Záujem Slovákov o reality nenaštrbila ani koronakríza

Záujem Slovákov o reality nenaštrbila ani koronakríza. Investovať do nehnuteľností však možno aj inak ako kúpou bytu, domu alebo chalupy.

Záujem Slovákov o reality nenaštrbila ani koronakríza. Investovať do nehnuteľností však možno aj inak ako kúpou bytu, domu alebo chalupy. Na popularite čoraz viac získavajú realitné fondy. Uviedla to Eva Sadovská, analytička WOOD & Company, v analýze, v ktorej sa venovala aktívam realitných fondov na Slovensku aj v Česku na základe údajov Národnej banky Slovenska (NBS) a Českej národnej banky k 31. decembru 2021.
Vysvetlila, že vďaka realitným fondom investori vlastnia podiely nielen v nehnuteľnostiach určených na bývanie, ale aj v administratívnych budovách, nákupných centrách či v priemyselných parkoch. Investovanie cez realitné fondy sa podľa nej vyznačuje výnosmi pochádzajúcimi z nájmov a z nárastu trhovej ceny nehnuteľnosti.
Priblížila, že podľa údajov NBS boli aktíva realitných fondov na Slovensku k 31. decembru 2021 vykázané v objeme 2,072 miliardy eur. Medziročne prišlo k nárastu ich objemu o 18,5 %, oproti koncu predchádzajúceho kvartálu o 4,3 %. Od vypuknutia pandémie, konkrétne od 31. decembra 2019, sa objem aktív realitných fondov v SR zvýšil až o 32,5 %.
Informovala, že mnoho investorov zo Slovenska vyhľadáva investičné príležitosti aj v Českej republike. K 31. decembru 2021 boli podľa údajov ČNB aktíva realitných fondov v ČR na úrovni približne 6,651 miliardy eur a ich podiel na celkových aktívach podielových fondov predstavoval 20,9 %. Medziročne prišlo k nárastu aktív realitných fondov v ČR o 18,6 %, oproti predchádzajúcemu kvartálu o 4,6 %. Oproti koncu roka 2019 išlo o nárast na úrovni 29,7 %.
Podčiarkla, že investovanie do realitných fondov je určené pre pragmaticky uvažujúcich ľudí, ktorí plánujú dlhodobo zveľaďovať svoj majetok a nepodliehajú rizikovým trendovým vlnám investičného aktivizmu.
Investovanie do realitných fondov sa podľa Sadovskej vyznačuje stabilnými výnosmi pochádzajúcimi z nájmov dohodnutých na dlhšie obdobie a pri predaji z nárastu trhovej ceny. Zároveň sa podľa nej dlhodobo nachádzajú nad úrovňami inflácie v krajine. V prípade výkonnejších fondov pre kvalifikovaných investorov sa výnosy dlhodobo nachádzajú dokonca až na úrovniach od 8 do 10 % ročne.
"Do realitných fondov môžeme investovať už od niekoľkých desiatok eur, v prípade realitných fondov pre kvalifikovaných investorov ide o vstupný kapitál na úrovni 50.000 až 100.000 eur," doplnila.
Dodala, že v prípade investovania do realitného fondu investor získava podiely v niekoľkých administratívnych budovách, nákupných centrách, logistických parkoch alebo hoteloch. Tým podľa nej diverzifikuje svoje riziko v prípade nižšej investičnej výkonnosti niektorej z vlastnených nehnuteľností. Realitné fondy investujú vo veľkej miere do lokálnych aktív a investori tak prispievajú k rozvoju samotného regiónu.

Súvisiace články

Aktuálne správy