Vláda chce naliať milióny eur do cirkví: Takto sa má zmeniť ich financovanie!

Cirkvi na Slovensku sú dlhodobo podporované štátom. Ministerstvo kultúry predložilo návrh zákona, ktorým by sa malo zmeniť ich financovanie. Po novom by si mali prilepšiť o milióny eur.

Ministerstvo kultúry SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania novelu zákona o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností. Cirkvi by si podľa nových pravidiel mohli výrazne polepšiť.

„Novelou zákona sa zjednoduší výpočet príspevku štátu pre cirkvi a zabezpečí sa lepšia predvídateľnosť a transparentnosť. Výpočet výšky príspevku štátu sa navrhuje naviazať na mieru rastu minimálnej mzdy. Predkladaný návrh počíta aj s jednorazovým navýšením príspevku v roku 2025, ktorý odráža prudký nárast minimálnej mzdy v porovnaní s rastom príspevku štátu od roku 2019,“ uvádza sa v predkladacej správe.

Cirkvi dostávajú peniaze hlavne na mzdy

Súčasný zákon o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností je výsledkom dlhoročnej diskusie medzi štátom a cirkvami. Jednotlivé cirkvi dostávajú od štátu finančné príspevky, ktoré až z 97 percent používajú na mzdové záležitosti. Z tejto výšky však dokážu zabezpečiť len minimálnu mzdu svojich zamestnancov, predovšetkým duchovných. Priemerná mzda duchovného v roku 2023 bola z príspevku štátu 763 eur.

Výšku príspevku štátu ovplyvňuje aj počet veriacich zistený podľa oficiálneho sčítania. Návrh zákona precizuje vzťah výšky príspevku štátu a prípadnej zmeny počtu veriacich konkrétnej cirkvi. V prípade schválenia novela nadobudne účinnosť od 1. januára 2025.

Súhlasíte s tým, aby cirkvi dostávali od štátu viac peňazí?

„Počas 5 rokov aplikácie zákona príspevok štátu cirkvám vzrástol o 24 percent, pričom minimálna mzda v tomto období vzrástla o 44 percent. Mnohým cirkevným subjektom príspevok štátu nepostačuje na vyplácanie minimálnej mzdy, čo cirkvi riešia doplácaním z vlastných zdrojov alebo skracovaním pracovných úväzkov,“ uvádza sa v dôvodovej správe.

Prilepšia si o milióny eur

Prijatie navrhovaného zákona by znamenalo navýšenie výdavkov štátu na financovanie cirkví o milióny eur. Pre rok 2025 totiž predpokladá výšku príspevku na úrovni 69,6 milióna eur, čo by znamenalo jeho navýšenie o 15 percent, resp. o viac ako 9,3 milióna eur, v porovnaní so stavom, keby sa súčasná legislatíva nemenila.

Ešte výraznejší rast príspevkov cirkvám však návrh predpokladá v ďalších dvoch rokoch. V roku 2026 by mal oproti aktuálnemu nastaveniu stúpnuť až o 26 percent, teda o 15,7 milióna eur na 76,4 milióna eur. V roku 2027 sa sa mala výška príspevku zvýšiť už dokonca o 25,9 milióna eur, teda o 42 percent v porovnaní so súčasným nastavením, až na viac ako 87 miliónov eur.

V roku 2025 predkladatelia navrhujú jednorazové navýšenie štátneho príspevku o 5,9 milióna eur. Táto suma by mala čiastočne kompenzovať prudký nárast minimálnej mzdy v porovnaní s rastom príspevku od roku 2019.

„Príspevok štátu na rok 2025 určený v znení účinnom od 1. januára 2025 sa zvyšuje o sumu zodpovedajúcu desiatim percentám sumy príspevku štátu poskytnutého cirkvám v roku 2024. Suma podľa predchádzajúcej vety, o ktorú sa navyšuje príspevok štátu na rok 2025 sa rozdelí medzi jednotlivé cirkvi v rovnakom pomere, ako bol príspevok štátu poskytnutý jednotlivým cirkvám v roku 2019,“ uvádza sa v predkladanom návrhu zákona.

Okrem jednorazového navýšenia by sa mal príspevok zvyšovať každý rok. Konkrétne o 1,1-násobok sumy medziročného navýšenia príspevku štátu na rozpočtovaný rok podľa miery medziročného rastu sumy minimálnej mzdy.

Zmena nastane, ak počet veriacich cirkvi klesne alebo vzrastie o viac ako 10 percent v porovnaní s predchádzajúcim zisťovaním. Suma príspevku sa zníži alebo zvýši o sumu vypočítanú zo sumy príspevku štátu poskytnutej tejto cirkvi v predchádzajúcom roku, ktorá zodpovedá jednej tretine percentuálneho poklesu alebo nárastu počtu jej veriacich.

Viac o téme: cirkvi , finančná podpora , Ministerstvo kultúry SR MK , návrh zákona , novela zákona

Súvisiace články

Aktuálne správy