Podielové fondy - profily

 Ticker Názov
OFSPOKZAM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f.
OFSLOASEPBCAM SLSP Erste Private Banking Conservative
OFSLOERROAM SLSP ERSTE Realitná Renta, o.p.f.
OFSPOPKAM SLSP Euro Plus Fond
OFSPODKAM SLSP Eurový dlhopisový fond
OFSPOROFMVAM SLSP Fond maximalizovaných výnosov
OFSLOGROAM SLSP Global Renta, o.p.f.
OFSPOGAFDAM SLSP Globálny akciový fond
OFSPOIIAM SLSP Inštitucionálny I1, š.p.f.
OFAMSII2AM SLSP Inštitucionálny I2, o.p.f.
OFSPOPFPTAM SLSP Privátny fond krátkodobých investícií
OFSPOPFPVOAM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov
OFSPOPFPV2OAM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 2, o.p.f.
OFSPOBFPVOAM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f.
OFSPOPP11AM SLSP Privátny P11, o.p.f.
OFSPORFAM SLSP Realitný fond
OFSPOSAOAM SLSP ŠIP Aktív, o.p.f.
OFSPOSBAM SLSP ŠIP Balans, o.p.f.
OFSPOSKOAM SLSP ŠIP Klasik, o.p.f.
OFSPOSAAM SLSP Svetové akcie, o.p.f.
OFUNIPFSBTAAmundi Fund Solutions - Balanced EUR
OFUNIPFSBUAmundi Fund Solutions - Balanced USD
OFXXXBWHIB0AEAmundi Fund Solutions - Buy & Watch High Income Bond 01/2025 A EUR (AD) (D)
OFXXXBWHIB0AE1Amundi Fund Solutions - Buy & Watch High Income Bond 01/2025 A EUR (C)
OFXXXBWHIB1AEAmundi Fund Solutions - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 A EUR (AD) (D)
OFXXXBWHIB1AE1Amundi Fund Solutions - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 A EUR (C)
OFXXXBWI0Amundi Fund Solutions - Buy & Watch Income 06/2025
OFXXXBWI01Amundi Fund Solutions - Buy & Watch Income 07/2025
OFUNIPFSCTAAmundi Fund Solutions - Conservative EUR
OFUNIPFSCUAmundi Fund Solutions - Conservative USD
OFUNIPFSDGTAAmundi Fund Solutions - Diversified Growth
OFXXXAFARMAEAmundi Funds - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)
OFXXXAFAECAEAmundi Funds - Asia Equity Concentrated A EUR (C)
OFXXXAFAECAUAmundi Funds - Asia Equity Concentrated A USD (C)
OFXXXAFCEAEAmundi Funds - China Equity A EUR (C)
OFXXXAFCEAUAmundi Funds - China Equity A USD (C)
OFXXXAFEEAMEAEAmundi Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity A EUR (C)
OFXXXAFEEAMEAUAmundi Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity A USD (C)
OFXXXAFEMBAEAmundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C)
OFXXXAFEMBAEHAmundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C)
OFXXXAFEMBAUAmundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C)
OFXXXAFEMLCBAEAmundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond A EUR (C)
OFXXXAFEMLCBAUAmundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond A USD (C)
OFXXXAFEMSTBAEHAmundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C)
OFXXXAFEWEAEAmundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C)
OFXXXAFEWEAUAmundi Funds - Emerging World Equity A USD (C)
OFXXXAFEABAEAmundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C)
OFXXXAFEABAE1Amundi Funds - Euro Alpha Bond A EUR (C)
OFXXXAFEABAUAmundi Funds - Euro Alpha Bond A USD (C)
OFXXXAFECBAEAmundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C)
OFXXXAFECBAUAmundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C)
OFXXXAFEGBAEAmundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C)
OFXXXAFEGBAUAmundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C)
OFXXXAFEMTIAEAmundi Funds - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C)
OFXXXAFEMTIAEQAmundi Funds - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR QTI (D)
OFXXXAFEEAEAmundi Funds - Euroland Equity A EUR (C)
OFXXXAFEEAUAmundi Funds - Euroland Equity A USD (C)
OFXXXAFEESCAEAmundi Funds - European Equity Small Cap A EUR (C)
OFXXXAFEESCAUAmundi Funds - European Equity Small Cap A USD (C)
OFXXXAFEETIAESAmundi Funds - European Equity Sustainable Income A2 EUR SATI (D)
OFXXXAFEETIAEAmundi Funds - European Equity Sustainable Income A2 EUR (C)
OFXXXAFEEVAEAmundi Funds - European Equity Value A EUR (C)
OFXXXAFEEVAUAmundi Funds - European Equity Value A USD (C)
OFXXXAFGABAEAmundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C)
OFXXXAFGABAUAmundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C)
OFXXXAFGEEAEAmundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C)
OFXXXAFGEEAUAmundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C)
OFXXXAFGETIAUAmundi Funds - Global Equity Sustainable Income A2 USD (C)
OFXXXAFGETIAUQAmundi Funds - Global Equity Sustainable Income A2 USD QTI (D)
OFXXXAFGETIAEAmundi Funds - Global Equity Sustainable Income A2 EUR (C)
OFXXXAFGETIAEQAmundi Funds - Global Equity Sustainable Income A2 EUR QTI (D)
OFXXXAFGMFAEAmundi Funds - Global Macro Forex A EUR (C)
OFXXXAFGMFAUAmundi Funds - Global Macro Forex A USD (C)
OFXXXAFGMAEAmundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C)
OFXXXAFGMAUAmundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C)
OFXXXAFGMTIAEHAmundi Funds - Global Multi-Asset Target Income A2 EUR Hgd (C)
OFXXXAFGMTIAEHQAmundi Funds - Global Multi-Asset Target Income A2 EUR Hgd QTI (D)
OFXXXAFJEAEAmundi Funds - Japan Equity A EUR (C)
OFXXXAFJEAUAmundi Funds - Japan Equity A USD (C)
OFXXXAFOYAEAmundi Funds - Optimal Yield A EUR (C)
OFXXXAFPFOAEAmundi Funds - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C)
OFXXXAFPFOAEHAmundi Funds - Pioneer Flexible Opportunities A EUR Hgd (C)
OFXXXAFPFOAUAmundi Funds - Pioneer Flexible Opportunities A USD (C)
OFXXXAFPGEAEAmundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C)
OFXXXAFPGEAUAmundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C)
OFXXXAFPGHYBAEAmundi Funds - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C)
OFXXXAFPGHYBAUAmundi Funds - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C)
OFXXXAFPSIAEAmundi Funds - Pioneer Strategic Income A EUR (C)
OFXXXAFPSIAEHAmundi Funds - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C)
OFXXXAFPSIAUAmundi Funds - Pioneer Strategic Income A USD (C)
OFXXXAFPUBAEAmundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C)
OFXXXAFPUBAUAmundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C)
OFXXXAFPUEFGAEAmundi Funds - Pioneer US Equity Fundamental Growth A EUR (C)
OFXXXAFPUEFGAUAmundi Funds - Pioneer US Equity Fundamental Growth A USD (C)
OFXXXAFPUEMCVAEAmundi Funds - Pioneer US Equity Mid Cap Value A EUR (C)
OFXXXAFPUEMCVAEHAmundi Funds - Pioneer US Equity Mid Cap Value A EUR Hgd (C)
OFXXXAFPUEMCVAUAmundi Funds - Pioneer US Equity Mid Cap Value A USD (C)
OFXXXAFPUERAEAmundi Funds - Pioneer US Equity Research A EUR (C)
OFXXXAFPUERAUAmundi Funds - Pioneer US Equity Research A USD (C)
OFXXXAFPUERVAEAmundi Funds - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C)
OFXXXAFPUERVAUAmundi Funds - Pioneer US Equity Research Value A USD (C)
OFXXXAFPUHYBAEAmundi Funds - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C)
OFXXXAFPUHYBAEHAmundi Funds - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C)
OFXXXAFPUHYBAUAmundi Funds - Pioneer US High Yield Bond A USD (C)
OFXXXAFPUSTBAEAmundi Funds - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)
OFXXXAFPUSTBAUAmundi Funds - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)
OFXXXAFP9Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C)
OFXXXAFRATIAEAmundi Funds - Real Assets Target Income A2 EUR (C)
OFXXXAFRATIAUAmundi Funds - Real Assets Target Income A2 USD (C)
OFXXXAFREAEAmundi Funds - Russian Equity A EUR (C)
OFXXXAFREAUAmundi Funds - Russian Equity A USD (C)
OFXXXAFESBAEAmundi Funds - Strategic Bond A EUR (C)
OFXXXAFESBAEAAmundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D)
OFXXXAFTEPAEAmundi Funds - Top European Players A EUR (C)
OFXXXAFTEPAUAmundi Funds - Top European Players A USD (C)
OFXXXAFUPFAEAmundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C)
OFXXXAFUPFAUAmundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C)
OFPIOARCAmundi Funds II - Absolute Return Bond EUR
OFUNIARBUAmundi Funds II - Absolute Return Bond USD
OFPIOTRCAmundi Funds II - Absolute Return Currencies EUR
OFUNIARCUAmundi Funds II - Absolute Return Currencies USD
OFPIOAREAmundi Funds II - Absolute Return Multi-Strategy
OFUNIAEEAmundi Funds II - Asia (Ex.Japan) Equity EUR
OFPIOPEAmundi Funds II - Asia (Ex.Japan) Equity USD
OFUNICEEAmundi Funds II - China Equity EUR
OFPIOGCEAmundi Funds II - China Equity USD
OFPIOEEEAmundi Funds II - Emerging Europe a Mediterranean Equity EUR
OFUNIEEAMEUAmundi Funds II - Emerging Europe a Mediterranean Equity USD
OFUNIEMBEAmundi Funds II - Emerging Markets Bond EUR
OFPIOFEMBEHAmundi Funds II - Emerging Markets Bond EUR Hedged
OFPIOFEMBLCAmundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies EUR
OFUNIEMBLCUAmundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies USD
OFUNIEMBSTHAmundi Funds II - Emerging Markets Bond Short Term EUR Hedged
OFPIOEMBAmundi Funds II - Emerging Markets Bond USD
OFUNIEMEEAmundi Funds II - Emerging Markets Equity EUR
OFPIOEMEGAmundi Funds II - Emerging Markets Equity USD
OFPIOEESTAmundi Funds II - Euro Aggregate Bond
OFXXXEABAmundi Funds II - Euro Alpha Bond EUR
OFXXXEAB1Amundi Funds II - Euro Alpha Bond USD
OFPIOEBAmundi Funds II - Euro Bond
OFUNIEBAUAmundi Funds II - Euro Bond USD
OFPIOECBAmundi Funds II - Euro Corporate Bond EUR
OFUNIECBAmundi Funds II - Euro Corporate Bond USD
OFPIOECSTAmundi Funds II - Euro Corporate Short Term
OFPIOEHYAmundi Funds II - Euro High Yield
OFXXXEMTIAEDAmundi Funds II - Euro Multi-Asset Target Income A EUR DQ
OFXXXEMTIAENAmundi Funds II - Euro Multi-Asset Target Income A EUR ND
OFUNIESAUNAmundi Funds II - Euro Short-Term USD
OFPIOESTAmundi Funds II - Euro Short Term EUR
OFUNIESBAEAmundi Funds II - Euro Strategic Bond EUR (DA)
OFPIOFESBAmundi Funds II - Euro Strategic Bond EUR (ND)
OFPIOEEAmundi Funds II - Euroland Equity EUR
OFUNIEEAUAmundi Funds II - Euroland Equity USD
OFUNIEEOVEAmundi Funds II - European Equity Optimal Volatility EUR
OFUNIEEOVUAmundi Funds II - European Equity Optimal Volatility USD
OFPIOFEETIAmundi Funds II - European Equity Target Income EUR (DSA)
OFPIOFEETINAmundi Funds II - European Equity Target Income EUR (ND)
OFPIOEEVAmundi Funds II - European Equity Value EUR
OFUNIEEVAUAmundi Funds II - European Equity Value USD
OFPIOEPOAmundi Funds II - European Potential EUR
OFUNIEPAUAmundi Funds II - European Potential USD
OFPIOERAmundi Funds II - European Research EUR
OFUNIERUAmundi Funds II - European Research USD
OFPIOGABAmundi Funds II - Global Aggregate Bond EUR
OFUNIGABAUNAmundi Funds II - Global Aggregate Bond USD
OFPFGEAmundi Funds II - Global Ecology EUR
OFUNIGEUAmundi Funds II - Global Ecology USD
OFPIOGD130Amundi Funds II - Global Equity Target Income EUR
OFPIOFGETIVDAmundi Funds II - Global Equity Target Income EUR (DQ)
OFUNIGETIUAmundi Funds II - Global Equity Target Income USD
OFUNIGETIUDAmundi Funds II - Global Equity Target Income USD (DQ)
OFPIOGFLAmundi Funds II - Global Multi-Asset
OFUNIGMTI1Amundi Funds II - Global Multi-Asset Target Income EUR Hedged (DQ)
OFUNIGMTIAmundi Funds II - Global Multi-Asset Target Income EUR Hedged (ND)
OFUNIGMAUAmundi Funds II - Global Multi-Asset USD
OFUNIJEEAmundi Funds II - Japanese Equity EUR
OFPIOJEAmundi Funds II - Japanese Equity USD
OFUNIMARRAEAmundi Funds II - Pioneer Flexible Opportunities EUR
OFPIOFMARRAmundi Funds II - Pioneer Flexible Opportunities EUR Hedged
OFPIOFMARREAmundi Funds II - Pioneer Flexible Opportunities USD
OFUNIGHYAmundi Funds II - Pioneer Global High Yield EUR
OFPIOGHYAmundi Funds II - Pioneer Global High Yield USD
OFPIOGSEAmundi Funds II - Pioneer Global Select EUR
OFUNIGSUAmundi Funds II - Pioneer Global Select USD
OFUNINABVEAmundi Funds II - Pioneer North American Basic Value EUR
OFPIONABVAmundi Funds II - Pioneer North American Basic Value USD
OFUNISIAmundi Funds II - Pioneer Strategic Income EUR
OFPIOFSICHAmundi Funds II - Pioneer Strategic Income EUR Hedged
OFPIOFSIAmundi Funds II - Pioneer Strategic Income USD
OFUNIUDABAEAmundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Agregate Bond EUR
OFPIOPUSBAmundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Agregate Bond USD
OFPIOUSDSTAmundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term USD
OFUNIUDSTAEAmundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short Term EUR
OFUNIUFGEAmundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Growth EUR
OFPIOUSRGAmundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Growth USD
OFUNIUHYAEAmundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield EUR
OFPIOUSHYCBHAmundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield EUR Hedged
OFPIOUSHYCBDAmundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield USD
OFUNIUMCVEAmundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value EUR
OFPIOUSMCVHAmundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value EUR Hedged
OFPIOUSMCVAmundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value USD
OFUNIUREAmundi Funds II - Pioneer U.S. Research EUR
OFPIOUSRAmundi Funds II - Pioneer U.S. Research USD
OFUNIURVEAmundi Funds II - Pioneer U.S. Research Value EUR
OFPIOUSRVAmundi Funds II - Pioneer U.S. Research Value USD
OFUNIRATIEAmundi Funds II - Real Assets Target Income EUR
OFPIOFRATIAmundi Funds II - Real Assets Target Income USD
OFPIOFREAmundi Funds II - Russian Equity EUR
OFUNIREUAmundi Funds II - Russian Equity USD
OFPIOTEPAmundi Funds II - Top European Players EUR
OFUNITEPAUAmundi Funds II - Top European Players USD
OFUNIUPFAEAmundi Funds II - U.S. Pioneer Fund EUR
OFPIOAMAmundi Funds II - U.S. Pioneer Fund USD
OFPIOSEMB2Amundi S.F. - Emerging Markets Bond 2019
OFPIOEURCOAmundi S.F. - EUR Commodities EUR
OFXXXECANHUAmundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged
OFPIOSFEC13YAmundi S.F. - Euro Curve 1-3 Year
OFPIOSEC7Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year
OFXXXEEOVAmundi S.F. - European Equity Optimal Volatility EUR
OFXXXEEOV1Amundi S.F. - European Equity Optimal Volatility USD
OFXXXEREAmundi S.F. - European Research EUR
OFXXXERUAmundi S.F. - European Research USD
OFKBCAPPA95Archipel Portfolio Pro August 95
OFKBCAPPF9Archipel Portfolio Pro February 95
OFKBCAPPM9Archipel Portfolio Pro May 90
OFARCPPNArchipel Portfolio Pro November 90
OFAXACEEAFAXA CEE Akciový fond
OFAXACEEDFAXA CEE Dluhopisový fond
OFAXACKAXA CZK Konto
OFAXASKKKAXA EUR Konto
OFAXAEAXA Eurobond
OFAXARFAXA Realitní fond
OFAXASEEAXA Selection Emerging Equity
OFAXASGEAXA Selection Global Equity
OFAXASOAXA Selection Opportunities
OFAXASCPAXA Small Cap Portfolio
OFBLABADFAUBGF Asian Dragon Fund A2 USD
OFBLABEFAEBGF Euro-Markets Fund A2 EUR
OFBGFESDBFAEBGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR
OFBLABEEIFAEBGF European Equity Income Fund A2 EUR
OFBLABFIGOFABGF Fixed Income Global Opportunities Fund A2 USD
OFBLABGAFAUBGF Global Allocation Fund A2 USD
OFBLABGEIFAUBGF Global Equity Income Fund A2 USD
OFBLABGHYBFABGF Global High Yield Bond Fund A2 USD
OFBLABGMAIFABGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR
OFBNPBPFIAEABNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic
OFBNPBPFIAEIBNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic
OFBNPBPFIAOBNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [Classic, C]
OFBNPBPFICCBNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C]
OFBNPBPFIFCBCRECBNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond Classic [Classic RH EUR, C]
OFBNPBPFIUMBNP Paribas Flexi I US Mortgage [Classic H EUR, C]
OFBNPBPFMICBNP Paribas Funds Multi-Asset Income [Classic, C]
OFBNPBARVCBNP Paribas Funds Absolute Return Low Vol Bond [Classic, C]
OFBNPACTBNP Paribas Funds Aqua [Classic, C]
OFBNPBAEECBNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [Classic EUR, C]
OFBNPEBSAEECBNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [Classic EUR, C]
OFBNPEBSAECBNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [Classic, C]
OFBNPECECBNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C]
OFPARECBNP Paribas Funds China Equity [Classic, C]
OFPAREOBNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C]
OFBNPDTBNP Paribas Funds Disruptive Technology [Classic, C]
OFPAREWEBNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C]
OFBNPMIECCEBNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income [Classic EUR, C]
OFBNPMIECDEBNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income [Classic EUR, DIS]
OFPAREWEBNP Paribas Funds Energy Transition [Classic, C]
OFBNPEC6MBNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C]
OFPARBRABNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C]
OFPAREBOBNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C]
OFBNPBPFEBOEABNP Paribas Funds Euro Bond Opportunities [Classic EUR, Acc]
OFPARECBBNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [Classic, C]
OFBNPEBSECCBNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C]
OFPAREGBBNP Paribas Funds Euro Government Bond [Classic, C]
OFBNPBEHYBNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [Classic, C]
OFBNPBWHYSDBNP Paribas Funds Euro High Yield Short Duration Bond [Classic H EUR, C]
OFPAREILBBNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [Classic, C]
OFPARSTEBNP Paribas Funds Euro Money Market [Classic, C]
OFPARESTBBNP Paribas Funds Euro Short Term Bond Opportunities [Classic, C]
OFBNPFBECBNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bond Opportunities [Classic, C]
OFBNPCBECBNP Paribas Funds Europe Convertible [Classic, C]
OFPAREDBNP Paribas Funds Europe Dividend [Classic, C]
OFPAREEEBNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [Classic, C]
OFPAREBSEBNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C]
OFPAREEGBNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C]
OFPARESMCBNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C]
OFBNPCBESCCBNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible [Classic, C]
OFBNPFBEBNP Paribas Funds Flexible Bond Euro [Classic, C]
OFBNPBPGBOBNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [Classic, C]
OFBNPCBWRECBNP Paribas Funds Global Convertible [Classic RH EUR, C]
OFBNPGECBNP Paribas Funds Global Environment [Classic, C]
OFBNPEBSWBNP Paribas Funds Global Equity [Classic, EUR C]
OFBNPBWHYCBNP Paribas Funds Global High Yield Bond [Classic, C]
OFPAREWLVBNP Paribas Funds Global Low Vol Equity [Classic, C]
OFBNPEWHCCBNP Paribas Funds Health Care Innovators [Classic, C]
OFBNPEIECBNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C]
OFPAREIBNP Paribas Funds India Equity [Classic, C]
OFPARJAPBNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C]
OFPARLABNP Paribas Funds Latin America Equity [Classic, C]
OFBNPENSCCDEBNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic EUR, DIS]
OFBNPENSCCCEBNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C]
OFBNPERCBNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C]
OFBNPBPFSCCBNP Paribas Funds Seasons [Classic, C]
OFBNPSFCBNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C]
OFBNPBPFSMBSBCBNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced [Classic Solidarity BE, C]
OFBNPBPFSMBCBNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced [Classic, C]
OFBNPBPFSMGCBNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Growth [Classic, C]
OFBNPBPFSMSCBNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Stability [Classic, C]
OFBNPDDCBNP Paribas Funds Target Risk Balanced [Classic, R]
OFPARETBNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R]
OFBNPEUGECBNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R]
OFPARUSMCBNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R]
OFBNPBPFUMEABNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Classic Acc]
OFBNPEUSCECBNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R]
OFBNPEUSCCBNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R]
OFPARSTDBNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R]
OFBNPBPLBEPCBNP Paribas L1 Bond Europe Opportunities [Classic EUR, C]
OFBNPBPLBWPCBNP PARIBAS L1 Bond World Plus [Classic, C]
OFBNPBPLDWBCBNP PARIBAS L1 Diversified World Balanced [Classic, C]
OFBNPBPLEEBNP PARIBAS L1 Equity Europe
OFBNPBPLMICBNP Paribas L1 Multi-Asset Income [Classic EUR, C]
OFBNPBPLSBNP PARIBAS L1 Seasons
OFBNPBPLSABBNP PARIBAS L1 Sustainable Active Balanced
OFBNPBPLSABSCBNP Paribas L1 Sustainable Active Balanced [Classic Solidarity EUR, C]
OFBNPBPLSABCBNP PARIBAS L1 Sustainable Active Balanced [Classic, C]
OFBNPBPLDWGCBNP Paribas L1 Sustainable Active Growth [Classic EUR, C]
OFBNPBPLSASBNP Paribas L1 Sustainable Active Stability [Classic EUR, C]
OFBNPBPPEF2CBNP Paribas Plan Easy Future 2021 [Classic, C]
OFBNPBPPEF21BNP Paribas Plan Easy Future 2023 [Classic, C]
OFBNPBPPEF22BNP Paribas Plan Easy Future 2026 [Classic, C]
OFBNPBPPEF23BNP Paribas Plan Easy Future 2028 [Classic, C]
OFBNPBPPEF24BNP Paribas Plan Easy Future 2033 [Classic, C]
OFBNPBPPEF25BNP Paribas Plan Easy Future 2038 [Classic, C]
OFBNPBPPEF26BNP Paribas Plan Easy Future 2043 [Classic, C]
OFBNPPQ1BNP Paribas Quam Fund Medium Vol
OFBLABFISFAEBSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR
OFCQUAREF2C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund
OFCQUAREFTC-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (I) T
OFCQUAREFVC-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (I) VTIA
OFCQUAREFC-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (plne rastový)
OFCQUAREFAC-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) A
OFCQUAREFT1C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (R) T
OFCQUSRAC-QUADRAT Active PLUS A (výnosový)
OFCQUSRVC-QUADRAT Active PLUS VT (plne rastový)
OFCQUSRTC-QUADRAT Active PLUS T (rastový)
OFCQUSAAC-QUADRAT Active YOU A (výnosový)
OFCQUSATC-QUADRAT Active YOU T (rastový)
OFCQUSAVC-QUADRAT Active YOU VT (plne rastový)
OFCQUATRGC-QUADRAT ARTS Total Return Garant
OFCQUATRGAC-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI
OFXXXGEVC-QUADRAT GreenStars ESG (I) VTA
OFXXXGEV1C-QUADRAT GreenStars ESG (R) VTA
OFXXXCIGDOCPR Invest - Global Disruptive Opportunities EUR
OFXXXCIGDOUCPR Invest - Global Disruptive Opportunities USD
OFXXXCIGSACAECPR Invest - Global Silver Age EUR
OFXXXCIGSAUCPR Invest - Global Silver Age USD
OFXXXCIMCPR Invest - Megatrends
OFIAMDLHČSOB Dlhopisový o.p.f.
OFIAMKONČSOB EURO KONTO
OFCSOBPRIKČSOB Privátny o.p.f.
OFCSOBRASČSOB Rastový o.p.f.
OFIAMSAČSOB Svetový akciový o.p.f.
OFCSOBVYVČSOB Vyvážený o.p.f.
OFDXNMDexia Bonds Emerging Markets
OFDXBEDexia Bonds Euro
OFDXINDexia Bonds International
OFDXUSDexia Bonds USD
OFDXELEDexia Equities L Europe
OFDXEEMDexia Equities L. Emerging Markets
OFESPABDERSTE Bond Danubia
OFSLOBEMCIERSTE Bond Emerg Mkt Corp IG
OFESPABEMAERSTE Bond Emerging Markets
OFSLOBEMCERSTE Bond Emerging Markets Corporate
OFSLOBLEERSTE Bond Local Emerging
OFESPASAERSTE Responsible Stock America
OFESPABDOESPA Bond Dollar
OFESPABECESPA Bond Euro Corporate
OFSLOBERVESPA Bond Euro Rent VT
OFSLOBEHESPA Bond Europe High-Yield
OFSLOBILESPA Bond Inflation Linked
OFSLOBUCESPA Bond USA Corporate
OFSLOBUHYESPA Bond USA High Yield
OFSLOMESPA Mortage
OFESPCCPESPA Reserve Corporate
OFESPACDESPA Reserve Dollar
OFSLOREESPA Reserve Euro
OFESPACEPESPA Reserve Euro Plus
OFESPASEEESPA Stock Europe - Emerging
OFESPASEESPA Stock Europe
OFESPASEAESPA Stock Europe
OFESPASEPESPA Stock Europe Property
OFESPASGESPA Stock Global
OFESPASGEMESPA Stock Global Emerging Markets
OFESPASIESPA Stock Istanbul
OFESPASJESPA Stock Japan
OFVUBAMEFASFEurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile
OFVUBAMEFBCSEEurizon Fund - Bond Corporate Smart ESG
OFVUBAMEFBHYEurizon Fund - Bond High Yield
OFVUBAMEFBILEurizon Fund - Bond Inflation Linked
OFVUBAMEFEEMEurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility
OFVUBAMEFEWSVEurizon Fund - Equity World Smart Volatility
OFVUBAMEFSGEEurizon Fund - Sustainable Global Equity
