Prezidentka podpísala zákon, podľa ktorého sa má zatraktívniť tretí pilier

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v piatok podpísala novelu zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení. Cieľom právnej normy je zatraktívnenie a zefektívnenie sporenia v treťom pilieri dôchodkového sporenia. Postupne sa zníži poplatok za správu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu z maximálnej hodnoty 1,2 % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde na maximálnu hodnotu 1 %.
Predkladatelia poukázali na to, že jedným z vážnych problémov tretieho piliera, ktorý má negatívny vplyv na výšku dôchodkov, je nesprávne nastavenie regulácie poplatkov. Konkrétne je podľa nich príliš vysoko nastavený strop poplatkov za správu. Podotkli, že účastníci tretieho piliera tak prichádzajú o príliš vysokú časť svojho majetku a zároveň doplnkové dôchodkové spoločnosti sú nedostatočne motivované zhodnocovať úspory, keďže väčšinu ich príjmov tvoria odplaty za správu a nie za zhodnotenie majetku.
Namiesto jednorazového zníženia sa bude postupne znižovať súčasná percentuálna sadzba odplaty za správu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu od roku 2023 do konca roka 2025. Konečnou percentuálnou sadzbou bude hodnota 1 %. Zároveň sa znižuje maximálna výška odmeny za uzatvorenie účastníckej zmluvy doplnkového dôchodkového sporenia z 10 % na 8 % priemernej mesačnej mzdy.
Vytvárajú sa tiež predpoklady na vznik tzv. oranžovej obálky, teda miesta nezávislého od poskytovateľa sporenia, kde sa budúci dôchodca dozvie informácie o stave a predpokladanom vývoji jeho hmotného zabezpečenia v starobe.

Súvisiace články

Aktuálne správy