Fondom v druhom a treťom pilieri sa minulý týždeň nedarilo

Pridajte názor  Zdroj:

29. 5. 2019 - Pätica indexových fondov vykázala k 24. máju tohto roka medzitýždenné oslabenie od 1,51 % po 1,78 %.

Úspory ľudí v druhom dôchodkovom pilieri sa počas minulého týždňa znehodnotili v takmer všetkých penzijných fondoch. Pätica indexových fondov vykázala k 24. máju tohto roka medzitýždenné oslabenie od 1,51 % po 1,78 %. Akciové dôchodkové fondy medzitýždenne znehodnotili o 0,35 % až 2,79 %. Dva zmiešané fondy oslabili o 0,19 %, resp. o 0,38 %. Tri garantované dlhopisové fondy vykázali znehodnotenie o 0,03 % až 0,05 %, tri fondy posilnili o 0,01 % až 0,17 %. Informovala o tom Asociácia dôchodkových správcovských spoločností.

Sporitelia v druhom dôchodkovom pilieri mali k 24. máju tohto roka na svojich účtoch vyše 8,6 mld. eur. Tri štvrtiny majetku, čo je takmer 6,47 mld. eur, sa pritom nachádza v šiestich konzervatívnych garantovaných dlhopisových fondoch. V šiestich akciových fondoch majú sporitelia takmer 1,08 miliardy eur, v piatich indexových 970 mil. eur a v dvoch zmiešaných fondoch 88,2 mil. eur. Konzervatívne dôchodkové fondy pritom od začiatku tohto roka zhodnotili majetok klientov dôchodkových správcovských spoločností o 0,59 % až 2,74 %, kým indexové fondy o 12,16 % až 14,55 %. V akciových fondoch zhodnotenie od začiatku tohto roka dosiahlo 5,91 % až 11,26 % a v zmiešaných fondoch 4,98 %, resp. 5,28 %.

Znehodnotenie majetku pre sporiteľov k 24. máju tohto roka vykázali takmer všetky fondy, ktoré spravujú doplnkové dôchodkové spoločnosti. Príspevkové fondy s výnimkou jedného fondu medzitýždenne oslabili o 0,14 % až 1,60 %, v spomínanom jednom fonde išlo o zhodnotenie o 0,05 %. V troch výplatných fondoch sa majetok medzitýždenne znehodnotil o 0,02 % až 0,08 %, jeden fond majetok zhodnotil o 0,01 %. Doplnkové dôchodkové spoločnosti pritom spravovali k 24. máju tohto roka vo svojich fondoch vyše 2,15 mld. eur.