Ženy pracujú oproti mužom takmer dva mesiace zadarmo, ukazujú dáta. Príjmová nerovnosť sa na Slovensku znižuje len pomaly

Aj napriek tomu, že rodová rovnosť je z globálneho pohľadu jedna z najhorúcejších tém, na slovenskom pracovnom trhu sa to príliš neodráža. Ženy aj naďalej dostávajú menej pracovných príležitostí na vyšších postoch a stále veľký rozdiel je aj medzi príjmami žien a mužov. Oproti mužom tak nežné pohlavie pracuje takmer 2 mesiace zadarmo. Príjmová nerovnosť však vplýva aj na schopnosť žien sporiť či požičiavať si.

Príjmová nerovnosť na Slovensku sa znižuje iba veľmi pomalým tempom. V roku 2021 predstavovala nominálna mzda žien v priemere o 17,9 percenta nižšiu sumu ako tomu bolo u mužov. V roku 2022 tak od 4. novembra pracovali ženy zadarmo. Najnižší, 12-percentný rozdiel v prospech mužov, je v zamestnaneckej vekovej skupine medzi 25 až 30 rokom života. Na príjmovú nerovnosť však vplýva aj rôzne pracovné zaradenie mužov a žien, vyplýva to zo správy o sociálnej situácií obyvateľov Slovenska za rok 2022.

Okrem toho, že podiel žien na riadiacich pozíciách je nižší, ženy pracujú najmä v oblastiach ako je zdravotníctvo, školstvo, sociálne veci či v službách a obchode. V tých dosahujú nižšie platové ohodnotenie a to aj napriek potrebe vyššieho vzdelania. Podľa dát Eurostatu v odvetví informačných a komunikačných technológií, ktoré bolo v roku 2022 na Slovensku príjmovo najlepšie ohodnotené, je spomedzi všetkých zamestnancov iba 13,7 percenta žien. To predstavuje podpriemer Európskej únie, ktorý je na úrovni 17 percent.

Nižšie mzdové ohodnotenie žien spôsobuje aj zníženú dostupnosť úverov. Ženské pohlavie s nižším príjmom má totiž u bánk vyššie kreditné riziko, čo môže spôsobiť poskytnutie úveru v nižšej výške či úplné zamietnutie pôžičky. Podľa prieskumu 365.banky majú Slovenky problém aj pokiaľ ide o tvorenie úspor. Až 20 percent ženskej populácie na Slovensku má finančné úspory iba do výšky 500 eur. Zatiaľ čo úspory vo výške viac ako 10 tisíc eur má k dispozícií každý piaty muž, u žien je tento podiel až štyrikrát nižší.

Slovensko je na tom veľmi zle aj čo sa týka indexu rodovej nerovnosti, ktorý vypracoval Európsky inštitút pre rodovú rovnosť. V porovnaní s ostatnými krajinami Európskej únie skončilo Slovensko v roku 2022 až na 24. mieste. Horšie hodnotenie zaznamenalo už iba Rumunsko, Maďarsko a Grécko.

Viac neplatenej práce

Aj napriek tomu, že príjmové ohodnotenie žien je menšie, ženy odpracujú viac. Dlhšiu dobu totiž strávia neplatenou prácou. Týždenne sa venujú prácam ako starostlivosť o deti, upratovanie, príprava jedál či iným činnostiam zabezpečujúcim chod domácnosti, až 38 hodín týždenne.

Pri 8 hodinovom pracovnom čase to ročne predstavuje 247 neplatených pracovných dní. Naopak muži strávia prácou mimo pracovného pomeru oveľa menej času a najmä pri činnostiach v záhrade, pri starostlivosti o zvieratá či oprave zariadení.

Viac o téme: Európska únia EÚ , Eurostat , muži , nominálne mzdy , platy , práca , rodová rovnosť , úspory , zamestnanci , zamestnanie , zdravotníctvo , ženy

Súvisiace články

Aktuálne správy