Skúste to: 3-kroky k finančnej pohode

Diskusia 3  
Skúste to: 3-kroky k finančnej pohode
Zdroj: realinvestmentadvice
Foto: SITA/AP;getty images


16. 1. 2020 - Byť finančne zabezpečený, cieľ aký si stanovia mnohí investori. Rozhoduje miera úspor, riadenie dlhu, plnenie alebo prekročenie finančných cieľov a riadenie rizika portfólia.

Čo je to finančná pohoda? Liz Davidsonová, zakladateľka a generálna riaditeľka Financial Finesse ju definuje za stav, kedy je úroveň finančného stresu ešte zvládnuteľná, kedy má osoba životný štýl na úrovni, ale pod možnosťami, aké je umožňujú jej finančné prostriedky. Kedy má finančnú rezervu v podobe úspor na núdzové situácie, a plán na dosiahnutie budúcich finančných cieľov. Ten, kto si užíva finančnej pohody robí správne finančné rozhodnutia, má vyššiu úroveň spokojnosti so svojou súčasnou finančnou situáciou a väčšiu mieru slobody v tom, aby žil život podľa svojich vlastných predstáv.

Ak chcete vedieť, či ste vo finančnej pohode, skúste odpovedať na nasledujúce otázky.

  •     Aký je váš súčasný finančný stav?
  •     Máte údaje, ktoré potrebujete na pochopenie vašej situácie?
  •     Ktoré emócie riadia vaše rozhodnutia?
  •     Aká je vaša úroveň stresu?
  •     Aké sú príčiny problémov, ktorým čelíte?
  •     Čo pre vás znamená úspech?
  •     Čo by vás motivovalo urobiť finančné zmeny?
  •     Čo potrebujete, aby ste sa pohli z miesta?


Keď majú ľudia finančné problémy, zvyčajne dávajú nejasné odpovede na takéto otázky. Nemôžu si predstaviť, že by boli finančne úspešní. Budúcnosť je pre nich hmlistá a čierna.

Len vtedy, keď sú vyššie uvedené otázky plne zodpovedané, dokážete urobiť pozitívne kroky smerom k finančnému polepšeniu si. Musíte urobiť tri základné kroky.

Zadefinovať si vlastné podmienky, čo najviac osobné
Potrebujete mať miesto bezpečnosti a vnútorného mieru. Útočisko, kam sa vyberiete v prípade komplikácií. V konzistencii je krása, preto pri definovaní pôjde o súhrn filozofií, skúseností, ega, návykov, vnímaní a postojov. Financie sa posilňujú víťazstvami, strácajú prekážkami. Výzvou je hodnotiť a udržiavať určitý súlad priebehu času. Určite sa vám bude o niečo ľahšie dýchať s vedomím, že v núdzovej rezerve máte dostatok hotovosti na pokrytie nepredvídaných výdavkov. Mali by ste mať aktívny finančný plán, aby ste si uvedomili, aký vplyv budú mať významné životné zmeny na vaše bohatstvo. Ale aj plán poistenia, najmä na pokrytie príjmu v prípade straty zamestnania.

Stačí alokácia portfólia tak, aby časť investícií bola k dispozícii? Možno áno, ale spolu s vhodnou kombináciou akcií, dlhopisov a hotovosti by mal proces riadenia portfólia zahŕňať disciplínu, aby sa pravidelne vyvážilo alebo vrátilo k pôvodnej alokácii aktív.

Skúste to: 3-kroky k finančnej pohode

Ignorujte mylné predstavy o sporení, zadlženosti a akciovom trhu

Princípy ako pravidelné šetrenie na úrovni 10 % zo mzdy, alebo slová o tom ako akcie vždy prevyšujú výnosy dlhopisov. To všetko sa oplatí ignorovať, ak chcete dosiahnuť finančnú nezávislosť. Musíte ísť omnoho hlbšie. Vezmime si hnutie FIRE, čo je skratka pre finančnú nezávislosť na odchod do dôchodku v ranom veku. Zástupcovia hovoria o úspora 25 % z príjmu ročne ako štandard. Pritom sa do programu zapojilo mnoho ľudí, ktorí sú natoľko disciplinovaní, že si dokážu odložiť až 50 % ročne do diverzifikovaného portfólia.

