Sadzba príspevkov do II. piliera ostane rovnaká v rokoch 2023 a 2024

Aktuálne platná sadzba príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (II. dôchodkový pilier) vo výške 5,50 % zostane zachovaná aj v rokoch 2023 a 2024. Vyplýva to z nedávno schválenej novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení, upozornila v utorok Sociálna poisťovňa (SP).
Sadzba príspevkov sa pôvodne mala postupne zvyšovať, a to od budúceho roka na 5,75 % a v roku 2024 na 6 % hrubej mzdy zamestnanca, resp. vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby. Na základe novely zákona sa však sadzba do druhého piliera zvýši na 5,75 % až od roku 2025 a bude platná aj v roku 2026. Na 6 % sa táto sadzba zvýši až od roku 2027.
SP priblížila, že primerane tomu sa upravilo aj znižovanie sumy starobného dôchodku z I. piliera. V praxi to znamená, že sporiteľom, ktorým sa pre nižšiu sadzbu príspevkov postúpia do ich dôchodkovej správcovskej spoločnosti príspevky v nižšej sume, sa bude aj starobný dôchodok z I. piliera, na ktorý im v budúcnosti vznikne nárok, znižovať o menšiu pomernú časť a bude priznaný vo vyššej sume.

Viac o téme: dôchodky, druhý pilier

Súvisiace články

Aktuálne správy