OFVUBAMEMSFM1REurizon Manager Selection Fund - MS 10 R
OFVUBAMEMSFM2REurizon Manager Selection Fund - MS 20 R
OFVUBAMEMSFM4REurizon Manager Selection Fund - MS 40 R
OFVUBAMEMSFM7REurizon Manager Selection Fund - MS 70 R
OFVUBAMEOF1Eurizon Opportunitá Flessibile 15
OFFIDFAFAFidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR
OFFILASSFAFidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR
OFFILCCFAFidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR
OFFILEMFAFidelity Funds - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR
OFFILEBCFAFidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A-ACC-EUR
OFFILEBFAFidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR
OFFILEFAFidelity Funds - European Fund A-ACC-EUR
OFFILEHYFAFidelity Funds - European High Yield Fund A-DIST-EUR
OFFILFT2FAFidelity Funds - Fixed Term 2018 Fund A-DIST-EUR
OFFILGDFAFidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged)
OFFILGFFAFidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR
OFFILGHCFAFidelity Funds - Global Health Care Fund A-ACC-EUR
OFFILGMAIFAFidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-QINC(G)-EUR (hedged)
OFFILGOFAFidelity Funds - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR
OFFILGPFAFidelity Funds - Global Property Fund A-DIST-EUR
OFFILGTFAFidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR
OFFILIFAFidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR
OFFILJAFAFidelity Funds - Japan Advantage Fund A-DIST-EUR (hedged)
OFFILLAFAFidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD
OFFILPFAFidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD
OFFILUHYFAFidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR
OFXXXFEAIFAFirst Eagle Amundi International Fund - AE (C)
OFXXXFEAIFFirst Eagle Amundi International Fund AHE (C)
OFFRABDFFranklin Biotechnology Discovery Fund
OFFRAEHYFFranklin Euro High Yield Fund
OFFRAECBFFranklin European Corporate Bond Fund
OFFRAEDFFranklin European Dividend Fund
OFFRAEGFFranklin European Growth Fund
OFFRAESCGFFranklin European Small-Mid Cap Growth Fund
OFFRAETRFFranklin European Total Return Fund
OFFRAGABFFranklin Global Aggregate Bond Fund
OFFRAGCSFFranklin Global Convertible Securities Fund
OFFRAGFSFFranklin Global Fundamental Strategies Fund
OFFRAGREFFranklin Global Real Estate Fund
OFFRAGSCGFFranklin Global Small-Mid Cap Growth Fund
OFFRAGPMFFranklin Gold & Precious Metals Fund
OFFRAHYFFranklin High Yield Fund
OFFRAIFFranklin Income Fund
OFFRAIF1Franklin India Fund
OFFRAJFFranklin Japan Fund
OFFRAKASFFranklin K2 Alternative Strategies Fund
OFFRAMFFranklin MENA Fund
OFFRAMBFFranklin Mutual Beacon Fund
OFFRAMEFFranklin Mutual European Fund
OFFRAMGDFFranklin Mutual Global Discovery Fund
OFFRANRFFranklin Natural Resources Fund
OFFRASBFFranklin Strategic Balanced Fund
OFFRASCFFranklin Strategic Conservative Fund
OFFRASDFFranklin Strategic Dynamic Fund
OFFRASIFFranklin Strategic Income Fund
OFFRATFFranklin Technology Fund
OFFRAUEFFranklin U.S. Equity Fund
OFFRAUGFFranklin U.S. Government Fund
OFFRAUOFFranklin U.S. Opportunities Fund
OFFRAWPFFranklin World Perspectives Fund
OFGICEEEGIS Central and Eastern European Equities
OFGIECBGIS Euro Corporate Bonds
OFGIEEDGIS European Equities Opportunity
OFGIDESGIS Global Equity Allocation
OFGLOPDB2Global Partners CSOB Duo Bonus 2
OFGLOPDB3Global Partners CSOB Duo Bonus 3
OFGLOPDC8Global Partners CSOB Duo Coupon 8
OFCSOFCU3Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 3
OFGLOPFCU4Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 4
OFGLOPCFCU5Global Partners CSOB Fixovany Click USD 5
OFKBCGPCFCU6Global Partners CSOB Fixovany Click USD 6
OFKBCGPCFCU7Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7
OFKBCGPCFCU8Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8
OFKBCGPCGR1Global Partners CSOB Globalniho rustu 1
OFKBCGPCSSBN1Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1
OFXXXGREFOGOLDSIDE Real Estate Fund, o.p.f.
OFHBRRSRFHB Reavis Stredoeurópsky Realitný fond
OFHORAFAIHorizon Access Fund Asian Infrastructure
OFKBCHAFCHorizon Access Fund China
OFHORAFRHorizon Access Fund Russia
OFHORAFVHorizon Access Fund Vietnam
OFHORAIFHorizon Access India Fund
OFHORCBS1Horizon CSOB Buyback Spolocnosti 1
OFHORDNTE1Horizon CSOB Dobyvatelia Novych Trhov EUR 1
OFHORCDB1Horizon CSOB Duo Bonus 1
OFHORCDC1Horizon CSOB Duo Coupon 1
OFHORCDC2Horizon CSOB Duo Coupon 2
OFHORCDC4Horizon CSOB Duo Coupon 4
OFHORCDC5Horizon CSOB Duo Coupon 5
OFHORCDC6Horizon CSOB Duo Coupon 6
OFHORCDC7Horizon CSOB Duo Coupon 7
OFKBCHCER1Horizon CSOB Europsky Rast 1
OFKBCHCF1Horizon CSOB Financie 1
OFKBCHCGR2Horizon CSOB Globalny Rast 2
OFHORGRE1Horizon CSOB Globalny Rast EUR 1
OFKBCHCIPHorizon CSOB Investicna Prilezitost
OFKBCHCKP1Horizon CSOB Kratkodobych Prilezitosti 1
OFKBCHCKP2Horizon CSOB Kratkodobych Prilezitosti 2
OFHORMC1Horizon CSOB Memory Click 1
OFHORSF1Horizon CSOB Silne Firmy 1
OFHORSS1Horizon CSOB Smart Start 1
OFHORCSV1Horizon CSOB Stredny Vyber 1
OFHCSOBSSBE1Horizon CSOB Svet S Bonusom Energie 1
OFHORCSSBP1Horizon CSOB Svet s Bonusom Pivovarov 1
OFHORCSSBR1Horizon CSOB Svet s Bonusom Rodina 1
OFHORSSHTB1Horizon CSOB Svet s High Tech Bonusom 1
OFHORCSSNB1Horizon CSOB Svet s Nemeckym Bonusom 1
OFHORSP1Horizon CSOB Svetovy Pokrok 1
OFHORCDC3Horizon Duo Coupon 3
OFKBCHULHorizon USD Low
OFIADSLIAD - 1. PF Slnko (dlhopisový)
OFALLBDIAD - Bond Dynamic
OFAFCESPDIAD - CE Bond o.p.f.
OFAFCECKIAD - Český konzervativní
OFIADEFOIAD - Energy Fund, o.p.f.
OFAFCEPDIAD - EURO Bond
OFAFCEKPIAD - EURO Cash
OFAFCEZRIAD - Global Index
OFALLGOIAD - Growth Opportunities
OFIADKAPIAD - Kapital
OFKDPROIAD - KD Prosperita
OFKDRUSIAD - KD Russia
OFIADKRFOIAD - Korunový realitný fond, o.p.f.,
OFIADOPTIAD - Optimal
OFAFCECEEBFIAD - Optimal Balanced
OFALLPE1IAD - Protected Equity 1
OFALLPE2IAD - Protected Equity 2
OFIADPRFIAD - Prvý realitný fond
OFIADDKIAD - Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.
