O odpustenie poistného za apríl požiadalo SP 34.551 subjektov

Pridajte názor  Zdroj:

19. 5. 2020 - O odpustenie poistného za apríl doteraz požiadalo Sociálnu poisťovňu (SP) 34.551 subjektov, z toho bolo 15.035 samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) a 19.516 zamestnávateľov.

O odpustenie poistného za apríl doteraz požiadalo Sociálnu poisťovňu (SP) 34.551 subjektov, z toho bolo 15.035 samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) a 19.516 zamestnávateľov. Túto možnosť mali zamestnávatelia alebo povinne poistené SZČO, ktoré boli v apríli nútené uzatvoriť aspoň jednu prevádzku najmenej na 15 dní. Pri splnení podmienok im je splatnosť predĺžená do 31. júla 2020.

Možnosť požiadať o odklad poistného za marec využilo 11.791 subjektov, z toho bolo 5281 SZČO a 6510 zamestnávateľov. O odklad žiadali tí zamestnávatelia a povinne poistené SZČO, ktorým v dôsledku mimoriadnej situácie poklesol čistý obrat alebo príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac.

Sociálna poisťovňa sa pri vybavovaní tejto agendy stretáva s viacerými chybami žiadateľov. "K najčastejším patrí to, že odosielateľ uvedie nesprávny alebo neexistujúci variabilný symbol, ktorý umožňuje rýchlu a presnú identifikáciu žiadateľa. Tiež sa vyskytujú prípady, že odosielateľ síce uvedie správny variabilný symbol, ale nie je registrovaný ako odvádzateľ poistného za marec 2020, napríklad ukončil činnosť pred marcom alebo začína až v apríli," priblížil hovorca SP Peter Višváder.

Niektorí žiadatelia si zase pozorne neprečítajú upozornenia pri vyplnení jednoduchého formulára, ktoré sú v ňom uvedené, a do niektorých políčok vpisujú údaje a informácie, ktoré tam nepatria. "SP sa pri súčasných mimoriadnych počtoch požiadaviek musí zaoberať aj overovaním správnych údajov a odstraňovaním týchto chýb," upozornil Višváder.