Chudobných Nemcov pribúda, majú menej ako 1000 eur mesačne

Diskusia 22  
Chudobných Nemcov pribúda, majú menej ako 1000 eur mesačne
Zdroj: DW
Foto: getty images


8. 10. 2019 - Nožnice nerovnosti medzi chudobnými a bohatými v Nemecku sa roztvárajú. Rozdiely dosahujú rekordné úrovne. Ukazuje sa, že chudobným ľuďom sa vzďaľuje aj stredná trieda, ktorá si polepšila vďaka rastu platov.

Nerovnosť sa v súčasnosti zväčšuje síce pomalšie ako na začiatku tisícročia, ale priepasť medzi veľmi chudobnými a veľmi bohatými je stále hlbšia, upozornila expertka WSI Dorothee Spannagelová.

 "V rukách veľmi bohatých sa koncentrujú čoraz väčšie príjmy," píše sa v aktuálnej štúdii inštitútu. Skupiny s vysokými príjmami profitujú z prudko rastúcich kapitálových výnosov a ziskov firiem. Naproti tomu 40 percent domácností s najnižšími príjmami sa ďalej prepadlo, a to aj v porovnaní so strednou triedou, ktorá ťažila z dobrej situácie na trhu práce a citeľného rastu platov.

"Stále viac ľudí je zasiahnutých chudobou," pripomína štúdia WSI. Podiel domácností, ktoré majú k dispozícii menej ako 60 percent stredného príjmu, a preto spadajú pod definíciu chudoby, vzrástol medzi rokmi 2010 a 2016 z 14,2 percenta na 16,7 percenta.

Domácnostiam pod hranicou chudoby sa pritom darí stále horšie. Zväčšuje sa totiž suma, ktorú priemerná chudobná domácnosť v Nemecku potrebuje na prekonanie hranice 60 percent priemerného príjmu. Kým v roku 2005 chudobným rodinám na dosiahnutie tejto méty chýbalo v priemere 2873 eur ročne, v roku 2016 to už bolo 3452 eur, čo je nárast o 30 percent.

Zistenia sú v protiklade väčšej ekonomickej prosperity, ktorú Nemecko za posledných 10 rokov zažilo, uviedli odborníci. WSI založila svoje zistenia na údajoch z rozsiahlej dlhodobej štúdie nemeckých domácností od roku 1991 do roku 2016 so zameraním konkrétne na časové obdobie 2005 - 2016.

Správa hodnotila nemeckú nerovnosť v príjmoch pomocou indexu Gini, štatistickej metódy, ktorú používa aj Svetová banka na meranie nerovnosti vo všetkých krajinách sveta.

Chudobných Nemcov pribúda, majú menej ako 1000 eur mesačne

Daňová politika krajiny za posledné dve desaťročia mala veľký vplyv na rozdiely v príjmoch. Bohaté domácnosti ťažili zo zníženia hornej sadzby dane alebo z reformy dane z dedičstva, zatiaľ čo chudobnejšie domácnosti čelili ďalším prekážkam vyplývajúcim z vyšších nepriamych daní, uviedla WSI.

Podľa štúdie bol priemerný príjem v Nemecku v roku 2016 po odpočítaní daní 20,881 eur ročne alebo 1 740 eur mesačne. Chudobní boli v štúdii definovaní ako jednotlivci, ktorí zarábajú 1 000 eur alebo menej mesačne. Naopak za bohatých boli považovaní jednotlivci, ktorí zarábajú viac ako 3 500 eur mesačne alebo viac.

Štúdia tiež pozorovala pretrvávajúcu a veľkú priepasť v príjmovej nerovnosti medzi východným a západným Nemeckom, ale poznamenala, že zatiaľ čo rozdiely v odmeňovaní na Západe od roku 2015 do roku 2016 mierne vzrástli, vo východnom Nemecku to bolo naopak. Na zvrátenie tohto trendu vyzvala WSI k silnejšiemu kolektívnemu vyjednávaniu, vyšším daniam z najvyšších príjmov a zvýšeniu minimálnej mzdy v krajine.