O pravidlách náhodnosti

Pridajte názor  
O pravidlách náhodnosti
Zdroj: betterletter
Foto: TASR/AP;getty images


30. 7. 2021 - Máme tendenciu dramaticky podceňovať úlohu náhodnosti v každodennom živote. Ale nakoniec, to celkom nepravdepodobné, sa vždy udeje. 

Fyzik z Caltechu, Leonard Mlodinow, vo svojej knihe Opilecká prechádzka, používa krásnu paralelu. Prirovnáva dráhu, po ktorej sa pohybujú molekuly, keď letia priestorom a neustále do seba narážajú, k našim životom, ceste od školy po kariéru, od slobodného k rodinnému životu, od prvej golfovej jamky k osemnástej. 

Aj keď sa zdá, že nespočetné náhodné interakcie sa navzájom rušia vo veľkých súboroch údajov, niekedy šťastie príležitostne vedie k prevrátenej prevahe zásahov z určitého smeru. Vtedy dôjde k znateľnému zachveniu. Keď si toto zachvenie všimneme, vytvoríme si okolo neho starostlivo vymyslený príbeh, pričom budeme ignorovať množstvo náhodných kolízií. Ako vysvetlili Tversky a Kahneman, „šanca sa bežne považuje za autokorekčný proces, pri ktorom odchýlka v jednom smere spôsobí odchýlku v opačnom smere, aby sa obnovila rovnováha. V skutočnosti sa odchýlky „neopravujú“, ako sa náhodný proces rozvíja, iba sa zriedia.” 

Táto náhoda vysvetľuje, prečo šport poskytuje najlepšiu reality šou na svete. Lepší tím nevyhráva každý zápas. Hráči robia necharakteristické chyby. Rozhodcovia robia chyby. Náhodnosť samozrejme vysvetľuje, prečo najlepší tím alebo hráč vždy nevyhrá, aj keď najlepší budú mať tendenciu vyhrávať častejšie. Byť veľmi dobrý iba zvyšuje pravdepodobnosť úspechu. Nezaručuje ho. 

O pravidlách náhodnosti

Na šťastí záleží. Veľmi. Napriek tomu máme tendenciu dramaticky podceňovať úlohu náhodnosti vo svete. 

Ako výborne napísal Stephen Jay Gould, keby sme mali tú možnosť znovu vytvoriť experiment života na Zemi, hoc aj miliónkrát, nič by nikdy nebolo rovnaké, pretože evolúcia závisí od náhodnosti. 

Samoúčelná zaujatosť (self-serving bias) je naša tendencia vidieť dobré veci, ako našu zásluhu, zatiaľ  čo za tie zlé môže vždy niekto iný. Žiaduce výsledky sú teda zvyčajne spôsobené našou zručnosťou a tvrdou prácou, nie šťastím, zatiaľ čo mizerné výsledky sú mimo našej kontroly. 

Dve knihy podkopávajú tento výhľad tým, že oprávnene pripisujú prekvapivé množstvo toho, čo sa s nami stane, dobré aj zlé, šťastiu. Rovnica úspechu od Michaela Mauboussina sa snaží rozmotať prvky šťastia a zručnosti v športe, investovaní a podnikaní. Ed Smith v knihe Šťastie, čo to znamená a prečo je dôležité, sa zameral na niekoľko oblastí, ako sú medzinárodné financie, vojna, šport a dokonca aj jeho vlastné manželstvo, aby preskúmal, ako náhoda ovplyvňuje svet okolo nás. Mauboussin opisuje „paradox zručnosti“ nasledovne: „ako sa zručnosť zlepšuje, výkonnosť sa stáva konzistentnejšou, a preto je čoraz dôležitejšie šťastie.“ Platí to aj pri investovaní, ako sa zvyšovala populácia kvalifikovaných investorov, zmenšovali sa rozdiely v kvalifikácii, a čoraz viac priestoru dostávalo šťastie. 

Pochopenie relatívneho prínosu šťastia a zručnosti nám môže pomôcť posúdiť minulé výsledky a čo je dôležitejšie, predvídať budúce výsledky. Kľúčom k riadeniu investícií je spravovať svoje portfólio tak, aby ste čo najviac ťažili zo šťastia a (čo je ešte dôležitejšie), aby ste sa čo najmenej zranili pri nešťastí. Robiť to dobre je pozoruhodná zručnosť, ale nie druh zručnosti, ktorá sa bežne predpokladá u profesionálov.

