Nedostatky sa v marci 2024 zistili u 220 z 3800 kontrol potravín, uviedla Štátna veterinárna a potravinová správa

Inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ v marci 2024 vykonali 3800 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Úradnú kontrolu vykonali u 1122 právnych subjektov a 1835 prevádzok. Nedostatky sa zistili pri 220 kontrolách, z uvedeného počtu bolo zistených 764 nedostatkov. Uviedla to v aktuálnej správe Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR. „Mimo pracovnej doby bolo vykonaných 83 úradných kontrol, počas ktorých inšpektori skontrolovali 47 právnych subjektov a 66 prevádzok, nedostatky boli zistené pri 18 kontrolách,“ spresnili veterinári.  

Najviac nedostatkov sa pri úradných kontrolách potravín podľa ŠVPS identifikovalo v hygiene budov a prevádzky, v označení, ako aj v hygiene technologického zariadenia, pracovných pomôcok a hygiene predaja. „Za zistené nedostatky počas úradných kontrol inšpektori uložili opatrenia na mieste na odstránenie nedostatkov a 56 blokových pokút v celkovej výške 3460 eur. Závažnejšie zistené nedostatky boli riešené v správnom konaní uložením opatrení a sankcií v zmysle zákona o potravinách. V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť 81 rozhodnutí o pokute v správnom konaní vo výške 111 050 eur. Najvyššia právoplatná pokuta dosiahla 25 000 eur,“ dodala veterinárna správa.

Viac o téme: kontroly , marec 2024 , potraviny , Štátna veterinárna a potravinová správa ŠVPS SR

Súvisiace články

Aktuálne správy