Tichý nepriateľ: Viac ako polovica mužov cíti tlak pre potrebu zabezpečiť rodinu!

, Redakcia

Stres spôsobený financiami je významným faktorom ovplyvňujúcim duševné zdravie. Viac ohrození sú muži, a to v dôsledku stereotypov a spoločenského tlaku, ktorý ich stavia do pozície živiteľov rodiny. Prieskumy ukazujú, že nepriaznivá finančná situácia môže mať vážne následky na duševné zdravie mužov. Pri príležitosti nedeľného Dňa otcov a mesiaca duševného zdravia mužov, ktorým je jún, zverejnila 365.bank aj odporúčania, ako stres z osobných financií zmierniť.

Ekonomická situácia a z nej plynúci stres výrazne ovplyvňuje duševné zdravie. Podľa Národného centra zdravotníckych informácií výskyt nových pacientov s duševnou poruchou narastá približne o 23 percent ročne. Ako ďalej uvádza 365.bank, depresia pritom môže byť podporená alebo umocnená existenčnými problémami, ako aj negatívnymi situáciami týkajúcimi sa peňazí.

Či už je to zadlženosť, vysoké náklady na život alebo nízky príjem, to všetko môže spôsobovať nepríjemné pocity, ktoré môžu vyústiť k úzkosti alebo až depresii. Na Slovensku vykazuje symptómy depresie až 25 percent mužov, pričom nemalou časťou sa na tom podieľajú ekonomické faktory.

Financie priamo ovplyvňujú aj rodinné vzťahy. Z prieskumu 365.bank, vyplynulo, že až 6 z 10 mužov cíti vysokú mieru tlaku kvôli potrebe finančne zabezpečiť rodinu. Online prieskum realizovala agentúra 2muse exkluzívne pre 365.bank na reprezentatívnej vzorke 605 respondentov vo veku od 18 do 75 rokov.

Príchod rodiny môže tlak ešte zvýšiť

Práve od nich spoločnosť očakáva rolu živiteľa rodiny. V dôsledku toho sú pod väčším stresom, ktorý sa ešte umocňuje pri rozhodnutí založiť si rodinu. Mnoho žien totiž pri odchode na materskú dovolenku očakáva, že ich finančná situácia ostane nezmenená, čo vytvára ešte väčší tlak na mužov.

“Téma krízy financií v rodinách je mužmi citlivo vnímaná najmä kvôli nenaplneniu potreby postarať sa o rodinu, vytvárať v rodine pocit stability. Neraz to majú muži spojené s pocitom, že ak nedokážu zabezpečiť rodinu, ide o ich osobné zlyhanie a narúša to ich sebaobraz ako silných a starostlivých. Je to spôsobené aj spoločenským tlakom, že dobrý muž je ten, čo všetko vie, dokáže a zabezpečí,” hovorí psychológ a špeciálny pedagóg Viktor Križo. 

Pocítili ste niekedy stres spôsobený financiami?

Zaujímavosťou a paradoxom tiež je, že väčšine mužov spôsobuje nadmerný stres, ak sa ich partnerka podieľa na príjmoch do rodinného rozpočtu viac ako 40 percentami. Vyplynulo to z prieskumu University of Bath vo Veľkej Británii. 

Základom riešenia situácie je vzdelávanie a plánovanie výdavkov. Vytvorenie realistického rozpočtu a redukcia zbytočných výdavkov sú prvé kroky k vybudovaniu finančnej stability.

Cesta k väčšej pohode existuje

„Muži sú v dôsledku spoločenských stereotypov pod väčším tlakom, pričom tejto téme sa venuje len málo pozornosti. Finančné starosti a duševná nepohoda sú pre nich bežné, preto je dôležité zaoberať sa riešeniami, ako možno znížiť stres z peňazí. Odporúčame začať prehľadom svojich príjmov a výdavkov a následne sa zamerať na možné úspory. Vyhýbanie sa zbytočným nákladom a rozumné, zodpovedné míňanie, vrátane konsolidácie dlhov, sú kľúčové. Taktiež je dôležité vytvárať si pravidelnú finančnú rezervu, čo prispieva k väčšej duševnej pohode,“ odporúča Head of PR v 365.bank Linda Valko Gáliková

Finančný stres môže v krajných prípadoch viesť až k sociálnej izolácii a vážnym psychickým problémom. Napriek tomu majú práve muži väčší problém vyhľadať odbornú pomoc. Špeciálne by si na stres z financií mali podľa 365.bank dávať pozor ľudia s diagnostikovanými duševnými chorobami, pretože u nich je vyššia pravdepodobnosť, že odštartuje kolotoč ekonomických problémov.

“Podpora duševného zdravia je dôležitá najmä preto, aby človek neostával sám v prežívaní. Cieľom terapeutickej práce ale nemá byť náhrada blízkosti a podpory, ale jej aktivácia v prirodzenom prostredí rodiny a blízkych. Terapeut alebo psychológ pomáha opätovne obnoviť vzťahy a sebadôveru, ktorá môže byť naštrbená práve finančným stresom,” dopĺňa psychológ Viktor Križo.

Finančný stres je tichým strašiakom mužov na Slovensku a častým dôvodom psychickej nepohody. Podľa 365.bank je preto dôležité, aby muži mali prístup k odbornej pomoci, vďaka ktorej tieto výzvy zvládnu. Podpora v oblasti duševného zdravia a konsolidácia osobných financií dokážu pomôcť pri zmiernení stresu, a tým aj zlepšiť kvalitu života mužov, uzatvára banka.

Viac o téme: 365.bank , duševné zdravie , financie , finančný stres , Linda Valko Gáliková , osobné financie

Súvisiace články

Aktuálne správy