OFKBCI2IN.Focus 2030
OFKBCI21IN.Focus 2035
OFKBCIKEDBIN.Focus KBC ExpertEase Defensive Balanced
OFKBCIKEDB1IN.Focus KBC ExpertEase Dynamic Balanced
OFINGLIWING - Invest World
OFXXXIEBFAEInvesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR
OFXXXIEEFAEInvesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR
OFXXXIGIFAEInvesco Global Income Fund - A (Accumulation) EUR
OFXXXIGIFAADGIEInvesco Global Income Fund - A Annual Distribution - Gross Income - EUR
OFXXXIGLFAUInvesco Global Leisure Fund - A (Accumulation) USD
OFXXXIGLFAHAInvesco Global Leisure Fund - A (EUR Hedged) Accumulation
OFXXXIPEHIFAEInvesco Pan European High Income Fund - A (Accumulation) EUR
OFXXXIPEHIFAE1Invesco Pan European High Income Fund - A (Distribution) EUR
OFXXXIPESEFAEInvesco Pan European Structured Equity Fund - A (Accumulation) EUR
OFPPJTBJ&T BOND EUR zmiešaný o.p.f.
OFPPJPEZOJ&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f.
OFJTSZOJ&T SELECT zmiešaný o.p.f.
OFKBCEFEAKBC - Equity Fund Growth by Innovation
OFKBCBCEKBC Bonds Corporates Euro
OFKBCBEEKBC Bonds Emerging Europe
OFKBCBEMKBC Bonds Emerging Markets
OFKBCBEEEKBC Bonds Europe Ex EMU
OFKBCBHIKBC Bonds High Interest
OFKBCEDC1KBC EquiPlus Duo Coupon 14
OFKBCEFAKBC Equity Fund America
OFKBCFBEKBC Equity Fund Belgium
OFKBCFBUYAKBC Equity Fund Buyback America
OFKBCEFBBEKBC Equity Fund Buyback Europe
OFKBCEFCEKBC Equity Fund Central Europe
OFKBCEFCYKBC Equity Fund Commodities & Materials
OFKBCEFMEKBC Equity Fund Consumer Durables
OFKBCEFEEUKBC Equity Fund Emerging Europe
OFKBCEFEUKBC Equity Fund Europe
OFKBCEFEZKBC Equity Fund Eurozone
OFKBCEFFKBC Equity Fund Finance
OFKBCEFFLKBC Equity Fund Flanders
OFKBCEFFABKBC Equity Fund Food & Personal Products
OFKBCEFGLKBC Equity Fund Global Leaders
OFKBCEFHDKBC Equity Fund High Dividend
OFKBCEFUSVKBC Equity Fund High Dividend North America
OFKBCEFJKBC Equity Fund Japan
OFKBCEFLAKBC Equity Fund Latin America
OFKBCEFLTKBC Equity Fund Luxury & Tourism
OFKBCEFMTKBC Equity Fund Medical Technologies
OFKBCEFNAKBC Equity Fund New Asia
OFKBCEFNMKBC Equity Fund New Markets
OFKBCEFNSKBC Equity Fund New Shares
OFKBCEFOKBC Equity Fund Oil
OFKBCEFPFKBC Equity Fund Pacific
OFKBCEFPKBC Equity Fund Pharma
OFKBCEFECKBC Equity Fund Strategic Cyclicals
OFKBCFEURFKBC Equity Fund Strategic Finance
OFKBCEFFAKBC Equity Fund Strategic Satellites
OFKBCEFETKBC Equity Fund Strategic Telecom & Technology
OFKBCEFTECKBC Equity Fund Technology
OFKBCFETELKBC Equity Fund Telecom
OFKBCEFMILKBC Equity Fund Trends
OFKBCEUSSCKBC Equity Fund US Small Caps
OFKBCEFUTKBC Equity Fund Utilities
OFKBCEFWKBC Equity Fund World
OFKBCFCKBC Flexible Comfort
OFKBCFPKBC Flexible Plan
OFKBCMCADMKBC Multi Interest CAD Medium
OFKBCMCADKBC Multi Interest Cash CAD
OFKBCMCCOBCKBC Multi Interest Cash CZK
OFKBCMCEURKBC Multi Interest Cash EURO
OFKBCMCUSDKBC Multi Interest Cash USD
OFKBCEURMKBC Multi Interest EURO Medium
OFKBCPNA1TU5KBC Perspective North America 100 Timing USD 5
OFKBCPNA1TU6KBC Perspective North America 100 Timing USD 6
OFKBCPWS1APU2KBC Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 2
OFKBCPWS1APU3KBC Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 3
OFKBCRAUDRKBC Renta Aud-Renta
OFKBCRCANKBC Renta Canarenta
OFKBCRENCZKBC Renta Czechrenta
OFKBCRDKBC Renta Dollarenta
OFKBCRENEMUKBC Renta Emurenta
OFKBCREKBC Renta Eurorenta
OFKBCRFORKBC Renta Forintrenta
OFKBCRENLEURKBC Renta Long EUR
OFKBCRENMEURKBC Renta Medium EUR
OFKBCRSEURKBC Renta Short EUR
OFKBCRENSKBC Renta Slovakrenta
OFKBCRENSTKBC Renta Sterlingrenta
OFKBCRSWRKBC Renta Swissrenta
OFKBCRZLOKBC Renta Zlotyrenta
OFUNIMBEECmyNEXT - Bond E EUR Cap
OFUNIMEEEmyNEXT - Equity E EUR
OFUNIMMEEmyNEXT - Multi-Asset E EUR
OFINGLIARBNN (L) Absolute Return Bond - X Cap EUR
OFINGINANN (L) Asia Income - X Cap USD
OFINGLIBINN (L) Banking & Insurance - X Cap EUR
OFINGLIBINN (L) Banking & Insurance X - Cap USD
OFNNCEXCENN (L) Climate & Environment - X CAP EUR
OFNNNMXCCNN (L) Climate & Environment - X Cap CZK (hedged i)
OFINGLIMNN (L) Climate & Environment - X Cap USD
OFNNNCEXCCNN (L) Commodity Enhanced - X Cap CZK (hedged i)
OFINGLICENN (L) Commodity Enhanced P - Cap EUR (hedged i)
OFNNNTXCCNN (L) Communication Services - X Cap CZK (hedged i)
OFINGLIT2NN (L) Communication Services - X Cap EUR
OFINGLITNN (L) Communication Services - X Cap USD
OFINGICGNN (L) Consumer Goods - X Cap USD
OFINGIEENN (L) Emerging Europe Equity - X Cap EUR
OFINGILANN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD)
OFNNNEMHDPCUNN (L) Emerging Markets High Dividend - P Cap USD
OFINGLIEMHD2NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap CZK (hedged i)
OFINGLIEMHDNN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap USD
OFNNNEXCCNN (L) Energy - X Cap CZK (hedged i)
OFINGIENN (L) Energy - X Cap USD
OFINGLIEENN (L) EURO Equity - X Cap EUR
OFINGLRFENN (L) Euro Fixed Income - X Cap EUR
OFINGIEHDNN (L) Euro High Dividend - X Cap EUR
OFINGLRFELNN (L) Euro Liquidity - P Cap EUR
OFINGEMXBNN (L) Euromix Bond - P Cap EUR
OFINGEENN (L) European Equity - P Cap EUR
OFNNEEXCCINN (L) European Equity - X Cap CZK (hedged i)
OFINGLIEHDNN (L) European High Dividend - X Cap EUR
OFNNNEREXCCNN (L) European Real Estate - X Cap CZK (hedged i)
OFINGIERENN (L) European Real Estate - X Cap EUR
OFNNESEPCENN (L) European Sustainable Equity - P Cap EUR
OFNNNFCMAPCNN (L) First Class Multi Asset - P Cap EUR
OFNNNFCYOXCCNN (L) First Class Yield Opportunities - X Cap CZK (hedged i)
OFNNNFBPCENN (L) Food & Beverages - P Cap EUR (hedged ii)
OFINGLIFBNN (L) Food & Beverages - X Cap EUR
