SP bude orgánom verejnej správy poskytovať informácie o dôchodkoch z II. piliera

Sociálna poisťovňa (SP) začne od 1. decembra automatizovane poskytovať údaje o dôchodkoch starobného dôchodkového sporenia (II. dôchodkový pilier) prostredníctvom portálu pre orgány štátnej a verejnej správy OverSi. Tento krok významne odbremení klientov od predkladania týchto informácií iným orgánom verejnej moci, informovala v stredu SP.
Sociálne poisťovňa bude od začiatku decembra poskytovať tri nové typy potvrdení o dôchodkoch starobného dôchodkového sporenia (II. dôchodkový pilier). Konkrétne to bude potvrdenie o výplate dôchodkovej dávky zo starobného dôchodkového sporenia bez sumy, potvrdenie o výplate dôchodkovej dávky zo starobného dôchodkového sporenia so sumou a potvrdenie o výške dôchodkových dávok zo starobného dôchodkového sporenia.
Tieto potvrdenia tak môžu v rámci svojej činnosti využívať napríklad ústredné orgány štátnej správy, úrady sociálneho zabezpečenia silových zložiek, inšpektoráty práce, krajské súdy, exekútorské úrady či orgány miestnej samosprávy. Od 1. decembra sú tak zamestnanci spomínaných inštitúcií povinní dané potvrdenia získavať z informačných systémov verejnej správy.
Sociálna poisťovňa sa do projektu OverSi aktívne zapája. Od 1. decembra 2019 poskytuje potvrdenia o nedoplatkoch na poistnom na sociálne poistenie. Od 1. januára 2021 už nie je občan povinný predkladať orgánom verejnej moci potvrdenia o poberaní nemocenských a dôchodkových dávok.
Rozsah poskytovaných výpisov a potvrdení na portáli OverSi sa postupne rozširuje. Znamená to, že občania už nemusia na úrady nosiť uvedené potvrdenia, ktoré si vedia úrady vymeniť navzájom prostredníctvom informačných systémov verejnej správy.

Súvisiace články

Aktuálne správy