Vlani malo alebo si hľadalo prácu 76,5 % ľudí: Pracovitejší boli starší

Minulý rok malo alebo si hľadalo prácu na Slovensku 76,5 % ľudí vo veku 15 – 64 rokov, pracovitejšia bola staršia generácia. Mladšie ročníky majú stále rezervy pri zapájaní sa do pracovného života. Vyplýva to z aktuálneho monitora Inštitútu finančnej politiky (IFP).

Aj napriek zvýšeným odchodom do predčasného dôchodku nebol podiel ľudí, ktorí pracujú alebo si prácu hľadajú, u produktívnej populácie nikdy vyšší. Podľa IFP malo alebo si hľadalo minulý rok prácu o 2,5 % viac ľudí ako pred pandémiou COVID-19. V produktívnom veku od 25 do 55 rokov to bolo stabilné, najväčšie posuny v čase zaznamenali v monitore u najmladších a najstarších.

„Menej priaznivým faktom je, že pri participácii mladých ľudí do 25 rokov Slovensko spolu s Bulharskom a Rumunskom ťahá za kratší koniec s participáciou o tretinu nižšou oproti priemeru EÚ,“ zhodnotil IFP.Pracovná sila je v súčasnosti na Slovensku staršia a vzdelanejšia. IFP priblížil, že chuť pracovať rástla viac v prípade mužov ako žien. Vyšší počet bol viditeľný najmä u starších ročníkov nad 55 rokov. Hlavným dôvodom je podľa inštitútu naviazanie dôchodkového veku na strednú dĺžku života.

trh práce
Ilustračné foto: Foto: TASR

„V najstaršej vekovej skupine nad 60 rokov však oproti priemeru EÚ stále zaostávame, čo je okrem iného dané aj nižším počtom rokov zdravého dožitia. V porovnaní s obdobím pred pandémiou COVID-19 na trh práce vstúpilo relatívne viac mužov ako žien a viac vysokoškolsky vzdelaných ľudí,“ doplnil IFP.Pozitívne podľa inštitútu je, že v zapojení ľudí s tretím stupňom vzdelania patrí Slovensko medzi lídrov v EÚ, kde vyše 95 % z nich pracuje alebo si aktívne hľadá prácu.

Viac o téme: ľudia , mladí , nezamestnanosť , práca , pracovné pozície , Slovensko , zamestnanci , zamestnanie

Súvisiace články

Aktuálne správy