OFNNNFBXCUNN (L) Food & Beverages - X Cap USD
OFINGLRFWNN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR
OFINGLIGGNN (L) Global Equity Impact Opportunities - X Cap EUR
OFINGLIGHDNN (L) Global High Dividend - X Cap CZK (hedged i)
OFINGIGHDNN (L) Global High Dividend P - Cap EUR
OFINGLRGHYNN (L) Global High Yield - X Cap EUR (hedged iii)
OFINGLIGRENN (L) Global Real Estate - X Cap EUR
OFNNNGSECPCENN (L) Global Sustainable Equity - P Cap EUR
OFNNNGSECXCCNN (L) Global Sustainable Equity - X Cap CZK (hedged i)
OFINGLIGCNN (L) Greater China Equity - X Cap USD
OFINGLIPLNN (L) Health & Well-being - X Cap EUR
OFNNHWXCUNN (L) Health & Well-being - X Cap USD
OFINGLIHCNN (L) Health Care - X Cap USD
OFINGLIINN (L) Industrials - X Cap EUR
OFINGICEVENN (L) International - Central European Equity CZK
OFINGVENN (L) International - Central European Equity EUR
OFNNNICMMPCCNN (L) International - Short Term bond CZK
OFNNNICBNN (L) International Czech Bond - P Cap CZK
OFINGSDFNN (L) International Slovak Bond - P Cap EUR
OFINGLIJNN (L) Japan Equity - X Cap JPY
OFNNNPAPCENN (L) Patrimonial Aggressive - P Cap EUR
OFNNNPAXCCNN (L) Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hedged i)
OFINGLPANN (L) Patrimonial Aggressive - X Cap EUR
OFNNPBPCNN (L) Patrimonial Balanced - P Cap EUR
OFNNPBESXCCNN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap CZK
OFINGLPENN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii)
OFNNSCXCCINN (L) Smart Connectivity - X Cap CZK (hedged i)
OFNNSCXCENN (L) Smart Connectivity - X CAP EUR
OFINGLICTNN (L) Smart Connectivity - X Cap USD
OFINGIUSECCNN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - P Cap USD
OFNNNUECCEXCCNN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - X Cap CZK
OFINGDOLNN (L) US Factor Credit – P Cap USD
OFINGLIUHDNN (L) US High Dividend - X Cap USD
OFINGLIUNN (L) Utilities - X Cap USD
OFKBCOFCABE1Optimum Fund CSOB Airbag Bonus EUR 1
OFKBCOFCAJE1Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 10
OFKBCOFCAJE11Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 11
OFKBCOFCAJE12Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12
OFKBCOFCAJE13Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13
OFKBCOFCAJE14Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 14
OFKBCOFCAJE15Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15
OFKBCOFCAJE16Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 16
OFOPTFCAJE3Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 3
OFOPTFCAJE5Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 5
OFOPTFCAJE6Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 6
OFKBCOFCAJE6Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 6
OFOPTFCGPU1Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 1
OFOPTFCGPU2Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 2
OFOPTFCGPU3Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 3
OFOPTFCGRE1Optimum Fund CSOB Globalniho Rustu EUR 1
OFOPTFCSAPP1Optimum Fund CSOB Svet a Pivni Premie 1
OFCSOBSPU1Optimum Fund CSOB Svetovych Prilezitosti USD 1
OFPARWCPARVEST Commodities
OFBNPEHDPECPARVEST Equity High Dividend Pacific [Classic EUR, C]
OFBNPEROECPARVEST Equity Russia Opportunities [Classic EUR, C]
OFPARRUPARVEST Equity Russia Opportunity
OFPARUSAPARVEST Equity USA
OFPARS90EPARVEST Step 90 Euro
OFBNPPFCBParworld Flexible Convertible [Classic RH, C]
OFPIOCEFPioneer Core European Equity
OFPIOIEPioneer Funds - Italian Equity
OFPP3WOPP - 365. world o.p.f.
OFPPAFOPP - Aktívny fond o.p.f.
OFPPDFOPP - Dlhopisový fond o.p.f.
OFPPJ5R2000PP - Dynamické portfólio o.p.f.
OFPPEURPP - EUROFOND o.p.f.
OFPPKFOPP - Kapitálový Fond o.p.f.
OFPPKREFOPP - KLM real estate fund o.p.f.
OFPPJ3R2001PP - Konzervatívne portfólio o.p.f.
OFPPKORPP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA
OFPPNPRPP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f.
OFPPOREFOPP - Office real estate fund o.p.f.
OFPPSFOPP - Stabilný fond o.p.f.
OFPPUTFOPFPP - USA TOP Fond o. p. f.
OFPPRII10PP - Vyvážené portfólio o.p.f.
OFRAIACRaiffeisen-Active-Commodities
OFTAMRDLBRaiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent
OFTAMREMERaiffeisen-EmergingMarkets-Aktien
OFRAIELRaiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds
OFTAMREMRRaiffeisen-EmergingMarkets-Rent
OFTAMREARaiffeisen-Energie-Aktien
OFTAMREAARaiffeisen-Eurasien-Aktien
OFRAIERaiffeisen-Euro-Corporates
OFRAIE1Raiffeisen-Euro-Rent
OFRAIVRaiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) V
OFTAMREHYRaiffeisen-Europa-HighYield
OFTAMRESCRaiffeisen-Europa-SmallCap
OFTAMRGERaiffeisen-Global-Aktien
OFRAIGFBRaiffeisen-Global-Fundamental-Bonds
OFRAIIFRaiffeisen-Inflationsschutz-Fonds
OFRFEMIRaiffeisen-Infrastruktur-Aktien
OFRAIM2Raiffeisen-Mehrwert 2020
OFTAMRGMRaiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix
OFTAMOARaiffeisen-Österreich-Aktien
OFTAMROARaiffeisen-Osteuropa-Aktien
OFTAMREVRRaiffeisen-Osteuropa-Rent
OFTAMRPARaiffeisen-Pazifik-Aktien
OFRAIRERaiffeisen-Russland-Aktien
OFTAMRTDERaiffeisen-TopDividende-Aktien
OFRAIEVRaiffeisenfonds-Ertrag VTA
OFRAISVRaiffeisenfonds-Sicherheit VTA
OFRAIWVRaiffeisenfonds-Wachstum VTA
OFKBCSGLDSivek Global Low DIS
OFPIASAVSuccess absolute A
OFCIEASuccess absolute T
OFPIASRVSuccess relative A
OFCISRSuccess relative T
OFTAMAMETAM - Americký akciový
OFTAMBALFTAM - Balanced Fund
OFTAMKDFTAM - Dlhopisový fond
OFTAMDBFTAM - Dynamic Balanced Fund
OFTAMDFTAM - DynamicAlpha Fund
OFTAMDDFTAM - Dynamický dlhopisový fond
OFTAMEURTAM - Európsky akciový
OFTAMGAFTAM - Globálny akciový fond
OFTAMKFTAM - Komoditný fond
OFTAMNOTAM - NewMarkets o.p.f.
