TAVOS druhýkrát v tomto roku zvyšuje ceny vodného a stočného

Trnavská vodárenská spoločnosť (TAVOS), a. s., druhýkrát v tomto roku zvyšuje ceny vodného a stočného. Maximálne ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou určila s platnosťou od 1. júla 2023 na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, informuje o tom na svojom webe. Ceny majú mať platnosť do konca tohto roka.   

Za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom (vodné) budú odberatelia platiť 0,9737 eura za m3 bez DPH. Od januára 2023 to bolo 0,8409 eura za m3 bez DPH. Predtým bola cena 0,7847 eura za m3 bez DPH. Za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom zostáva cena 0,5164 eura za m3 bez DPH. Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou cenu (stočné) má novú cenu 1,1035 eura za m3 bez DPH, doteraz to bolo 1,0752 eura za m3 bez DPH, v roku 2022 to bolo 1,2071 a v roku 2021 zas 1,1497 eura za m3 bez DPH.

TAVOS, a. s., so sídlom v Piešťanoch zásobuje pitnou vodou okolo sto obcí v okrese Trnava, Piešťany a Hlohovec a čiastočne aj Nové Mesto nad Váhom. Pre zabezpečenie zásobovania využíva 59 vodných zdrojov, z toho 13 prameňov. Hlavnou činnosťou spoločnosti je zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v územnej pôsobnosti. TAVOS vznikol v roku 2003 transformáciou podniku Vodárne a kanalizácie Bratislava, š. p., a časti podniku Západoslovenské vodárne a kanalizácie, š. p. Bratislava.

Viac o téme: cena , štočné , Trnavská vodárenská spoločnosť , vodné , zvyšovanie

Súvisiace články

Aktuálne správy