Inteligentné zmluvy: Transakcie, ktoré sú všade a nikde

Diskusia 6  
Inteligentné zmluvy: Transakcie, ktoré sú všade a nikde
Zdroj: the conversation
Foto: getty images


12. 6. 2021 - Blockchain je technológia, ktorá stojí za kryptomenami a tie sú kvôli ich špekulatívnej povahe a vysokej volatilite často kritizované. Okrem svojej funkcie uchovávania hodnoty však technológia blockchain ponúka množstvo revolučných aplikácií a možností.

Analytici banky Goldman Sachs prišli s odvážnym vyhlásením. Sieť ethereum a jej token ether nakoniec prekoná bitcoin a stane sa štandardom v aplikovanej krypto technológii. Ether je dnes druhou najdôležitejšou kryptomenou, ale podstatnejšie je to, čo sieť ethereum umožňuje: 

  • vytvárať inteligentné zmluvy,
  • vytvárať decentralizované finančné aplikácie (DeFi),
  • vydávať nezameniteľné tokeny (NFT), ktoré spôsobili rozruch v umeleckej branži.


Inteligentné zmluvy
Sú to digitálne technológie úzko súvisiace s internetom. Boli navrhnuté tak, aby boli všadeprítomné a univerzálne. Chýba im nielen fyzická prítomnosť, ale sú tiež vo svojej podstate nadnárodné, čo predstavuje veľkú výzvu z hľadiska zákona. Inteligentné zmluvy sú dohody založené na blockchaine. Táto technológia umožňuje zaručiť nemennosť zmluvných podmienok generovaním počítačového programu, ktorý bude postupovať vždy rovnakým spôsobom bez toho, aby vyžadoval dobrú vôľu druhej alebo tretej strany. Vylučuje tým ľudský faktor pri realizácii dohody. Tým je zaistené dodržiavanie zmluvných podmienok inteligentnej zmluvy bez toho, aby ste sa museli uchyľovať k sudcom alebo súdom, pretože program kontroluje fyzické alebo digitálne objekty potrebné na jej dodržiavanie. Konkrétnym príkladom inteligentnej zmluvy môže byť program nainštalovaný vo vozidle, ktorý zabraňuje jeho naštartovaniu, pokiaľ nie sú splnené podmienky prenájmu. Rovnako tak to môže byť softvér, ktorý automaticky prevádza peniaze, ak sú splnené určité podmienky, ako to už robia niektoré stávkové kancelárie. Priekopníckou platformou pri vývoji inteligentných kontraktov bolo v roku 2014 ethereum. Aj keď sa v jej dôsledku objavili ďalšie platformy, založené tiež na technológii blockchai,n ako napríklad Hyperledger, Counterparty, RSK a Corda.

Nad zákonom
Tento druh nástroja sa čoraz viac využíva pre svoje nepochybné výhody ako je vyššia bezpečnosť a presnosť, nižšie náklady a podobne. Predstavuje však aj dôležitú výzvu, pretože sa vyvíja v decentralizovanom prostredí, ktoré sťažuje reguláciu. Blockchain transakcie sú všade a nikde. Neexistuje ani centrálny server, ktorý by mohol slúžiť ako referencia na zistenie umiestnenia údajov. Je to tak preto, lebo informácie sú distribuované medzi rôzne uzly, ktoré tvoria blockchain. Týmto spôsobom je každá transakcia medzi účastníkmi zaregistrovaná jednotne, akonáhle je ratifikovaná platnosť operácie. Je to však systém, ktorý vyvoláva množstvo právnych otázok ako je umiestnenie inteligentnej zmluvy s cieľom určiť príslušné predpisy alebo príslušné dane. Alebo umiestnenie majetku, ktorý sa prenáša prostredníctvom zmluvy, či už ide o kryptomeny, cenné papiere alebo iné aktíva zaregistrované v blockchaine. Ďalšie problémy sa týkajú súkromia, ochrany údajov, prania špinavých peňazí atď.

Inteligentné zmluvy: Transakcie, ktoré sú všade a nikde

Alternatíva k právnemu systému

Vzhľadom na náročnosť štátnych zásahov rastie význam riešenia konfliktov online. Pojem Lex Cryptographia označuje súbor pravidiel, ktoré fungujú prostredníctvom inteligentných zmlúv samostatne, a decentralizovaných autonómnych organizácií. Odborníci tvrdia, že funkčnosť je podobná funkčnosti právnych inštitúcií. Obsahuje pravidlá vynútiteľné zmluvnými stranami prostredníctvom technologických nástrojov a nie zo strany štátnych orgánov. Preto môžete zvládnuť efektívnejšie úlohy, ktoré tradične patria do rúk regulátorom. Už existujú platformy, ktoré sú označované ako alternatívy k zákonu a súdnemu systému. Patria sem nezávislé systémy riešenia sporov z akejkoľvek národnej jurisdikcie: Legalese, Kleros a The Aragon Network. Niektorí odborníci odhadujú, že po konsolidácii Lex Cryptographia algoritmy nakoniec vytlačia úplne zákon, sudcov a súdy.

Výhody a nevýhody algoritmickej regulácie
Stretávame sa novým technologickým nástrojom, ktorý funguje bez hraníc a ktorý môže poskytnúť rýchlejšiu a efektívnejšiu infraštruktúru na hospodársku a informačnú výmenu. Nič však nie je ideálne a bez nevýhod. Aj keby sme opomenuli energetickú náročnosť, algoritmus nie je neutrálny. Má dôležité ideologické dôsledky, čo môže viesť k podpore zaujatosti pre určité politiky alebo k uľahčeniu určitých akcií a správania sa. Pomocou umelej inteligencie je možné prispôsobiť algoritmy a technické normy individuálnym profilom, čím sa porušia základné právne zásady: univerzálnosť, všeobecnosť a nediskriminácia. V tomto zmysle vedci poukazujú na to, že inteligentné zmluvy predstavujú nový regulačný systém schopný efektívnejšie regulovať spoločnosť, ktorý znižuje náklady na uplatňovanie zákona a umožňuje osobný systém pravidiel pre každého občana, kde sú pravidlá neustále prehodnocované na základe preferencií a zodpovedajúcich profilov. Nesie však so sebou aj nebezpečenstvo, že sa stane akýmsi moderným totalitným režimom.

Viaceré aplikácie by si vyžadovali starostlivejšiu pozornosť
Okrem kritiky týkajúcej sa volatilnej a špekulatívnej povahy kryptomien a kontroverzií vyvolaných Elonom Muskom, otvára technológia blockchain fascinujúci svet aplikácií a možností, ktoré majú svoje miesto v modernom svete. Zároveň ale môže ohroziť právo a tradičnú legislatívnu a súdnu kontrolu štátu. Na to by sa nemalo zabúdať pri vývoji, aby sa zaručila bezpečnosť, ochrana spotrebiteľa, konkurencia na trhu, sloboda a pozornosť sociálnym potrebám.