Hudbu či videá možno sťahovať pre súkromné účely, ale iba z legálneho zdroja

Stiahnuť video či hudbu alebo vytvoriť kópiu na súkromné účely je možné iba v prípade použitia legálneho zdroja. Upozornil na to partner v advokátskej kancelárii Vojčík & Partners Eduard Szattler.

„V samej podstate veci je stiahnutie alebo vyhotovenie rozmnoženiny diela dovolené v prípade, že fyzická osoba toto dielo stiahla pre vlastnú súkromnú potrebu a na výlučne neobchodný účel. Podstatnou skutočnosťou je však to, že vyhotovenie takejto rozmnoženiny, respektíve jej stiahnutie je možné a dovolené len vtedy, ak samotný zdroj, z ktorého sa rozmnožuje, je legálny,“ zdôraznil Szattler.

Pripomenul, že ľudia si tak môžu vytvoriť napríklad kópiu hudby alebo elektronických kníh, ktoré si legálne stiahli. „Autorský zákon obsahuje takýto inštitút výnimky a obmedzenia majetkových práv pre vytvorenie rozmnoženiny diela pre súkromnú potrebu. Podľa nej môže spotrebiteľ bez súhlasu autora diela vytvoriť rozmnoženinu pre svoju súkromnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo ani nepriamo obchodný,“ doplnil Szattler.

Existuje aj výnimka z autorských práv pre prípady kritiky alebo komentára

Výnimkou z autorských práv je aj takzvaný fair use exemption (alebo aj fair dealing). Umožňuje použiť obsah chránený autorskými právami bez povolenia či súhlasu autora pre prípady kritiky, komentára, paródie, novinárskeho spravodajstva, vyučovania alebo výskumu. „Posúdenie toho, či ten ktorý obsah spadá pod výnimku ‚fair use‘, sa viaže na konkrétne posúdenie z hľadiska jeho účelu, povahy, množstva a jeho efektu na konkrétny trh,“ spresnil advokát.

Pripomenul, že prostredníctvom autorského zákona sa možno domáhať aj ochrany autorských práv, ak boli porušené. Svoje nároky si môže autor uplatňovať na súde. „Do pozornosti však dávam aj ustanovenia Trestného zákona, v ktorom je obsiahnutá skutková podstata trestného činu porušovania autorského práva. Teda porušenie autorských práv môže mať nielen občianskoprávne, ale aj trestnoprávne následky,“ doplnil Szattler.

Viac o téme: autorské práva , hudba , Internet , sťahovanie hudby , video

Súvisiace články

Aktuálne správy