Správcovské spoločnosti

Index sociálneho rozvoja ukázal, že život na Slovensku sa postupne zlepšuje
TASR - 12:16
Index sociálneho rozvoja 2017, ktorý hodnotí sociálne aspekty života, ale aj hospodárske výsledky 128 krajín, ukazuje, že život na Slovensku sa postupne zlepšuje.
Priemerná výška doživotného dôchodku z 2. piliera k 31. 12. 2017 bola 23,92 eura
TASR - včera o 11:16 - Názory čitateľov (1)
Priemerná výška doživotných dôchodkov z 2. piliera vyplácaných životnými poisťovňami predstavovala ku koncu roka 2017 mesačne 23,92 eura. Mesačný neindexovaný dôchodok sa vyplácal v priemernej sume 23,89 eura a poberalo ho 874 sporiteľov. Mesačný indexovaný dôchodok mal v priemere výšku 25,46 eura a poberalo ho 17 sporiteľov.
Podielové fondy za týždeň s kladnými čistými predajmi za 10,7 mil. eur
SITA - 17. 1. 2018
Najviac zdrojov pribudlo v zmiešaných fondoch, v ktorých čisté predaje dosiahli 7,2 mil. eur.
Podielové fondy minulý týždeň so zápornými čistými predajmi
SITA - 10. 1. 2018
Najvyššie záporné čisté predaje vykázali štruktúrované fondy za takmer 13 mil. eur.
Podielové fondy posledný týždeň v roku v pluse 17 mil. eur
SITA - 5. 1. 2018
Najviac zdrojov pribudlo v zmiešaných fondoch, v ktorých čisté predaje dosiahli 11,5 mil. eur.
Podielové fondy s týždennými čistými predajmi cez 22 mil. eur
SITA - 29. 12. 2017
Najviac zdrojov pribudlo v zmiešaných fondoch, v ktorých čisté predaje dosiahli 16,9 mil. eur.
Investori nemajú záujem o fondy peňažného trhu
SITA - 27. 12. 2017 - Názory čitateľov (1)
Ku koncu septembra bol podiel fondov peňažného trhu na celkových aktívach podielových fondov na úrovni 0,49 %.
Podielové fondy s čistými predajmi za takmer 23 mil. eur
SITA - 14. 12. 2017
Najviac zdrojov pribudlo v zmiešaných fondoch, v ktorých čisté predaje dosiahli 17,68 mil. eur.
Podielové fondy s čistými predajmi za 23,6 mil. eur
SITA - 5. 10. 2017
Najviac zdrojov v sledovanom období pribudlo v zmiešaných fondoch.
Nezáujem o fondy peňažného trhu pokračoval aj v druhom štvrťroku
Kým koncom marca bol podiel fondov peňažného trhu na úrovni 0,55 %, na konci júna to bolo 0,52 %.
Strana 1 z 10Staršie

Dnešný vývoj CZK
Dnešný vývoj USD
Dnešný vývoj GBP

Dane, odvody, účtovníctvo - informácie pre podnikateľov