Akciový trh: Koľko investičného rizika dokážem akceptovať?

Diskusia 4  
Akciový trh: Koľko investičného rizika dokážem akceptovať?
Zdroj: MSN
Foto: getty images


11. 12. 2019 - Na trhu sa nedá nič vopred predpovedať a pohľad späť tiež nič nezaručuje. Investovanie do akcií je o akceptovaní a riadení rizika.

Môže sa to zdať ako skľučujúce, ale je dobre známe, že v širšom meradle je riziko a odmeny navzájom spojené. Ak chcete vysoké výnosy, musíte riskovať. A ak na druhej strane chcete vážne minimalizovať úroveň rizika, budete sa musieť uspokojiť s nižšími dlhodobými výnosmi. Pozrite sa na svoje investičné výnosy z minulosti a skúste to dať do súvislosti so svojou psychikou. Zistite, ako do seba  zapadajú.

Existuje mnoho spôsobov, ako znížiť riziká, ale najdôležitejším z nich je úprava portfólia rozdelením medzi akcie a dlhopisy. Pre väčšinu investorov ideálne portfólio pravdepodobne zahŕňa akcie (pre rast) a fondy s fixným výnosom (pre výnosy a stabilitu portfólia).

Na ilustráciu kompromisu použijeme porovnania indexu S&P 500, ktorý reprezentuje akcie so  strednodobými štátnymi dlhopismi, ktoré budú predstavovať investície s pevným výnosom. Je to  jednoduchá kombinácia, takto asi portfólio investorov nevyzerá, ale dobrý spôsob, ako ilustrovať súvislosť medzi rizikom a odmenami.

Základná otázka znie, akú časť portfólia by mali tvoriť akciové fondy a akú fondy s pevným výnosom? Fondy v tomto prípade predstavujú aj podielové fondy a fondy obchodované na burze alebo ETF.

Najskôr si porovnajme návratnosť a niekoľko rizikových faktorov. Príkladom budú americké burzové údaje z rokov 1970 až 2018. V tabuľke vidíme výsledky za toto obdobie pre tri celkom odlišné alokácie. Veľmi konzervatívny investor má v akciách 20 %, stredne konzervatívny má 50 % a 100  v akciách má agresívny investor. Zvyšok portfólia tvoria strednodobé vládne dlhopisy.

Akciový trh: Koľko investičného rizika dokážem akceptovať?

Z týchto troch variácií je zrejmé, že vyššie výnosy a teda vyššie riziká idú ruka v ruke s vyšším podielom akcií v portfóliu. Z tohto pohľadu by znamenalo, že mierna alokácia, 50 % v akciách, môže byť vhodná pre väčšinu investorov. Ale mladší ľudia majú pred sebou viac času, môžu si dovoliť riskovať viac a mali by to aj robiť, kým hromadia aktíva. Podobne aj niektorí investori sú s akciami opatrní, pre niekoho je limit 20 až 30 % akcií miera rizika, ktorú sú ochotní akceptovať. Veľkí inštitucionálni investori, ako sú poisťovne a penzijné fondy, volia pomer 60 % akcií a 40 % fondov s pevným výnosom. Tieto veľké investičné fondy potrebujú rast, aby si udržali náskok pred infláciou, ale potrebujú aj dostatočnú ochranu pred katastrofickými stratami, aby mohli splniť svoje záväzky voči dôchodcom. Porovnajme si výsledky takéhoto portfólia 60 % akcií a 40 % fondov s pevným výnosom s tabuľkou vyššie.

Akciový trh: Koľko investičného rizika dokážem akceptovať?

Keď porovnáme tieto čísla s číslami v portfóliu 50/50, vidíme, že každých 10 percent v prospech akcií v dlhodobom horizonte vytvára 0,2 až 0,5 % zvýšenie návratnosti. To nemusí vyzerať ako veľký rozdiel, ale počiatočná investícia vo výške 10 000 na úrovni 9,1 % bude znamenať za 40 rokov nárast na 325 829. Pri sadzbe 8,8 % (50 % portfólio), narastie počiatočná suma 10 000 “iba” na 291 847. To už je významný rozdiel a keď ide o viac investovaných peňazí počas viac rokov, rozdiel môže byť až život meniaci.

Napriek tomu nemôžeme vedieť, čo prinesie budúcnosť. Poznáme len to, čo už je dnes minulosť. Existuje toľko spôsobov, ako minulé výnosy a riziká podať v takom svetle, aby podporovali záver, ktorý práve hľadáte. Mnohí sprostredkovatelia a poradcovia to aj náležite využívajú. Zameriavajú sa výhradne na dobré časy. „Len sa pozrite, koľko peňazí môže táto stratégia zarobiť!“ Naproti tomu, zabúdajú spomenúť tie problematickejšie miesta, pri ktorých hrozí, že prídete o všetko.

Akciový trh: Koľko investičného rizika dokážem akceptovať?

V minulosti sa takéto straty ukázali ako dočasné, prinajmenšom pre investorov, ktorí zostali v hre. Ale nie každý môže zostať v hre, keď sú straty likvidačné alebo dlhotrvajúce. Preto je korektné spomenúť okrem rastu aj najhoršie výnosy v období od troch do 60 mesiacov. Alebo poklesy z vysokých čísel na minimá pred trendom obnovy. Môže to investorom ponúknuť náčrt toho, čomu budú musieť odolať, aby získali očakávané dlhodobé miery návratnosti.

Zostať v hre teda znamená akceptovať aj vážne straty. Tak ako to bolo v prípade medvedieho trhu v rokoch 1973-74 (-37,4 %), 2000-2002 (-37,8 %) a opäť v roku 2008 (-37,1 %). Nikto nevie presne predpovedať načasovanie alebo závažnosť takýchto strát. Je však jasné, že investície s pevným výnosom tieto straty zmierňujú. Ak použijete dlhopisové fondy na poskytnutie dodatočnej miery fixných výnosov, mali by ste očakávať nižšie dlhodobé výnosy. Ak dokážete akceptovať menšie priebežné straty, o niečo znížený výnos môže byť cena, ktorá sa oplatí zaplatiť.