívnym trhovým vplyvom,“ zhodnotil podpredseda ADSS Vladimír Mlynek.
Slovenská vláda, správcovia úspor aj štátne autority majú v súčasnosti pred sebou výzvu reformovať dôchodkový systém, uviedla asociácia. Doplnila, že zmeny zákona o starobnom dôchodkovom sporení treba pripraviť tak, aby sa odstránili deformácie z minulosti a aby sa viac otvorili možnosti na dôstojný dôchodok z viacerých zdrojov. Ide o dôležité témy a rozhodnutia, ktoré výrazne ovplyvnia, ako sa bude druhý pilier vyvíjať.
Kľúčovou témou je podľa ADSS najmä zavedenie predvolenej investičnej stratégie, ktorá by mala vrátiť sporiteľov do akciových fondov. Za optimálne považujú presúvať iba sporiteľov, ktorí boli v minulosti zákonom presunutí do garantovaných fondov a nedotýkať sa tých, ktorý si fond vybrali sami.
Druhou kľúčovou témou je podľa asociácie zmena garancií, ktoré by mali byť naviazané na individuálneho sporiteľa. Tak by mal každý istotu, že počas dôchodku mu bude vyplatená celá suma, ktorú do dlhopisového garantovaného fondu vložil. Garancie by zároveň nemali veľmi zväzovať ruky správcom, aby nemali negatívny vplyv na potenciál zhodnotenia úspor.
Dôchodkové úspory si v kapitalizačnom pilieri v súčasnosti hromadí viac ako polovica slovenskej populácie v aktívnom veku, uviedla ADSS. Aj v tomto roku do druhého piliera vstupujú najmä mladí ľudia, ktorí prichádzajú na trh práce a väčšina si vyberá akciové a indexové fondy, ktorých dlhodobý potenciál zhodnotenia je najvyšší.

Súvisiace články

Aktuálne správy