Revolučné zmeny pri výbere dodávateľa energií: Zmluvné otroctvo skončí!

Spravodlivejšie ceny energií pre slovenské domácnosti majú zabezpečiť nové vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktoré začnú platiť od 1. júla tohto roka. Okrem iného prinášajú zvýšenie platby za prístup do distribučnej sústavy pre výrobcov na 20 percent, či účinnejšiu kontrolu regulovaných subjektov, informoval v piatok hovorca úradu Radoslav Igaz.

Zároveň avizoval, že od 1. augusta sa z iniciatívy ÚRSO ruší časové obmedzenie uzatvárania zmlúv pre zraniteľných odberateľov elektriny a plynu. Odberatelia tak budú môcť meniť svojho dodávateľa energií kedykoľvek v priebehu roka.

„Ide o revolučné rozhodnutie. Doteraz bola pri zmene dodávateľa situácia taká, že odberatelia mohli požiadať svojho dodávateľa elektriny alebo plynu o ukončenie zmluvy iba do 31. marca príslušného roka a táto zmena následne nadobudla účinnosť až od 1. januára nasledujúceho roka. V prípade, že to odberateľ takto neurobil, zmluva s jeho dodávateľom sa mu automaticky predĺžila na nasledujúci kalendárny rok. Išlo doslova o zmluvné otroctvo,“ zhodnotil predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.

Vítate zjednodušenie spôsobu zmeny dodávateľa energií?

Vzhľadom na zjavnú nevýhodnosť tejto zákonnej úpravy pre odberateľov tak úrad podľa neho inicioval zmenu zákona o energetike z dielne ministerstva hospodárstva. Novela s účinnosťou od 1. augusta tohto roka prinesie zrušenie uvedenej lehoty a úplnú slobodu pri zmene dodávateľa, podčiarkol Holjenčík.

Faktúry by mali byť prehľadnejšie

Aktuálne legislatívne zmeny prinášajú napríklad aj povinnosť pre dodávateľov energií zasielať odberateľom prehľadnejšie faktúry bez zbytočných reklám. Ľudia dostanú aj informáciu, či tarifa, ktorú platia dodávateľovi, zodpovedá ich reálnej spotrebe. Správnym nastavením tarify tak môžu domácnosti na energiách ušetriť.

„Za veľmi pozitívne pre ľudí považujem aj to, že po novom budú musieť dodávatelia energií zverejňovať i svoje cenníky za neregulovanú dodávku elektriny a plynu a pravidelne ich aktualizovať, čím pri vyjednávaní s obchodníkmi získajú napríklad starostovia obcí, či subjekty verejnej správy lepšiu pozíciu,“ doplnil predseda ÚRSO.

Viac o téme: distribúcia , dodávky elektriny , energetika , Jozef Holjenčík , plyn , Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ÚRSO

Súvisiace články

Aktuálne správy