Nový trinásty dôchodok bude mať rôzne výšky: Pozrite si, kto a koľko dostane!

, Redakcia

Poberatelia dôchodkových dávok dostanú tento rok v decembri nový plnohodnotný trinásty dôchodok vo vyššej sume než v minulosti. Novela zákona o sociálnom poistení, ktorú schválil parlament, zavádza trinásty dôchodok ako novú dôchodkovú dávku. Sociálna poisťovňa aktuálne zverejnila aj sumy, ktoré dostanú poberatelia jednotlivých dôchodkov v závere roka.

Dôchodcovia dostanú po novom vyššie sumy trinásteho dôchodku v závislosti od toho, aký druh dôchodku poberajú, najmenej však 300 eur. Ako ďalej pripomína hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr, o trinásty dôchodok nemusia žiadať, Sociálna poisťovňa ho vyplatí v ich výplatnom termíne v decembri 2024 automaticky spolu s dôchodkom. „O trinástom dôchodku pritom nebude vyhotovovať osobitné rozhodnutie,“ dodáva Kontúr.

Nárok na nový trinásty dôchodok a jeho výplatu v decembri 2024 bude mať pritom poberateľ dôchodku, ktorý má v decembri 2024 nárok na výplatu starobného, predčasného starobného, invalidného, vdovského, vdoveckého, sirotského alebo sociálneho dôchodku.

Privítali ste zavedenie nového plnohodnotného trinásteho dôchodku?

Sumy trinásteho dôchodku budú predstavovať priemerné mesačné sumy jednotlivých druhov dôchodkov vykázané Sociálnou poisťovňou za kalendárny rok 2023. Ak bude priemerná suma daného druhu dôchodku nižšia ako 300 eur, suma trinásteho dôchodku bude vo výške 300 eur.

Platia aj ďalšie pravidlá

Pri súbehu nárokov na dva alebo viaceré trináste dôchodky, sa vyplatí len jeden trinásty dôchodok, a to ten, ktorého suma je najvyššia. „Na účely určenia sumy trinásteho dôchodku sa nebude prihliadať na ďalšie dôchodkové príjmy - napríklad dôchodok z cudziny alebo dôchodok vyplácaný zo starobného dôchodkového sporenia,“ dodáva Sociálna poisťovňa.

Viac o téme: dôchodcovia , dôchodky , Martin Kontúr , Sociálna poisťovňa SP , trinásty dôchodok

Súvisiace články

Aktuálne správy