Kreatívna ekonomika: Čo by ste mali vedieť o blockchaine, ale nemáte sa to koho opýtať

Diskusia 2  
Kreatívna ekonomika: Čo by ste mali vedieť o blockchaine, ale nemáte sa to koho opýtať
Zdroj: WEF
Foto: thinkstock


21. 1. 2018 - Blockchain je dnes väčšine známy ako technológia na ktorej bežia digitálne meny, vrátane tej najznámejšej, bitcoinu. V skutočnosti však má omnoho širšie využitie. Má potenciál zmeniť kreatívnu ekonomiku na nepoznanie.

Klaus Schwab je zakladateľom a výkonným predsedom Svetového ekonomického fóra. Podľa neho je  blockchain "v podstate zdieľaným, programovateľným, kryptograficky zabezpečeným nástrojom, a preto aj dôveryhodným základným stavebným prvkom, ktorý nemá pod palcom žiaden užívateľ a ktorý dokáže fungovať bez centrálnej kontroly".

Blockchain ako technológia má niekoľko vlastností, ktoré môžu byť v budúcnosti využité v rámci takzvanej kreatívnej ekonomiky. Transakcie sú overované a schvaľované konsenzom účastníkov siete, čo výrazne komplikuje podvody. Umožňuje vyhľadanie kompletnej chronológie udalostí, napríklad transakcie, takže sa dá kedykoľvek overiť. Technológia funguje na distribuovanej a nie centralizovanej  platforme, pričom každý účastník má prístup k rovnakým záznamom, čo umožňuje vstup a výstup na základe vlastného uváženia a tiež ochranu proti útokom.

Blockchain tak môže nájsť uplatnenie nielen v rámci kryptomien, ale aj pri akýchkoľvek iných transakciách, pracovných postupoch alebo dodávateľských reťazcoch. Môže tiež fungovať ako platforma pre tvorcov duševného vlastníctva, prostredníctvom tejto technol´gie môžu byť ohodnotení za svoje nápady a prácu. V súčasnosti sa totiž umelci sťažujú, že rôzne organizácie udeľujúce a spravujúce práva na zverejňovanie a sprostredkovateľské služby, ako YouTube alebo Spotify, stále častejšie vstupujú do vzťahu medzi umelcom a jeho publikom. Kvôli tomu sa im znižujú príjmy aj vplyv na ocenenie, zdieľanie a propagáciu vlastnej práce.

Kreatívna ekonomika: Čo by ste mali vedieť o blockchaine, ale nemáte sa to koho opýtať
"Dnes, kedy chce prakticky každý dostať zaplatené za právo zahrať skladbu na koncerte alebo pieseň vo filme, to spôsobuje množstvo transakčných nezhôd a zaberá to veľa času. Kreatívna práca má možno omnoho väčšiu hodnotu, ale kvôli týmto problémom býva podceňovaná," myslí si Wences Casares, generálny riaditeľ spoločnosti Xapo. Na tieto problémy môže byť  riešením práve platforma akou je blockchain, ktorá ponúka hneď niekoľko zaujímavých vychytávok.

1. Smart kontrakty
Blockchain môže byť platformou pre uzatváranie, resp. realizáciu takzvaných smart kontraktov. Tie môžu nahradiť bežné zmluvy a pomôcť umelcom a majiteľom duševného vlastníctva s uplatňovaním digitálnych práv a rozdeliť príjmy všetkým, ktorí sa podieľajú na procese tvorby. Licenčné poplatky môžu byť navrhnuté tak, aby ponúkali spravodlivejšie podmienky pre hudobníkov, textárov a skladateľov, teda zástupcov všetkých strán, ktoré sa podieľajú na tvorivom procese.

2. Transparentné P2P transakcie
Jednou z najväčších výhod blockchainu je jeho verejná povaha. Všetky transakcie súvisiace s konkrétnym dielom sa dokážu zobraziť a overiť. Vrátane informácií kto ku dielu pristupuje a a koľko príjmov generuje. Zúčastneným stranám umožňujú lepšie pochopiť celkovú hodnotu vytvoreného  diela a navyše bude evidentné, kto je jeho vlastníkom.

Kreatívna ekonomika: Čo by ste mali vedieť o blockchaine, ale nemáte sa to koho opýtať

3. Efektívne a dynamické oceňovanie

Nesprávne ocenenie kreatívneho obsahu môže byť problém. Ale vďaka blockchainu môžete stanoviť cenu na základe vývoja dopytu a ponuky. Určenie prístupových práv a riadenie cenovej politiky môže mať v rukách autor diela bez prítomnosti sprostredkovateľov. Samotní tvorcovia môžu poskytovať aj zľavy a podobne.

