M. Krajniak opäť navrhuje odložiť splatnosť poistného, a to za február

Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) znovu predložil na stredajšie (23. 3.) rokovanie vlády návrh na odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie, tentoraz za február 2022. Vyplýva to z materiálu zverejneného v programe vlády.
Štát tak už niekoľkýkrát sleduje cieľ zmierniť ekonomické dosahy na odvádzateľov poistného v dôsledku koronakrízy. Ak sa ministri aj tentoraz dohodnú, odvody na sociálne poistenie za február si budú môcť odložiť samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a možnosť odkladu sa bude vzťahovať aj na poistné, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca. Splatnosť by sa mala posunúť do 30. júna 2025.
„Táto výnimka sa bude týkať zamestnávateľov a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu, alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (tržieb) o 40 % a viac,“ napísal rezort v materiáli.
Odklad by sa znovu dotkol aj platenia povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (druhý pilier) a na doplnkové dôchodkové sporenie (tretí pilier), ktoré povinne platí zamestnávateľ za zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu v tretej a štvrtej kategórii.

Súvisiace články

Aktuálne správy