Mení sa suma životného minima: Pozrite sa, ako to ovplyvní dôchodky aj ďalšie sociálne dávky! (prehľad zmien)

, Redakcia

Pravidelná úprava súm životného minima prinesie aj v tomto roku dobré správy pre poberateľov viacerých príspevkov. Životné minimum sa zvýši už tradične od júla a následne sa upravia aj sumy napríklad rodičovských príspevkov, minimálnych dôchodkov či dávok v hmotnej núdzi.

Opatrenie o úprave súm životného minima predložilo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny do pripomienkového konania. Na jeho základe sa od začiatku júla zvyšujú sumy životného minima stanovené v zákone o životnom minime na základe koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností v apríli 2024 oproti aprílu 2023. Koeficient je stanovený na 1,019, takže sumy životného minima sa upravia o 1,9 percenta.

V prípade jednej plnoletej fyzickej osoby bude nová suma životného minima 273,99 eura mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu bude to 191,14 eura mesačne. V prípade, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa a o nezaopatrené dieťa, nová suma životného minima bude 125,11 eura mesačne.

Považujete úpravu súm životného minima o necelé dve percentá za dostatočnú?

„Vplyv valorizácie súm životného minima v prípade jednej dospelej osoby predstavuje zvýšenie o 5,11 eura, v prípade druhej spoločne posudzovanej fyzickej osoby predstavuje zvýšenie o 3,57 eura a v prípade nezaopatreného dieťaťa alebo zaopatreného neplnoletého dieťaťa predstavuje zvýšenie o 2,34 eura,“ vymenúva rezort práce.

Úprava súm životného minima bude mať dopad na viaceré rodinné rozpočty. Naviazané naň sú totiž aj ďalšie príspevky či dávky. Väčšina z nich sa upravuje už s účinnosťou od 1. júla tohto roka. Ide napríklad o príspevky pri náhradnej starostlivosti. Prehľad všetkých dávok, ktoré sa od júla budú meniť, nájdete v nasledujúcej tabuľke.

Okrem uvedených zmien sa úprava súm životného minima dotkne napríklad aj napríklad rodičovských príspevkov, dávok v hmotnej núdzi či aktivačných príspevkov. Tieto zmeny pocítia ich poberatelia od 1. januára 2025. Všetky príspevky, ktoré zmena životného minima ovplyvní s platnosťou od budúceho roka, si môžete pozrieť v tabuľke nižšie.

Úprava sumy životného minima však neovplyvňuje len uvedené príspevky a dávky, ale tiež dôchodky. Od zvýšenia súm životného minima totiž závisí aj zvýšenie doplatku do minimálneho dôchodku, nakoľko sa vplyvom rastu životného minima zvýšia aj hodnoty minimálneho dôchodku. Jeho nové sumy od 1. januára 2025 si môžete pozrieť v tabuľke nižšie.

Zvýšenie životného minima v roku 2024 o 1,9 percenta v porovnaní so scenárom, ak by sa životné minimum nezvyšovalo, bude znamenať zvýšenie výdavkov štátneho rozpočtu na minimálny dôchodok v roku 2025 o zhruba 7,2 milióna eur, v roku 2026 o približne 7,5 milióna eur a v roku 2027 o zhruba 7,7 milióna eur. "Uvedené vplyvy sú rozpočtovo zabezpečené v rozpočte kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR," konštatuje rezort práce v návrhu opatrenia.

Zmenia sa aj podmienky na predčasný dôchodok

Pri minimálnych dôchodkoch to však nekončí. Na pozore by sa mali mať aj seniori, ktorí zvažujú požiadať o predčasný starobný dôchodok. Zvýšenie životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu má totiž vplyv aj na vznik nároku na tento typ penzie. Podmienka nároku na predčasný starobný dôchodok je najmenej 1,6-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo bude od 1. júla 2024 znamenať zmenu vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok z pôvodných 430,3 eura na 438,4 eura.

Rezort práce priznáva, že vplyv valorizácie životného minima s účinnosťou od 1. júla 2024 na základe koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. V budúcom roku by to malo byť 27,4 milióna eur, pričom by táto suma mala vzrásť až na viac ako 50 miliónov eur v roku 2026.

Viac o téme: legislatívne zmeny , minimálny dôchodok , Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR MPSVR , predčasný starobný dôchodok , sociálne dávky , životné minimum

Súvisiace články

Aktuálne správy