Príspevok na pohreb má výrazne stúpnuť: Poslanci za SNS ho navrhujú zvýšiť o viac ako 150 percent!

Poslanci SNS predložili na rokovanie Národnej rady SR návrh zákona, ktorým by sa zvýšil príspevok na pohreb. Jeho výška sa od roku 2007 nezmenila, a tak považujú za dôležitú jeho novelizáciu.

Najskôr v parlamentnej tlači a aktuálne už aj na programe júnovej schôdze parlamentu sa objavil návrh novely zákona z dielne strany SNS, ktorým by sa mal zvýšiť príspevok na pohreb. Na rokovanie ho predkladajú poslanci Rudolf Huliak, Dagmar Kramplová, Andrej Danko a Adam Lučanský.

Cieľom návrhu novely je zohľadnenie súčasných ekonomických podmienok a zabezpečenie dostatočnej finančnej podpory pre pozostalých. „Od poslednej úpravy výšky príspevku na pohreb v roku 2007 došlo k výraznému nárastu životných nákladov, vrátane cien pohrebných služieb, čo spôsobilo, že aktuálna suma príspevku je nedostatočná na pokrytie nákladov spojených s pohrebom,“ uvádza sa v dôvodovej správe.

Nárast o viac ako 120 eur

Navrhovaná úprava zákona zvyšuje príspevok na pohreb zo sumy 79,67 eura na 200 eur. Takýto nárast reflektuje infláciu a zmeny cien pohrebných služieb za posledných 17 rokov. Účinnosť novely je navrhnutá od 1. januára 2025.

Príspevok na pohreb si oprávnená osoba v súčasnosti musí uplatňovať písomnou žiadosťou na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Žiadosť potvrdzuje pohrebná služba. Vypláca sa najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola žiadosť podaná.

Je podľa vás navrhovaná výška príspevku na pohreb dostačujúca?

Tento výrazný nárast zaťaží predovšetkým rozpočet verejnej správy. Predkladatelia návrhu vyčíslili celkové výdavky v sume 6,7 milióna eur ročne. Sekcia rozpočtovej politiky v tejto súvislosti vyžaduje doplnenie návrhu, akým spôsobom budú zvýšené výdavky uhradené.

„Návrh novely zákona predstavuje finančné zaťaženie pre verejnú správu, avšak je nevyhnutný na zabezpečenie adekvátnej sociálnej podpory pre občanov Slovenskej republiky v súvislosti s nákladmi na pohrebné služby. Sociálne prínosy pre zraniteľné skupiny obyvateľstva a zabezpečenie dôstojného pohrebu pre všetkých občanov sú dostatočným odôvodnením pre prijatie tohto návrhu aj napriek jeho negatívnemu vplyvu na rozpočet verejnej správy,“ uviedli poslanci SNS v dôvodovej správe.

Novelu posunuli poslanci v rámci štvrtkového hlasovania do druhého čítania. Definitívne by ju tak mohli schváliť na ďalšej schôdzi parlamentu.

Viac o téme: návrh zákona , NR SR , poslanci , príspevok , príspevok na pohreb , SNS

Súvisiace články

Aktuálne správy