Národná diaľničná spoločnosť odštartovala výstavbu prvej etapy R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) odštartovala výstavbu prvej etapy trojkilometrového úseku rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča. Informovala NDS s tým, že na prvotných prácach sa má podieľať zhruba stovka pracovníkov.

„Pred výstavbou je potrebné zamerať inžinierske siete, zriadiť prístupy a lokálne vstupy na stavenisko. Nasledovať bude archeologický a pyrotechnický prieskum, odhumusovanie, preložky vodovodov, plynovodov a vedení elektrického napätia,“ vysvetlila NDS.

Podľa nej bude výstavba náročná na organizáciu dopravy. V trase aktuálnej cesty I/66 sa bude stavať ďalší úsek R1, cesta I/66 sa preloží a doprava bude pokračovať v novej trase. Preložka hlavného ťahu a jej úspešné sprevádzkovanie je zároveň prvým míľnikom stavby.

„Existujúca cesta I/66 v súčasnosti prestáva vyhovovať kapacitným nárokom dopravy a stavebno-technický stav zaostáva za požiadavkami na bezproblémovú prevádzku. Takisto mostné objekty sú v zlom technickom stave a na konci svojej životnosti. V rámci budovania rýchlostnej cesty sa nevyhovujúci stav vyrieši,“ zdôraznila NDS.

Stavba R1 zahŕňa 12 mostov, mimoúrovňovú križovatku Šalková a v rámci výstavby sa premiestni takmer 880 000 kubíkov materiálu na zrealizovanie násypov. Stavba v hodnote 87 miliónov eur bude financovaná zo štátneho rozpočtu. 

Viac o téme: diaľnica , etapa , Národná diaľničná spoločnosť NDS , prieskum

Súvisiace články

Aktuálne správy