4. Mikromerania a mikromonetizácia
Súčasné služby na internete umožňujú nakupovať a sťahovať jednotlivé skladby, ale blockchain by umožnil aj sprístupnenie len určitej častí, napríklad niekoľko sekúnd skladby pre filmový trailer. Určí najmenšiu jednotku obsahu, ktorú je možné využiť. "Umožňuje používateľom podporovať tvorcov obsahu podľa vlastného výberu, bez dodatočných služieb", hovorí Mike Belshe, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti BitGo.

5. Systém reputácie
Blockchain je schopný priradiť hodnotenie jednotlivým adresám, čo umožní vzájomné overovanie diela medzi autormi a jeho užívateľmi. Lepšia spolupráca a vzťah medzi autorom a používateľom môže mať za následok určité podmienky používania. Tí užívatelia, ktorí opakovane nespĺňajú podmienky, prípadne zaznamenajú pokus o prekonanie systému, budú mať záznam, ktorý môže fungovať ako odstrašujúci prvok.

6. Riziká a výzvy pre budúcnosť
Okrem výhod, ktoré blockchain prináša, sa sním spája aj niekoľko výziev. Ak sa táto technológia začne využívať vo veľkom, budú sa musieť nájsť riešenia aj v oblastiach, v ktorých nemá využitie, najmä pokiaľ ide o obchodné, technologické a právne problémy.

Kreatívna ekonomika: Čo by ste mali vedieť o blockchaine, ale nemáte sa to koho opýtať

Problémy s vydávaním licencií a status quo

Niektorí umelci už poznajú výhodu blockchainu, ale takých je stále málo. Zatiaľ nie je jasné, aká veľká množina by ich mala byť, aby došlo k zmene súčasného stavu, kedy podmienky platieb a užívania diela určujú distribútori, nahrávacie spoločnosti a ďalší sprostredkovatelia.

Propagácia
Blockchain môže poskytnúť tvorcom väčšiu slobodu pri nakladaní s vlastnou činnosťou a zabezpečiť lepšie príjmy, ale otázky zostávajú v súvislosti s propagáciou. Tu už zostávala no vydavateľských  spoločnostiach a agentúrach. Pri ich absencii môže dôjsť k zníženiu príjmov pre niektorých autorov.

Uchovávanie
Otázkou tak isto zostáva, kde bude obsah uložený. V samotnom blokchaine ako metadáta, alebo vo forme prístupových kľúčov? Súčasná technológia môže znamenať obmedzenie pri ukladaní kreatívneho obsahu priamo do bloku. Pri ukladaní samotných metadát treba vyriešiť kde budú reálne uložené a ako sa budú šíriť.

Možnosti platby
Blockchain samotný nie je navrhnutý pre mikroplatby, a preto vyžaduje dodatočnú "vrstvu", ktorá bude spracovávať platby.

Rámec duševného vlastníctva
Vlády a konzorciá v oblasti práv duševného vlastníctva budú musieť definovať právny rámec uznávajúci transakcie uskutočnené prostredníctvom blockchainu. Ten ako technológia má možnosť spravovať záznamy o držiteľoch práv, celkovo sa ale bude musieť spoliehať na tradičné mechanizmy presadzovanie vlastníkov práv, najmä v prípadoch, keď sa zmluvy nedodržiavajú.

Správa
Ďalšie otázky sa týkajú toho, či by mal byť blockchain v kreatívnej ekonomike verejný, alebo súkromný. V prvom prípade budú dostupné údaje prístupné všetkým účastníkom siete, z čoho vyplývajú určité obavy. V prípade súkromného riešenia je otázka, kto bude spravovať verejné veci, najmä práva a povolenia, a tiež kto bude systém financovať. Ak by za vývojom a správou stáli napríklad nahrávacie spoločnosti, prakticky nedôjde k zmenám v odmeňovaní umelcov. "Pokiaľ sa to nepodarí, bude ťažké obchádzať tradičné konzorcium držiteľov vlastníckych práv," myslí si Kenji Saito, ktorý prednáša o blockchaine na Keio University.

Definovanie hodnoty v kreatívnej ekonomike
Blockchain môže znamenať transparentnejšiu a dynamickejšiu tvorbu cien založených výhradne na dopyte a ponuke. Tento spôsob však môže znamenať odklon od ocenenia diela na základe jeho kultúrnej, spoločenskej alebo politickej hodnoty. Z práce sa tak de facto stáva komodita.

Blockchain má obrovský potenciál odstrániť mnohé prekážky, čo by mohlo viesť k vyššej efektívnosti, väčšej zodpovednosti, nižším nákladom a vyšším odmenám pre umelcov. Ale cesta k týmto výhodám vedie cez rozvoj technológií v rámci určitých regulačných rámcov, čo môže znamenať obmedzenie, ktoré sa dá len ťažko prekonať.