Európsku komisiu dobehla minulosť: Slovenskému operátorovi musí zaplatiť miliónové úroky z udelených pokút!

Súdny dvor Európskej únie (EÚ) v utorok rozhodol, že Európska komisia (EK) musí zaplatiť úroky z pokút, ktoré neoprávnene uložila spoločnosti Deutsche Telekom AG za zneužitie dominantného postavenia na slovenskom trhu širokopásmových telekomunikačných služieb.

Súd spresnil, že ak Všeobecný súd alebo Súdny dvor EÚ zrušia alebo znížia pokutu, ktorú EK uložila podniku za porušenie pravidiel hospodárskej súťaže, eurokomisia musí nielen vrátiť celú alebo časť pokuty, ktorú podnik už predbežne zaplatil, ale aj zaplatiť úroky za obdobie odo dňa predbežného zaplatenia tejto pokuty do dátumu vrátenia. Cieľom týchto úrokov je paušálne odškodniť dotknutý podnik za stratu výhod, vyplývajúcich z predmetnej sumy.

Podľa tlačovej správy súdnej inštancie z Luxemburgu eurokomisia 15. októbra 2014 uložila spoločnosti Deutsche Telekom AG pokutu približne 31 miliónov eur za zneužitie dominantného postavenia na slovenskom trhu širokopásmových telekomunikačných služieb. Spoločnosť sa žalobou o neplatnosť tohto rozhodnutia obrátila na Všeobecný súd EÚ (prvostupňový súd) a súčasne s tým v januári 2015 predbežne zaplatila pokutu. Všeobecný súd čiastočne vyhovel žalobe a znížil pokutu približne o 12 miliónov eur.

Spoločnosť požiadala aj o doplatenie úrokov

Eurokomisia preto vo februári 2019 vrátila uvedenú sumu spoločnosti Deutsche Telekom. V nadväznosti na to firma požiadala EK, aby jej zaplatila aj úroky z omeškania z tejto sumy za obdobie od dátumu zaplatenia pokuty do dátumu jej vrátenia, teda za viac ako štyri roky.

Považujete rozhodnutie súdu o doplatení úrokov z vrátenej pokuty za správne?

Komisia to odmietla, spoločnosť Deutsche Telekom sa preto znovu obrátila na Všeobecný súd, ktorý uložil eurokomisii povinnosť zaplatiť spoločnosti približne 1,8 milióna eur.

Exekutíva EÚ sa proti rozsudku Všeobecného súdu odvolala na Súdny dvor EÚ (vyššia inštancia) a ten v utorok odvolanie EK zamietol a potvrdil predošlý rozsudok Všeobecného súdu. Znamená to, že Komisia musí zaplatiť úroky z pokút, ktoré neoprávnene uložila spoločnosti Deutsche Telekom AG na Slovensku.

Viac o téme: Deutsche Telekom , Európska komisia EK , pokuta , Súdny dvor Európskej únie , telekomunikácie , úroky

Súvisiace články

Aktuálne správy