A keď už hovoríme o diverzifikácii, podľa poučky sa diverzifikácia snaží vyhladiť nesystematické rizikové udalosti v portfóliu, takže pozitívny výkon niektorých investícií neutralizuje negatívny výkon ostatných. Preto výhody diverzifikácie platia len vtedy, ak cenné papiere v portfóliu nie sú úplne korelované. Avšak diverzifikácia už stráca na efektívnosti, pretože akciové trhy sa časom stávajú čoraz viac prepojené. Potom je tu nesystematické riziko spojené s krachom konkrétnej firmy alebo nedostatočným výkonom odvetvia.  Známe je tiež ako „špecifické riziko“, „diverzifikovateľné riziko“ alebo „reziduálne riziko“. Tým, že budete vlastniť akcie rôznych spoločností a z rôznych odvetví, menej vás ovplyvnia udalosti alebo rozhodnutia, ktoré majú silný vplyv na jednu spoločnosť, odvetvie, alebo typ investície. Napriek tomu diverzifikáciou sa tohto rizika nezbavíte.

Skúste to: 3-kroky k finančnej pohode

Vezmime si dve odlišné komodity, kečup ako soptrebný tovar a ropu ako zástupcu cyklického odvetvia. Obe klesajú rovnako pri korekciách alebo medveďom trhu. Iste, kečup bude padať pomalšie, ale pôjde rovnakým smerom, zabraňujúc tvorbe bohatstva. Podobne aj veľké,  či malé medzinárodné akcie. Bez ohľadu na riziko v rôznych priemyselných odvetviach, akcie sú úzko korelované. Investori s vyrovnanými portfóliami v priebehu času dosiahli lepšie návratnosti voči rizikám ako tí, ktorí nakúpili akcie výlučne ako riešenie finančného deficitu. Dlhopisy zostávajú dôležitým diverzifikátorom akciového portfólia.

Potom je tu miera zadlženia, pomer dlhu k príjmu. Veriteľ považuje pomer dlhu k príjmu nižší ako 36 % za niečo čo je ešte v poriadku. Musíte poznať svoj vlastný mesačný pomer dlhu k príjmu a následne odsledovať to, či ešte dokážete voľne dýchať. Máte prioestor na to, aby ste svojmu dieťaťu zaplatili školský výlet? Zaplatiť v prípade potreby veterinára? Dokážem pokryť všetky mimoriadne výdavky bez  toho, aby som sa dostal do kolotoča od výplaty k výplate? Tento pocit bezpečia stojí za to viac, ako nejaký pomer, ktorý banka považuje za dostatočný na to, aby vám umožnila dostať sa k úveru, či pôžičke.

Zamerajte sa na jednoduché úsilie na dosiahnutie veľkých výsledkov v budúcnosti
Malé zlepšenia majú potenciál vytvoriť veľké veci. Duševné víťazstvo na ceste k finančnému cieľu. Možno si poviete, že v ostatnom čase už častejšie chytíte do rúk dobrú knihu, než by ste márnili čas pred televízorom. Aj drobnosť ako zrušenie predplatného káblovej televízie môže prispieť k výsledkom. Na peniaze, ktoré si takto každý mesiac dáte bokom nesiahnete. Podporujete tým svoje odhodlanie zostať ostražitý pri rozhodovaní o peniazoch. Disciplína presmerovať peňažné prostriedky do úspor a nie do výdavkov, držanie sa rozpočtu, dokonca aj obmedzovanie sa pri každodenných výdavkoch možno nevytvára bohatstvo, ale môže napriek tomu vyvolať pocit pohody a pozitívne ovplyvniť budúce finančné rozhodovania.

Finančná nezávislosť nie je nedosiahnuteľná, vyžaduje si to však stanovenie pravidiel a ich dodržiavanie. Premyslenosť a disciplínu. Zároveň si to vyžaduje aj dávku zdravého skepticizmu pokiaľ ide o finančné poradenstvo, pretože väčšina rád nie ja navrhnutých pre dobro užívateľa, ale na rozvoj finančného priemyslu.