O starobný dôchodok možno požiadať aj spätne

Diskusia 3  Zdroj:

20. 9. 2019 - Ak poistenec dovŕši dôchodkový vek, nemusí hneď požiadať o dôchodok. Môže naďalej pracovať bez toho, aby dôchodok poberal.

Ak poistenec dovŕši dôchodkový vek, nemusí hneď požiadať o dôchodok. Môže naďalej pracovať bez toho, aby dôchodok poberal.

Ako informovala Sociálna poisťovňa, ak sa po nejakom čase rozhodne požiadať o dôchodok, môže oň požiadať aj spätne. Vyplatený mu však môže byť najviac tri roky spätne od podania žiadosti o dôchodok, avšak len za obdobie po dovŕšení dôchodkového veku.

Napríklad, ak dôchodkový vek dovŕšil 15. decembra 2014 a o dôchodok požiada v tomto roku 20. septembra 2019 so spätnou platnosťou, bude mu vyplatený iba od 20. septembra 2016, čiže najviac tri roky spätne.