O pravidlách náhodnosti

Ak návratnosť investícií závisí do veľkej miery od šťastia a nie do investičných schopností, ako by sme mali postupovať? Inšpirácou môže byť svet pokru. Bez ohľadu na to, či je poker považovaný za hazardnú hru alebo zručnosť, má významné dôsledky pre hráčov a tých, ktorí sa ním živia. K dobrému hraniu pokru navyše patrí množstvo zručností. Avšak pre naše účely, pretože poker je vynikajúci prostriedok na hodnotenie pravdepodobností pri neistote a poskytuje veľké množstvo údajov, je to vynikajúci prostriedok pre investorov, aby sa dozvedeli o trhoch, ktoré sú tiež riadené veľkou neurčitosťou. Tí najlepší investori si musia veľmi dobre poradiť s pravdepodobnosťou uprostred neistoty.

Priemerný investor na trhoch nedosahuje dobré výsledky len z dôvodu nákladov. Poker je nie čo podobné. Napriek tomu si väčšina investorov, tak ako aj väčšina hráčov a väčšina ľudí všeobecne, sa z dôvodu zaujatosti domnieva, že sú lepší (a často  oveľa  lepší) než ostatní. Pri pokri je možné odhaliť  pravdu hneď, keď prehry zvyšujú straty. Keďže trhy sú predpojaté smerom hore (väčšina nedostatočných výkonov má celkovo kladné výnosy), investori zvyčajne zostávajú klamaní oveľa dlhšie. Niektorí sa ale z prepadu nikdy nezotavia. Najvýkonejší obchodníci sa pozastavujú nad investičným procesom a diverzifikujú svoje stávky. Mali by ste urobiť to isté.

Je určite pravda, že v pokri v krátkodobom horizonte dominuje šťastie. Avšak počas dlhších a dlhších časových období bude mierna výhoda zručnosti viesť k výhre,  pretože žiadny hráč nebude mať celkovo lepšie karty. Inými slovami, ak je dostatok času, šťastie stráca svoju dôležitosť. Keď rozdiel schopností nie je veľký, zaujímavou otázkou je, ako dlho bude trvať, kým sa zručnosť pretaví do výhry. Ďalšou zaujímavou otázkou je,  prečo víťazí zručnosť. Hlavným dôvodom bude, že skúsený hráč robí menej chýb. Ak ste začiatočník, mali by ste mať šťastie začiatočníka, inak môžete prísť o všetko celkom rýchlo.

O pravidlách náhodnosti

Ako už bolo uvedené, všetci si radi myslíme, že naše úspechy sú zaslúžené a že iba naše neúspechy sú dôsledkom smoly. Asi najlepšie by bolo mať šťastie a byť v niečom dobrý. Investovanie samozrejme spája zručnosť a šťastie, ale je to komplikovanejšie z dôvodu osobného aspektu (v našej psychológii je pre nás ťažké optimálne investovať), z ťažkostí pri analýze „psychológie“ trhu, ako to vie čítať dobrý pokrový hráč, vyplýva oveľa väčší počet premenných zapojených do konečných výsledkov. Na trhoch je výrazne menej zručností ako pri veľkých pokrových turnajoch.

Na trhoch je množstvo profesionálov s mnohými skúsenosťami a obrovskými zdrojmi, ktorí strávili takmer každý deň štúdiom trhov. A napriek tomu ich dokážu poraziť amatéri. Prieskum výkonnosti inštitucionálnych portfólií ukazuje, že po úprave rizika 24 % fondov výrazne zaostáva za zvolenou trhovou referenčnou hodnotou a má záporné alfa, 75 % fondov zhruba zodpovedá trhu a má nulové alfa, a len zopár, hlboko pod 1 %, dosahuje lepšie výsledky po odpočítaní nákladov. To je počet, ktorý sa štatisticky významne nelíši od nuly. Úspech na trhu (nech je definovaný akokoľvek), najmä v relatívne krátkom období, je viac otázkou šťastia ako zručnosti.

Zdá sa, že ochotne nadhodnocujeme stupeň predvídateľnosti v komplexných systémoch. Odborníci, ktorých vidíme v médiách, sú si  príliš istí sami sebou. Avšak veľa z toho, čo pripisujeme zručnosti, je v skutočnosti šťastie.