Ako dokážete poraziť profesionálov: 11 výhod drobných investorov

Diskusia 4  
Ako dokážete poraziť profesionálov: 11 výhod drobných investorov
Zdroj: behaviouralinvestment
Foto: getty images


22. 5. 2019 - Profesionálni traderi a investori vás možno pri dennom obchodovaní porazia ľavou zadnou. Väčšina profesionálov nie sú hlupáci, č nekompetentní v tom, čo robia. To ale neznamená, že by ste sa kvôli tomu mali automaticky považovať za outsidera na trhu. Chce to len naučiť sa využiť svoje prednosti.

Profesionálni investori majú k dispozícii viac peňazí aj viac informácií o pohyboch na trhoch. Sú lepšie vybavení, majú lepšie analytické nástroje ale väčšie možnosti diverzifikácie a alokácie prostriedkov. Pravdilá profesionálnej správy peňazí ich však limitujú. Bežné investorské výzvy, ako sú časový horizont, prílišné obchodovanie a sebavedomie alebo porovnávanie sa benchmarkom, sú u profesionálnych investorov oveľa výraznejšie. Drobní investori preto majú z hľadiska psychológie a behaviorálnych financií oproti profesionálom niekoľko výhod.
 

Nemusíte sledovať portfólio každý deň
Mať možnosť kontroly môže pôsobiť ako skvelá vec, ale nie je zadarmo. Umožňuje síce reagovať na náhodné pohyby, ale zároveň odhaľuje najhoršie tendencie v správaní na trhoch. Ak patríte k amatérskym investorom, nemusíte sa angažovať tak často ako profesionáli. Stačí ak na začiatku urobíte rozumné dlhodobé rozhodnutia a svoje portfólio necháte pracovať. To vám umožňuje vyhnúť sa emocionálne náročným fázam vývoja na trhoch, ktoré vedú k chybám. Profesionáli túto výhodu nemajú, sú nútení sledovať portfólia a vyrovnávať sa s psychologickými aspektmi investovania, ktoré s tým súvisia.

Môžete sa rozhodovať v súlade so svojím investičným horizontom
Väčšina ľudí má rozumnú predstavu o časovom horizonte pre svoje investície, najmä keď ide napríklad o sporenie na dôchodok. Profesionáli ale musia pracovať v rámci niekoľkých časových horizontov, z ktorých niektoré môžu byť na prvý pohľad v rozpore s rozumným rozhodovaním. Výkonnosť fondov sa hodnotí na mesačnej báze, na ročnej báze rieši výkonnostné poplatky a trojročný horizont je typická minimálna lehota na posúdenie manažérov fondov alebo poradcov. To sa prejavuje v správaní sa investorov, a aj keď sa chybe krátkozrakosti niekedy ako mamatéri nevyhnete, je to pre vás predsa len ľahšie.

Ako dokážete poraziť profesionálov: 11 výhod drobných investorov

Máte jasnú motiváciu

Drobní investori sledujú svoj hlavný dlhodobý cieľ, ale profesionáli to majú komplikovanejšie. Často musia konať v rozpore so stratégiou fondu alebo iného produktu, za ktorý sú zodpovední. Či už sú to vysoké odmeny za dosahovanie krátkodobých výnosov, neraz podľa tabuľky poplatkov, alebo navyšovanie podielu aktív, ktoré maximalizuje výnosy, ale zvyšuje rizikovosť.

Nemusíte robiť vôbec nič
Profesionáli musia vykazovať aktivitu, z čoho vyplývajú dva zásadné problémy. Sú vystavení neustálemu prísunu informácií a výkyvom na trhu, čo ich núti konať. Je zložité ospravedlniť poplatky pri ničnerobení, takže ich to núti robiť viac, než je nutné. Amatéri si môžu stanoviť stratégiu, rozhodnúť sa a od ďalších zásahov do portfólia sa dištancovať. 