OFTAMHARMFTAM - Premium Harmonic
OFTAMSTRAFTAM - Premium Strategic
OFTAMMNFTAM - Private Growth
OFTAMPRIV2TAM - Private Growth 1
OFTAMPRIV3TAM - Private Growth 2
OFTAMPFTAM - PrivateExclusive Fund
OFTAMPITAM - PrivatePersonal I.
OFTAMQFTAM - Q Fund
OFTAMREEBTAM - Raiffeisen Eastern Europe Bonds
OFTAMREMBTAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds
OFTAMRETAM - Raiffeisen Ertrag
OFRAIEHYFTAM - Raiffeisen European High Yield Fund
OFTAMRSTAM - Raiffeisen Sicherheit
OFTAMRWTAM - Raiffeisen Wachstum
OFTAMRFTAM - Realitný Fond
OFTAMSTAM - SmartFund
OFFRATAFTempleton Africa Fund
OFFRATABFTempleton Asian Bond Fund
OFFRATAGFTempleton Asian Growth Fund
OFFRATASCFTempleton Asian Smaller Companies Fund
OFFRATBFTempleton BRIC Fund
OFFRATCFTempleton China Fund
OFFRATEEFTempleton Eastern Europe Fund
OFFRATEMBFTempleton Emerging Markets Balanced Fund
OFFRATEMBF1Templeton Emerging Markets Bond Fund
OFFRATEMFTempleton Emerging Markets Fund
OFFRATEMSCFTempleton Emerging Markets Smaller Companies Fund
OFFRATEFTempleton Euroland Fund
OFFRATEF1Templeton European Fund
OFFRATFMFTempleton Frontier Markets Fund
OFFRATGEFTempleton Global Climate Change Fund
OFFRATGBF1Templeton Global Balanced Fund
OFFRATGBFTempleton Global Bond (Euro) Fund
OFFRATGBF2Templeton Global Bond Fund
OFFRATGF1Templeton Global Fund
OFFRATGHYFTempleton Global High Yield Fund
OFFRATGIFTempleton Global Income Fund
OFFRATGTRFTempleton Global Total Return Fund
OFFRATGFTempleton Growth (Euro) Fund
OFFRATKFTempleton Korea Fund
OFFRATLAFTempleton Latin America Fund
OFFRATTFTempleton Thailand Fund
OFVUBAABFVÚB AM - Active Bond fund
OFVUBAMPPM30VÚB AM - Active Magnifica
OFVUBAMAPVÚB AM - Akciové Portfólio
OFVUBAMDPVÚB AM - Dynamické portfólio
OFVUBAME2VÚB AM - Edícia 2018
OFVUBAMESVÚB AM - Edícia Svet
OFFLEKFVÚB AM - Flexibilný Konzervatívny fond
OFVUBAFMFVÚB AM - Flexible Magnifica Fund
OFVUBAFBVVÚB AM - Fond Bankových vkladov
OFVUBAMKPVÚB AM - Konzervatívne portfólio
OFVUBAMMEIVÚB AM - Magnifica Edícia I
OFVUBAMEIVÚB AM - Magnifica Edícia II
OFVUBAMMEI1VÚB AM - Magnifica Edícia III
OFVUBAMPKVÚB AM - Peňažný eurový fond
OFVUBAMPPFVÚB AM - Rezervný fond
OFVUBAMVRVÚB AM - Vyvážený Rastový fond
OFVUBAMDKFVÚB AM – Stredoeurópsky Dlhopisový fond
OFWIOFAFPFWIOF African Performance Fund - Trieda A
OFWIOFAPFBWIOF African Performance Fund - Trieda B
OFWIOFCIPFAWIOF China Performance Fund - Trieda A
OFWIOCPFTBWIOF China Performance Fund - Trieda B
OFWIOFCR3PAWIOF Conservative Risk 3% Portfolio - Trieda A
OFWIOFCR3PWIOF Conservative Risk 3% Portfolio - Trieda B
OFWIOFEEPFAWIOF Emerging Europe Performance Fund - Trieda A
OFWIOEEPFBCWIOF Emerging Europe Performance Fund - Trieda B
OFWIOFCISTAWIOF Global Emerging Markets Bond Fund - Trieda A
OFWIOFCISBBWIOF Global Emerging Markets Bond Fund - Trieda B
OFWIOFGS1PWIOF Global Strategy Alpha Portfolio - Trieda A
OFWIOFGSIPBWIOF Global Strategy Alpha Portfolio - Trieda B
OFWIOGSAPGTBWIOF Global Strategy Alpha Portfolio GBP - Trieda B
OFWIOIPFTAWIOF India Performance Fund - Trieda A
OFWIOFIPFBWIOF India Performance Fund - Trieda B
OFWIOLAPFTAWIOF Latin American Performance Fund - Trieda A
OFWIOLAPFTBWIOF Latin American Performance Fund - Trieda B
OFWIOFRUSOFWIOF Russia and CIS Performance Fund - Trieda A
OFWIOFROFBWIOF Russia and CIS Performance Fund - Trieda B
OFWIOFEAPFWIOF South-East Asia Performance Fund - Trieda A
OFWIOFSEAPFWIOF South-East Asia Performance Fund - Trieda B
OFWIOFNGE18WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio - Trieda A
OFWIONGEM18BWPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio - Trieda B
OFWPPNGEM18GWPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio - Trieda B GBP
OFWSPCPGTBWSP Classic Portfolio GBP - Trieda B
OFWSPDPGTBWSP Dynamic Portfolio GBP - Trieda B
OFWSPDPUTBWSP Dynamic Portfolio USD - Trieda B
OFWSPGSAPTBUWSP Global Strategy Alpha Portfolio - Trieda B
OFWIOFGSR10WSP Global Strategy Risk 10% Portfolio - Trieda A
OFWIOFGSR10BWSP Global Strategy Risk 10% Portfolio - Trieda B
OFWSPGSR10GWSP Global Strategy Risk 10% Portfolio - Trieda B GBP
OFWSPGSAPTAWSP Old Broad Street Investments Balanced Portfolio - A USD
OFWSPGSAPTBGWSP Old Broad Street Investments Balanced Portfolio - B GBP