Viac ako 100-tisíc seniorov má dôchodok cez tisíc eur: Dávať im trinástu penziu je nezodpovedné, tvrdia analytici!

, Redakcia

Zavedenie trinástych dôchodkov sa stalo vlajkovou loďou súčasnej vládnej koalície hneď po jej nástupe k moci. V závere roka sa tak dôchodcovia môžu tešiť na plnohodnotné trináste dôchodky. Štedrá podpora penzistov má však aj svoju druhú stránku v podobe nákladov v objeme stoviek miliónov eur. Analytici INESS upozorňujú, že výdavky štátu už dosahujú úroveň, ktorá prevyšuje ekonomické možnosti krajiny.

Nezodpovedná sociálna politika, vrátane trinásteho dôchodku, prispieva k rastu výdavkov. Konštatuje to Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS), podľa ktorého má byť zabezpečovanie solidarity s osobami s nízkymi príjmami adresné a každá takáto dávka by mala mať jasne vymedzenú cieľovú skupinu. „Plošné poskytovanie dávok je plytvaním, ktoré do budúcna bude tlmiť rast ekonomiky a s tým aj príjmy obyvateľstva,“ upozornili analytici inštitútu v zverejnenej tlačovej správe.

Deficitné hospodárenie štátu si tak vyžaduje konsolidačné opatrenia na zlepšenie stavu verejných financií. INESS však upozorňuje, že súčasné aj plánované zvyšovanie daní je najhorším spôsobom, ako pristupovať ku kríze vo verejných financiách. Výdavky štátu dosahujú úroveň, ktorá presahuje ekonomické možnosti krajiny. Znižovanie deficitu by sa tak malo diať predovšetkým na strane výdavkov.

Majú sa dôchodcovia zle?

V diskusii o starobných dôchodkoch sa podľa inštitútu takmer vždy pracuje s predpokladom, že dôchodcovia poberajú nízke dávky, z ktorých sa dá len ťažko vyžiť. “Je to však veľmi skresľujúci pohľad,“ dodáva INESS, ktorý si vyžiadal od Sociálnej poisťovne informácie o počte a výške vyplácaných dôchodkov.

Aké sú teda príjmy dôchodcov na Slovensku?
(stav ku koncu januára 2024)
– 107 712 starobných dôchodcov poberalo dôchodkové dávky vyššie ako 1000 eur mesačne
– ďalších 377 366 starobných dôchodcov v pásme 685-999 eur poberá dávku vyššiu ako bol priemerný dôchodok 671 eur v januári 2024
viac ako čistú minimálnu mzdu pracujúceho človeka vo výške 616 eur poberalo mesačne 645 517 starobných dôchodcov, t.j. 58 percent všetkých dôchodcov
nižší ako minimálny dôchodok poberá zhruba 48 000 ľudí, 4 percentá dôchodcov

Za kľúčovú informáciu považujú analytici inštitútu tretí bod, ktorý hovorí o tom, že viac ako polovica dôchodcov má vyšší príjem ako je čistá minimálna mzda. „Bezdetný jednotlivec pracujúci za minimálnu mzdu nemá nárok na žiadnu dávku sociálneho systému. Štátny sociálny systém považuje tento príjem za dostačujúci na živobytie. Na rozdiel od starobných dôchodcov, človek s minimálnou mzdou obyčajne nevlastní nehnuteľnosť, a jeho náklady a úroveň spotreby sú v porovnaní so starobným dôchodcom vyššie,“ konštatuje INESS.

Ešte markantnejší rozdiel je pri porovnaní dôchodcu s priemerným dôchodkom a jednotlivca poberajúceho dávku v hmotnej núdzi. Dávka so všetkými príplatkami v prípade jednotlivca dosahuje mesačne 267 eur. „Na rozdiel od dôchodcov jej poberateľ predpokladaných 606 eur v podobe trinásteho dôchodku nedostane,“ upozorňuje INESS.

Súhlasíte so závermi inštitútu INESS, že zavedenie trinástych dôchodkov je nezodpovedné?

Parlament i napriek tomu v apríli schválil plošné poskytovanie trinásteho dôchodku v plnej výške. Viac ako polovica príjemcov túto dávku dostane podľa inštitútu bez toho, aby ich príjmová situácia bola považovaná za ťaživú. „Ide o selektívnu podporu, ktorá je odtrhnutá od príjmovej reality domácností na Slovensku. Paradoxne, prispievať na túto dávku budú aj ľudia poberajúci minimálnu mzdu,“ dodáva INESS.

Štát by mal namiesto plytvania šetriť

Poskytnutie tejto dávky všetkým starobným dôchodcom považuje INESS za plytvanie, ktoré si vzhľadom na obrovský deficit nemôžeme dovoliť. Naopak, štát by sa mal snažiť hľadať úspory všade tam, kde je to možné. Namiesto toho vláda zavádza a pripravuje nové dane, ktoré budú brzdiť ekonomickú aktivitu a budúci rast miezd a príjmov obyvateľstva.

Ako by mohol štát podľa inštitútu ušetriť?
– Ak by 13. dôchodok nedostali dôchodcovia s dôchodkom nad 1000 eur, úspora dosiahne 65 miliónov eur. Pre porovnanie, daň zo sladených nápojov má v roku 2025 do rozpočtu priniesť necelých 80 miliónov eur.
– Ak by dávku nedostali dôchodcovia s dôchodkom vyšším ako je čistá minimálna mzda, úspora dosiahne 398 miliónov eur. To je štvornásobok dodatočných príjmov z predpokladaného zvyšovania dane z príjmov fyzických osôb.

Zhodnotenie stavu v oblasti dôchodkového systému je podľa INESS prvou analýzou zo série správ upozorňujúcich na plytvanie vo verejných výdavkoch, ktoré by nemalo byť dôvodom zvyšovania daní. Nasledovať by mali postupne aj ďalšie.

Viac o téme: dôchodky , Inštitút ekonomických a spoločenských analýz INESS , Sociálna poisťovňa SP , trinásty dôchodok , verejné financie , zvyšovanie daní

Súvisiace články

Aktuálne správy