Tretí pilier má byť atraktívnejší, poslanci schválili novelu zákona

, TASR Foto: TASR

Národná rada (NR) SR v stredu schválila novelu zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení z dielne poslancov za SaS.

Národná rada (NR) SR v stredu schválila novelu zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení z dielne poslancov za SaS. Cieľom je zatraktívnenie a zefektívnenie sporenia v treťom pilieri dôchodkového sporenia. Postupne sa zníži poplatok za správu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu z maximálnej hodnoty 1,2 % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde na maximálnu hodnotu 1 %.

Predkladatelia poukázali na to, že jedným z vážnych problémov tretieho piliera, ktorý má negatívny vplyv na výšku dôchodkov, je nesprávne nastavenie regulácie poplatkov. Konkrétne je podľa nich príliš vysoko nastavený strop poplatkov za správu. Podotkli, že účastníci tretieho piliera tak prichádzajú o príliš vysokú časť svojho majetku a zároveň doplnkové dôchodkové spoločnosti sú nedostatočne motivované zhodnocovať úspory, keďže väčšinu ich príjmov tvoria odplaty za správu a nie za zhodnotenie majetku.

Postupné znižovanie odplaty za správu

Plénum odobrilo aj pozmeňujúci návrh poslanca Tomáša Lehotského (SaS). Namiesto jednorazového zníženia sa bude postupne znižovať súčasná percentuálna sadzba odplaty za správu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu od roku 2023 do konca roka 2025. Konečnou percentuálnou sadzbou bude hodnota 1 %. Zároveň sa znižuje maximálna výška odmeny za uzatvorenie účastníckej zmluvy doplnkového dôchodkového sporenia z 10 % na 8 % priemernej mesačnej mzdy.

Vytvárajú sa tiež predpoklady na vznik tzv. oranžovej obálky, teda miesta nezávislého od poskytovateľa sporenia, kde sa budúci dôchodca dozvie informácie o stave a predpokladanom vývoji jeho hmotného zabezpečenia v starobe.

Súvisiace články

Aktuálne správy