Obdivuhodná miera rastu: Nič také, ako ekonomický zázrak, neexistuje

Diskusia 3  
Obdivuhodná miera rastu: Nič také, ako ekonomický zázrak, neexistuje
Zdroj: dlacalle
Foto: SITA/AP


19. 11. 2020 - Rok 2020 bude pre európske hospodárstvo mimoriadne tvrdým rokom. K bezprecedentnému poklesu prispel aj silný prepad vo štvrtom štvrťroku v dôsledku nových obmedzení.

Morgan Stanley odhaduje, že HDP eurozóny klesne vo štvrtom štvrťroku o 2,2 %, a v celom roku 2020 o 7 %. Investičná banka navyše znižuje výhľad eurozóny do roku 2021 s priemerným rastom iba 5 %,  v eurozóne. Upustila od výhľadu, že oživenie HDP na úroveň z roku 2019 by sa mohlo dosiahnuť do roku 2023. Zotavenie bez vytvárania pracovných miest je ešte znepokojujúcejšie. Pozoruhodné údaje o oživení za tretí štvrťrok sa spájajú s nulovou tvorbou pracovných miest. Nezamestnanosť v eurozóne v septembri predstavovala 8,3 % a v Španielsku 16,5 %, bez započítania miliónov neobsadených pracovných miest v Európe.

V tomto porovnaní sa zotavenie Spojených štátov javí ako oveľa silnejšie. HDP sa v treťom štvrťroku bol len o 3,5 % pod úrovňou z roku 2019. Nezamestnanosť v októbri klesla na 6,9 %, zostáva však vysoko nad rekordnou úrovňou zamestnanosti v roku 2019.

Údaje z Číny sú však ešte veľkolepejšie. Index výroby a služieb už vykazuje závideniahodnú expanziu. HDP za prvé tri štvrťroky už rastie o 0,7 % po expanzii na úrovni 4,9 % v treťom štvrťroku. Nezamestnanosť v mestách klesla zo 6 na 5,4 %.

Obdivuhodná miera rastu: Nič také, ako ekonomický zázrak, neexistuje

Čo hľadať za čínskym zázrakom v porovnaní so zlým výkonom eurozóny?

Plánovaný HDP. HDP Číny je diktovaný produkciou, nie dopytom. Nie je to pozorovaný HDP, ale skôr, ako ho naplánuje vláda spolu s provinciami. Z tohto dôvodu analytici podrobnejšie skúmajú zverejňované údaje a následne sa snažia odpočítavať rôzne faktory, vrátane zvýšenia a ocenenia zásob. Nie náhodou zásoby železnej rudy, automobilov a hotových výrobkov vzrástli na najvyššiu úroveň za posledných sedem mesiacov, keď sa tamojšia ekonomika spamätala. Ak by bola hospodárska situácia v ohlásenej expanzii, zásoby by sa predajom rapídne znížili. Vyrába sa veľa, a čo sa nepredá, zostane v skladoch. Nie je preto prekvapením, že priemyselné ceny v septembri klesli o 2,1 %, vývozné ceny o 0,9 % a dlh krajiny prudko vzrástol o 13,5 % pri zjavne zázračnom oživení. Zisky priemyselných podnikov medzi januárom a septembrom poklesli o 2,4 % a ceny vo výrobe navyše klesli rýchlejšie, ako sa očakávalo v septembri a hrozila deflácia. To sú príznaky pomaly sa zotavujúcej ekonomiky, tak ako kdekoľvek inde, ale nie zázračného rastu.

Vo väčšine ekonomík sa zásoby oceňujú v trhových cenách, ale v Číne ich oceňujú orgány a neskôr sa upravujú. Neustále metodické a základné zmeny tiež vedú k pochybnostiam o ročnom raste, a to aj napriek zjavnému zvýšeniu transparentnosti v posledných rokoch. Ďalším ťažko analyzovateľným faktorom je rast stavebnej aktivity v krajine, kde je zjavná nadmerná kapacita a množia sa mestá duchov rovnako ako nehospodárne projekty.

