Europarlament schválil peňažné prevody v eurách do desiatich sekúnd

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) prijali v stredu nové pravidlá na zabezpečenie okamžitého transferu prevedených finančných prostriedkov na bankové účty retailových zákazníkov a podnikov v celej EÚ.

Cieľom nového nariadenia, za ktoré zahlasovalo 599 poslancov, sedem bolo proti a 35 sa zdržalo, je zabezpečiť, aby retailoví klienti a podniky, najmä malé a stredné podniky, nemuseli čakať na svoje peniaze a aby sa zvýšila bezpečnosť prevodov.

Banky a iní poskytovatelia platobných služieb budú musieť zabezpečiť, aby boli úhrady dostupné a okamžite spracované. Schválený text, na ktorom sa EP už dohodol s členskými štátmi, aktualizuje súčasné pravidlá jednotnej oblasti platieb v eurách (SEPA).

Okamžitý prevod sa má vykonať bez ohľadu na deň alebo hodinu a peniaze musia prísť na účet príjemcu do desiatich sekúnd. Platiteľ by mal byť do desiatich sekúnd informovaný aj o tom, či prevedené finančné prostriedky boli alebo neboli sprístupnené príjemcovi.

Pravidlá budú musieť uplatňovať aj členské štáty, ktorých menou nie je euro

Pravidlá budú musieť uplatňovať po dlhšom prechodnom období aj členské štáty, ktorých menou nie je euro, ak ich účty ponúkajú pravidelné transakcie v eurách. V prípade takýchto účtov mimo pracovných hodín bude existovať osobitná výnimka z uskutočnenia platby do desiatich sekúnd vzhľadom na možné obavy týkajúce sa prístupu k hotovosti v eurách.

S ohľadom na bezpečnosť by poskytovatelia platobných služieb mali mať zavedené spoľahlivé a aktuálne opatrenia na odhaľovanie a prevenciu podvodov s cieľom zabrániť tomu, aby sa úhrady dostali na nesprávny účet z dôvodu podvodu alebo chyby. Na tento účel by poskytovatelia platobných služieb pôsobiaci v EÚ mali okamžite a bez dodatočných poplatkov poskytovať službu na overenie totožnosti príjemcu.

Poskytovatelia platobných služieb by mali ako dodatočnú ochranu proti podvodom umožniť svojim klientom stanoviť maximálnu sumu okamžitých úhrad v eurách.

Poskytovatelia platobných služieb, ktorí ponúkajú okamžité úhrady, by mali takisto overiť, či niektorý z ich klientov podlieha sankciám alebo iným reštriktívnym opatreniam týkajúcim sa prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

Poplatky za okamžité úhrady nemôžu byť vyššie než poplatky za transakcie bez okamžitých úhrad

Poplatky, ktoré poskytovateľ platobných služieb uplatňuje v súvislosti s okamžitými úhradami v eurách, nemôžu byť vyššie ako poplatky uplatňované na transakcie bez okamžitých úhrad v eurách.

Holandský europoslanec a spravodajca pre túto oblasť Michiel Hoogeveen pripomenul, že nariadenie o okamžitých platbách predstavuje dlhoočakávanú modernizáciu platieb na európskom jednotnom trhu. „Zákazníci sa môžu rozlúčiť s nepríjemnosťou čakania dvoch alebo troch pracovných dní na prístup k svojim peniazom. Prinášame niečo, čo je pre ľudí a podniky dôležité: prevod peňazí do 10 sekúnd kedykoľvek v priebehu dňa,“ uviedol v správe pre médiá.

Nové pravidlá nadobudnú účinnosť 20 dní po ich zverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Členské štáty budú mať na uplatnenie nariadenia 12 mesiacov.

Viac o téme: bankové účty , euro , Európsky parlament EP , peňažné prevody

Súvisiace články

Aktuálne správy