Zisk za rok 2018 bude pridelený do nerozdeleného zisku minulých rokov

Pridajte názor  Zdroj:

22. 8. 2019 - Zisk po zdanení za rok 2018 vo výške 106,22 milióna eur bude pridelený do nerozdeleného zisku minulých rokov.

Zisk po zdanení za rok 2018 vo výške 106,22 milióna eur bude pridelený do nerozdeleného zisku minulých rokov. Akcionárom za rok 2018 dividendy vyplatené nebudú. Rozhodlo o tom vo štvrtok riadne valné zhromaždenie akcionárov Slovnaftu. Médiá o tom informovala uvedená spoločnosť.

Akcionári prerokovali aj výročnú správu a schválili riadnu individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2018. Presunom vlaňajšieho zisku na účet nerozdeleného zisku chce spoločnosť zabezpečiť financie pre masívne investície v najbližšom období.

"Slovnaft má naplánované vysoké investície do výmeny mnohých výrobných aktív a najmä ich prípravy na postupnú úpravu produkčného portfólia v dôsledku očakávaného dlhodobého poklesu využívania motorových palív v doprave," povedal generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Slovnaftu Oszkár Világi. Vyslovil predpoklad, že počas nasledovných piatich rokov každý rok preinvestujú 200 až 300 miliónov eur.

Riadne valné zhromaždenie zvolilo za predsedu predstavenstva Oszkára Világiho, ktorý bude v tejto funkcii pôsobiť tretie funkčné obdobie. Za nového člena dozornej rady zvolili generálneho riaditeľa MOL Česká republika Richarda Austena.

Väčšinovým akcionárom Slovnaftu je medzinárodná ropná a plynárenská Skupina MOL s podielom 98,72 %, ostatní akcionári držia 1,28 % akcií. Skupina Slovnaft je integrovanou rafinérsko-petrochemickou skupinou, je členom medzinárodnej Skupiny MOL. Slovnaft prevádzkuje sieť viac ako 250 čerpacích staníc v SR.