Ako je to s chuťou Slovákov pracovať? Staršie ročníky sú aktívne čoraz viac!

, Redakcia

Chuť pracovať Slovákom zdá sa nechýba a dosahuje historické maximá. Aj napriek zvýšeným odchodom zamestnancov do predčasného dôchodku, miera participácie u produktívnej populácie nikdy nebola vyššia. Ako ďalej konštatujú analytici Inštitútu finančnej politiky, pracovná sila na Slovensku je dnes staršia, vzdelanejšia a chuť pracovať rástla viac v prípade mužov ako žien.

Pretrvávajúcu silu trhu práce na Slovensku podporuje aj každým rokom rastúca participácia starších ročníkov. Miera participácie pritom vyjadruje, aká časť populácie z danej vekovej skupiny patrí medzi ekonomicky aktívne obyvateľstvo. Podľa analytikov Inštitútu finančnej politiky (IFP) sa Slovensku darí lákať aj vysokoškolsky vzdelaných ľudí, no pri zapájaní mladších ročníkov máme stále rezervy.

Vlani malo alebo si hľadalo prácu až 76,5 percenta ľudí vo veku 15 – 64 rokov, čo je o takmer desatinu viac než v roku 2009 a o 2,5 percenta viac než pred pandémiou. „Kým participácia ľudí v najproduktívnejšom veku 25 – 55 rokov je relatívne stabilná, najväčšie posuny v čase vidíme práve u najmladších a najstarších ročníkov,“ uvádza IFP.

Menej priaznivým faktom však je, že pri participácii mladých ľudí do 25 rokov Slovensko spolu s Bulharskom a Rumunskom ťahá za kratší koniec s participáciou o tretinu nižšou oproti priemeru .

Problém máme s nízkym počtom rokov zdravého dožitia

Nepretržité zvyšovanie miery participácie je podľa analytikov viditeľné najmä u starších ročníkov nad 55 rokov. Hlavným dôvodom je naviazanie dôchodkového veku na strednú dĺžku života. „V najstaršej vekovej skupine nad 60 rokov však oproti priemeru EÚ stále zaostávame, čo je okrem iného dané aj nižším počtom rokov zdravého dožitia,“ upozorňuje inštitút.

Budú sa podľa vás staršie ročníky stále viac zapájať do práce?

V porovnaní s obdobím pred pandémiou na slovenský trh práce vstúpilo relatívne viac mužov ako žien a viac vysokoškolsky vzdelaných ľudí. V zapojení ľudí s tretím stupňom vzdelania patríme dokonca medzi lídrov v EÚ, kde až vyše 95 percent z nich pracuje alebo si aktívne hľadá prácu.

Viac o téme: Inštitút finančnej politiky IFP , predčasný dôchodok , trh práce , zamestnanosť

Súvisiace články

Aktuálne správy