Životné poistenie

Skupina Uniqa dosiahla v 1. kvartáli zisk pred zdanením vo výške 74 mil. eur
SITA - 24. 5. 2018
V medziročnom porovnaní zisk rakúskej poisťovacej skupiny vzrástol o 123 %. Výsledok pozitívne ovplyvnil jednorazový príjem z predaja podielu v spoločnosti Casinos Austria vo výške 47,4 mil. eur.
Predstavitelia Klubu 500 klamú
Predstavitelia Klubu 500 klamú, keď tvrdia, že Slovensko má 5. najvyššie daňovo–odvodové zaťaženie spomedzi štátov Európskej únie.
Partners Group SK vlani s tržbami presahujúcimi 30 mil. eur
Kľúčovou zložkou portfólia boli aj vlani investície s podielom 30,5 %.
Aegon Životná poisťovňa vlani s hrubým ziskom cez 6 mil. eur
SITA - 12. 4. 2018
Poisťovňa evidovala rast hrubého predpísaného poistného o viac ako 4 %.
Uniqa poisťovňa vlani s rastom poistného o takmer 6 %
SITA - 20. 3. 2018
Neživotné poistenie zaznamenalo nárast o 7 % a predpísané poistné v životnom poistení sa zvýšilo o 3,1 %.
Sociálna poisťovňa priznala vlani 370 úrazových rent
SITA - 25. 2. 2018
Z dôvodu pracovného úrazu poisťovňa priznala 140 úrazových rent a pre chorobu z povolania 230 takýchto dávok.
Sociálna poisťovňa priznala vlani úrazovú rentu v 370 prípadoch
TASR - 21. 2. 2018
Úrazovú rentu, teda dávku, ktorá má poškodenému zmierniť pokles zárobku v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, uznala Sociálna poisťovňa v minulom roku v 370 prípadoch.
Vďaka kontrolám klesol počet podvodov pri autách
TASR - 15. 2. 2018
Dovedna 1775 poisťovacích podvodov odhalila vlani Allianz-Slovenská poisťovňa. Hoci išlo v porovnaní s rokom 2016 o mierny pokles, vzrástla výška uchránenej hodnoty a dosiahla sumu 4,31 milióna eur.
Wüstenrot poisťovňa vlani s hrubým predpisom poistného cez 57 mil. eur
SITA - 14. 2. 2018
Zisk pred zdanením dosiahol vlani 6,03 mil. eur pri raste o 10,5 %.
Wüstenrot poisťovňa vlani s hrubým predpisom poistného cez 52 mil. eur
SITA - 13. 2. 2018
Zisk pred zdanením dosiahol vlani 6,03 mil. eur pri raste o 10,5 %.
Strana 1 z 10Staršie

Dnešný vývoj CZK
Dnešný vývoj USD
Dnešný vývoj GBP

Dane, odvody, účtovníctvo - informácie pre podnikateľov