Štruktúra odplát dôchodkovej správcovskej spoločnosti by sa mala… (2)

Štruktúra odplát dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS) by sa mala zmeniť. Vyplýva to z návrhu novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorý v stredu schválila vláda.
„Primárnym cieľom navrhovanej právnej úpravy je najmä prijatie opatrení smerujúcich k zvýšeniu efektívnosti sporiacej a výplatnej fázy starobného dôchodkového sporenia – zavedením predvolenej investičnej stratégie na báze princípu životného cyklu pre nových a postupne aj pre existujúcich sporiteľov a priorizáciou dlhodobého vyplácania majetku sporiteľov v starobe,“ priblížil rezort práce.
Novela o starobnom dôchodkovom sporení podľa MPSVR uprednostňuje dlhodobé vyplácanie majetku sporiteľov v starobe. Prináša aj zavedenie predvolenej investičnej stratégie. Kumulatívne obe opatrenia môžu podľa rezortu práce zvýšiť nasporenú sumu sporiteľov po 40 rokoch sporenia o minimálne 64 %. Návrhom novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení sleduje MPSVR zvýšenie efektívnosti 2. piliera z pohľadu celkovej nasporenej sumy, a teda aj budúceho dôchodku pre sporiteľa.
MPSVR podčiarklo, že takmer dve tretiny ľudí si v súčasnosti vypláca úspory z 2. piliera jednorazovo, čo zvyšuje riziko nízkeho príjmu v prípade dlhovekosti. Úprava výplatnej fázy zamedzí jednorazovým výberom dôchodkových úspor.
Pozitívny efekt na hodnotu dôchodkových úspor sporiteľov budú mať podľa MPSVR aj navrhované zmeny v štruktúre odplát dôchodkovej správcovskej spoločnosti a návrh na zavedenie individuálnych garancií.
Účinnosť navrhovanej právnej úpravy, ktorá sa týka zavedenia predvolenej investičnej stratégie, sa navrhuje od 1. januára 2023 a účinnosť ustanovení súvisiacich so zmenami vo výplatnej fáze sa z dôvodu potreby dlhšej legisvakačnej lehoty na ich implementáciu navrhuje od 1. januára 2024.

Súvisiace články

Aktuálne správy