Veľká zmena pri STK: Pre desaťtisíce vozidiel už má postačiť technická kontrola každé štyri roky!

, Redakcia

Vláda chystá veľkú zmenu v pravidlách pre technickú kontrolu vozidiel. Desaťtisíce vozidiel by po schválení vyhlášky navrhovanej ministerstvom dopravy museli prechádzať technickou kontrolou menej často ako v súčasnosti.

Majitelia motocyklov, trojkoliek či štvorkoliek by mali zbystriť pozornosť. Už onedlho im totiž zrejme štát pripraví príjemné prekvapenie. Ak totiž museli so svojimi vozidlami prihlásenými pred viac ako štyrmi rokmi doteraz chodiť na pravidelnú technickú kontrolu každé dva roky, už onedlho by to mohlo byť inak.

Ministerstvo dopravy totiž pripravilo návrh vyhlášky, ktorá sa momentálne nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Jej jediným zámerom je preradiť všetky motocykle, trojkolky a štvorkolky z povinnosti pravidelných technických kontrol, v prípade vozidiel prihlásených pred viac ako štyrmi rokmi, každé dva roky na každé štyri roky. Zmena by mala byť účinná už od 1. júla tohto roka s tým, že technická kontrola vykonaná do 30. júna 2024 by zostala v platnosti do uplynutia lehoty pri nej určenej.

Považujete predĺženie lehôt na technickú kontrolu motocyklov, trojkoliek a štvorkoliek za správne?

Kým teda v súčasnosti musia majitelia týchto vozidiel prvú technickú kontrolu absolvovať po štyroch rokoch a následne každé dva roky, po novom by mala stačiť kontrola každé štyri roky. Ministerstvo pritom tento návrh obhajuje tým, že aktuálna dvojročná lehota sa vzhľadom na charakter uvedených vozidiel javí ako príliš prísna.

Radi testujete svoje vedomosti?
Vyskúšajte niektorý z našich kvízov na tejto stránke!

„Ak sa príjme právna úprava, že tieto vozidlá budú chodiť na technickú kontrolu pravidelnú každé štyri roky, prinesie to úsporu pre prevádzkovateľov vozidiel, ale bezpečnosť cestnej premávky by to výrazne zhoršiť nemalo,“ uvádza rezort dopravy v predloženom materiáli.

Viac ako 160-tisíc vozidiel

Návrh sa pritom dotýka desaťtisícov vozidiel v kategóriách L3e až L7e, teda motocyklov, trojkoliek aj štvorkoliek. Podľa ministerstva bolo ku koncu roka 2023 v evidencii spolu viac ako 162-tisíc takýchto vozidiel, z čoho takmer 15 percent vlastnili podnikateľské subjekty a zvyšných viac ako 85 percent fyzické osoby. Navrhovaná zmena by však podľa ministerstva nemala mať zásadný vplyv ani na samotné prevádzky staníc technickej kontroly, ktoré by mali podľa jeho prepočtov po tejto zmene vykonať o necelých 30-tisíc kontrol ročne menej.

Akých vozidiel kategórie L sa má po novom týkať 4-ročná lehota technickej kontroly?
L3e – motocykel, t. j. dvojkolesové vozidlo bez postranného vozíka vybavené motorom, ktorý má zdvihový objem valcov väčší ako 50 cm3, ak ide o typ spaľovacieho motora, a/alebo s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km.h-1.
L4e – motocykel, t. j. dvojkolesové vozidlo s postranným vozíkom vybavené motorom, ktorý má zdvihový objem valcov väčší ako 50 cm3, ak ide o typ spaľovacieho motora, a/alebo s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km.h-1.
L5e – motorová trojkolka, t. j. vozidlo s tromi symetricky usporiadanými kolesami vybavené motorom, ktorý má zdvihový objem valcov väčší ako 50 cm3, ak ide o typ spaľovacieho motora, a /alebo s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km.h-1.
L6e – ľahká štvorkolka, t. j. motorové vozidlo so štyrmi kolesami s nasledujúcimi charakteristikami:
– hmotnosť v nenaloženom stave je menšia ako 350 kg, do ktorej sa nezapočítava hmotnosť batérií v prípade elektrických vozidiel,
– ktorých najväčšia konštrukčná rýchlosť nie je vyššia ako 45 km.h-1 a
– ktorých zdvihový objem valcov neprevyšuje 50 cm3 pri zážihových motoroch alebo
– ktorých najväčší čistý výkon neprevyšuje 4 kW v prípade iných spaľovacích motorov, alebo ktorých najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora.
Tieto vozidlá musia spĺňať požiadavky platné pre trojkolesové mopedy kategórie L2e, pokiaľ nie je špecifikované inak.
L7e – štvorkolka iná, ako sú tie, ktoré sú uvedené v L6e, ktorých hmotnosť v nenaloženom stave nie je väčšia ako 400 kg (550 kg pri vozidlách určených na prepravu tovaru) bez hmotnosti batérií v prípade elektrických vozidiel, ktorých najväčší čistý výkon motora neprevyšuje 15 kW. Tieto vozidlá sa považujú za motorové trojkolky a musia spĺňať požiadavky platné pre trojkolesové mopedy kategórie L5e, pokiaľ nie je špecifikované inak.

„V roku 2023 bolo celkovo vykonaných 1 587 106 technických kontrol. Pri ročnom poklese o 28 695 kontrol to predstavuje 1,8 percenta zo všetkých kontrol,“ dodáva rezort s tým, že po konzultáciách s prevádzkovateľmi staníc technickej kontroly neočakáva ani vplyv na ceny samotných kontrol motocyklov, trojkoliek či štvorkoliek. Zároveň predpokladá, že zníženie počtu kontrol bude znamenať v štátnom rozpočte výpadok 170-tisíc eur ročne na dani z pridanej hodnoty.

Súvisiace články

Aktuálne správy