Veľká amnestia na čierne stavby: Po novom je možné mnoho z nich dodatočne skolaudovať!

Stavby zhotovené a užívané bez stavebného povolenia, známe ako čierne stavby, možno dodatočne skolaudovať. Umožňuje to novela stavebného zákona, ktorá od 1. apríla 2024 vstúpila do platnosti.

Konanie sa môže začať len na žiadosť vlastníka nelegálnej stavby a splniť musí niekoľko podmienok. Amnestia sa týka stavieb postavených na pozemku stavebníka, čierne stavby v ochranných pásmach či na cudzích pozemkoch takto zlegalizovať nemožno. Na tlačovej konferencii o tom v piatok informoval minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smer-SD).

„Hovoríme o tom, že v prípade, že mám postavenú nejakú stodolu, šopu, letnú kuchyňu, bazén a prihlásim sa dnes na stavebný úrad, tak idem cez správne konanie, ktoré ho vyslovene dáva priamo do užívania, to znamená idem priamo na kolaudáciu. Je to stále správne konanie, to znamená, že stále sú účastníkmi konania susedia a podobne, ale nemusím už ísť cez to dodatočné stavebné konanie, ktoré bolo časovo náročné,“ vysvetlil aktuálne zmeny v stavebnej legislatíve Ráž. Dodatočne takto možno legalizovať tie stavby, ktoré boli postavené do 1. apríla 2024, teda dovtedy, keď novela vstúpila do účinnosti.

Bolo rozhodnutie umožniť dodatočnú kolaudáciu čiernych stavieb správne?

Podľa novelizovanej stavebnej legislatívy, ak stavebník preukáže splnenie stanovených podmienok, môže stavebný úrad takzvanú čiernu stavbu, teda stavbu postavenú a užívanú bez povolenia stavebného úradu, zlegalizovať. Stavebný úrad vydá rozhodnutie o spôsobilosti stavby na jej užívanie, takéto rozhodnutie bude mať účinky kolaudačného rozhodnutia.

Dodatočná kolaudácia má podmienky

Na dodatočné skolaudovanie stavby však musí stavebník splniť niekoľko podmienok. Stavba musí stáť na jeho pozemku, nesmie byť v ochrannom pásme či na cudzom pozemku, a tiež nesmie byť pri tejto stavbe už začaté konanie o odstránení či dodatočnom zlegalizovaní. Zároveň musí ísť o stavbu, ktorá je nepretržite využívaná na účel, na ktorý bola postavená.

Podľa Ráža amnestia pri čiernych stavbách predstavuje istú hrubú čiaru pred zavedením novej stavebnej legislatívy, ktorej účinnosť bola odložená do 1. apríla 2025. Nový stavebný zákon totiž bude podľa ministra pozerať na nelegálne stavby prísnejšie.

Viac o téme: čierne stavby , Jozef Ráž , kolaudácia , stavebný zákon , zákon

Súvisiace články

Aktuálne správy