Bankový účet po dedičskom konaní


Otázka od užívateľa Peter:

Dobrý deň. Prosím o radu. Zdedila som po manželovi okrem iného aj vklad na účte ( nie účet ) v SLSP vo výške 37€. Účet bol po úmrtí zablokovaný. Po dedičskom konaní ( 6 mesiacov )som v banke požiadalo o vyplatenie finančných prostriedkov. Bola som však informovaná, že na účte je debet 550€ z dôvodu, že počas prebiehajúceho dedičského konania si Sociálna poisťovňa vyžiadala späť dôchodok manžela, vyplatený ešte za života vo výške alikvotnej čiastky, na ktorú manžel už nemal nárok. Na účte ale v danom čase nebolo dostatok finančných prostriedkov na pokrytie pohľadávky a vznikol debet vo výške 380€. K dnešnému dňu narastajú úroky za každý mesiac. Moja otázka je. Má na toto konanie banka právo a som ako dedička vkladu 37€ povinná uhrádzať aj úroky resp pohľadávku na účte, ktoré začali vznikať až po manželovej smrti. Osobne by som uhradila rozdiel v dôchodku, ktorí vznikol ale aj úroky sa mi zdajú priveľa. Ďakujem.
Odpovedá: Mgr. Ján Porázik, analytik spoločnosti Fincentrum a.s.

Vami spomínaný postup sa nám nezdá úplne štandardný a Sociálna poisťovňa si mala uplatniť svoju pohľadávku v dedičskom konaní. Pre odborné informácie by sme vám odporučili kontaktovať právnu poradňu.

«« Ďalšie otázky