Nemusíte sa naháňať za výkonnosťou
Profesionáli sú pod tlakom, aby dosahovali určité výkonnosti v krátkych časových intervaloch. Ich rozhodovaniu preto dominuje krátkodobá výkonnosť, nie dlhodobá stratégia. Manažér fondu nemôže po troch rokoch zlej výkonnosti tvrdiť, že robí stále to isté, akokoľvek takto krátky horizont z dlhodobého hľadiska prakticky nehrá žiadnu rolu.

Ako dokážete poraziť profesionálov: 11 výhod drobných investorov

Nemusíte upravovať svoje portfólio kvôli výkazom pre klientov

Manažéri fondov majú tendenciu po určitom období (štvrťroku, roku, troch rokoch) predávať niektoré pozície, ktorým sa nedarí, a dopĺňať portfólia výkonnými titulmi, aby tieto nechýbali v prezentácii pre klientov. Z hľadiska stratégie to síce nemusí byť problém, ale je to zbytočné. Drobní investori niečo také robiť nemusia.

Nemusíte zverejňovať predpovede
Od profesionálnych investorov a manažérov fondov sa očakáva, že budú mať jasné názory na dianie na trhoch a v ekonomike. Problémom je, že schopnosť dlhodobo (a úspešne) predvídať dianie na trhoch má len málo jedincov, avšak väčšina profesionálov tieto svoje názory používa ako podklady pre svoje investičné rozhodnutia. Odpovede ako "neviem" alebo "je to nepredvídateľná situácia" skrátka nie sú dobrým základom pre budovanie kariéry v tomto odbore.

Neobmedzujú vás porovnávacie indexy
Benchmarky sú považované za štandard pri hodnotení manažérov fondov, ale z behaviorálneho hľadiska ide o katastrofu. Krátkodobé výsledky sú uprednostňované pred dlhodobým procesom, čo je problematické najmä v prostredí, kde hrajú prím náhoda a neistota. Drobní investori, sa môžu porovnávať akurát tak so susedmi alebo kolegami v práci, ale tí sú väčšinou na tom ešte horšie ako vy.

Ako dokážete poraziť profesionálov: 11 výhod drobných investorov

Nemusíte sa snažiť byť výnimoční

V investičnom priemysle je zamestnaných veľa ľudí a je to vysoko konkurenčné prostredie. To vedie k zdanlivej potrebe výnimočnosti, a teda k rozhodnutiam, ktoré sú prinajmenšom sporné. Príliš veľa sebadôvery a pocit výnimočnosti navodzujú v profesionáloch pocit, že pre nich neplatia základné pravidlá a princípy. Drobní investori nemajú potrebu výnimočnosti. Môžete prijímať rozhodnutia, ktoré sú všeobecne známe a akceptované. Paradoxne to môže viesť k lepším výsledkom.

Nemusíte sa zaujímať o to, čo robia ostatní
Profesionálni investori sú často prostredím nútení sa sústrediť len na to, čo funguje, respektíve to, čo je momentálne v kurze, čím sa ľahko odklonia od svojej základnej stratégie. Drobní investori síce tiež môžu byť ovplyvnení okolím, ako sú susedia alebo kolegovia, ktorí sa chvália svojimi úspechmi, ale situácia ich k tomu nenúti tak ako manažérov fondov.

Máte to lacnejšie
Prekonať trh v súčasnosti nie je tak jednoduché a vyjde to dosť draho. Profíci potrebujú nákladné počítačové systémy, najímajú sofistikovaných traderov, ktorí zarábajú v miliónoch dolárov. Alebo si kupujú informácie od insiderov. K tomu ešte treba pripočítať náklady spojené so životom na vysokej nohe, obedy alebo drinky, aby sa traderi zapáčili svojim klientom, tiež niečo stoja. V súčte môžu všetky tieto výdavky znížiť zisk bez ohľadu na to, nakoľko bol ten ktorý obchod zárobkový.