Obdivuhodná miera rastu: Nič také, ako ekonomický zázrak, neexistuje

Zníženie mestskej nezamestnanosti v sebe skrýva aj zložitejšiu realitu. Nezamestnanosť v Číne sa podľa štúdie Dlhodobé trendy v nezamestnanosti a účasti pracovných síl v Číne pohybuje v priemere na úrovni 11 % a počas koronakrízy pravdepodobne vysoko nad 13 %. Podľa spoločnosti Capital Economics, Nomura alebo univerzity HSBC v Pekingu, je ďalšou dôležitou výzvou výpočet HDP s realistickým deflátorom. Použitím deflátora, dopadu cien na HDP, je hrubý domáci produkt oveľa nižší ako pozorovaný. Umelo sa navyšuje. V ekonomike, kde je inflácia podceňovaná, nominálne mzdy rastú o oficiálnych 3,6 %, sa stráca kúpna silu takmer každý rok kvôli skutočným životným nákladom, najmä v oblasti potravín a denných výdavkov, ktoré sú oveľa vyššie ako tie oficiálne.

V nedávnej štúdii Forenzné skúmanie čínskych národných účtov autori dospeli k záveru, že čínsky HDP mohol byť medzi rokmi 2008 a 2016 prestrelený asi o 2 % ročne, čo ukazuje, že skutočný čínsky HDP je pravdepodobne o 18 % nižší ako je oficiálne prezentovaný. Čínsky HDP sa nikdy nereviduje a decembrové číslo jednoducho platí bez akéhokoľvek spochybňovania. To sa snažia čínske orgány napraviť väčšou transparentnosťou a úpravami zo strany štatistického úradu. Problém je v tom, že provincie sa snažia predbiehať v snahe poskytnúť čo najpozoruhodnejšie čísla a rozsah opráv národného úradu tieto „preháňania“ nevykompenzuje.

Obdivuhodná miera rastu: Nič také, ako ekonomický zázrak, neexistuje

Ďalším problémom je, že ročné revízie počítajú s rastom, ale nie sú revidované v údajoch o HDP za daný rok. Vypočítávací základ sa zníži. Napríklad podľa nezávislej poradenskej spoločnosti China Beige Book bola tvorba hrubého kapitálu za tretí štvrťrok 2019 revidovaná smerom dole o 2,3 bilióna juanov. Keď klesne údaj z roku 2019, rast rovnakých údajov pre rok 2020 sa javí ako pozoruhodný. Rovnakou úpravou prešli aj údaje o maloobchodnom predaji. Tie boli pre august 2019 revidované smerom dole o 50 miliárd juanov a údaj o raste do roku 2020 sa hneď zdá byť zázračný. Revízia v takomto rozsahu v základnom výpočte údajov pre rok 2019 však nespôsobila revíziu HDP smerom dole pre daný rok.

Tieto metodické problémy sú len časťou celkového obrazu. Podobne je to aj s prieskumom použitým k výpočtu. Vláda používa zoznam spoločností, ktoré generujú minimálnu výšku výnosov. Tento zoznam sa rozrastá a zmenšuje sa, čo vytvára problémy s homogenitou, ktorým sa snažia štatistici prispôsobiť.

Obdivuhodná miera rastu: Nič také, ako ekonomický zázrak, neexistuje

HDP Číny je jediný, ktorý nie je revidovaný. Je to údaj zverejnený a konsolidovaný. Je to škoda, pretože realita pozorovaná firmami a občanmi je v Číne taká, že ekonomika sa zotavuje pomaly a nerovnomerne, ale zotavuje sa. Pravdepodobne s medziročným poklesom o 2,5 %, čo by v každom prípade bol veľmi pozitívny údaj. Plánovaná nadmerná kapacita a nadmerné nadhodnotenia zo strany niektorých provincií v pretekoch o čo najlepšie čísla, nakoniec spochybnia realitu oživenia ekonomiky.

Peking sa zaviazal, že svoje údaje prispôsobí štandardom MMF, ale nedostatok nezávislej kontroly a súťaženie zo strany provincií, pokiaľ ide o poskytovanie pozitívnych a pozoruhodných čísel, naďalej vytvárajú nesúlad medzi tržbami, zásobami, spotrebou a ziskmi. Oživenie reálnej ekonomiky v Číne je realitou, ale nie je až tak ďaleko od toho, čo sa deje aj v ostatných popredných ázijských krajinách.