Valné zhromaždenie MOL schválilo na dividendy 107 mld. HUF

Pridajte názor  Zdroj:

11. 4. 2019 - Spoločnosť MOL Plc. usporiadala valné zhromaždenie, ktoré prijalo návrh predstavenstva na rozdelenie zisku formou výplaty dividend vo výške 107 miliárd forintov (332,46 milióna eur).

Spoločnosť MOL Plc. usporiadala valné zhromaždenie, ktoré prijalo návrh predstavenstva na rozdelenie zisku formou výplaty dividend vo výške 107 miliárd forintov (332,46 milióna eur). Akcionári schválili správu predstavenstva o hospodárení za rok 2018 a konsolidovanú účtovnú závierku. Informoval o tom Ladislav Procházka zo spoločnosti Slovnaft.

Očakáva sa, že základná dividenda za rok 2018 medziročne vzrastie o 11,8 % na približne 95 HUF na akciu z minuloročných 85 HUF na akciu. Rovnako ako vlani akcionári schválili špeciálne dividendy, ktoré predstavenstvo navrhlo na základe silného cash flow v roku 2018. Spolu so špeciálnymi dividendami, ktoré predstavujú 50-percentné navýšenie na akciu, sa očakáva, že dividenda na akciu dosiahne za rok 2018 približne 142,5 HUF.

Valné zhromaždenie schválilo návrh predstavenstva na znovuzvolenie Sándora Csányiho, Anthonyho Radeva a Jánosa Martonyiho a zvolenie Talala Al Awfiho za členov predstavenstva. Ďalej bola zvolená za členku dozornej rady a výboru pre audit Anett Pandurics.

"Som rád, že dnes môžeme uzavrieť finančný rok 2018, ktorý bude považovaný za úspešný, a zároveň rozhodujúci rok. Investovali sme do nového podnikania a nových technológií, ktoré pripravia pôdu pre našu budúcu transformáciu a rast, keďže sa predstavenstvo a manažment zameriavajú na dlhodobé úsilie transformovať podnikanie, a zároveň zabezpečiť spoľahlivé prevádzkové a finančné výsledky. V roku 2019 budeme pokračovať v transformácii nášho podnikania, a zároveň sa budeme usilovať o čo najlepšie investície," uviedol Zsolt Hernádi, predseda predstavenstva skupiny MOL.

Skupina MOL Group je integrovaná firma aktívna v ropnom a plynárenskom priemysle so sídlom v Budapešti. Je prítomná vo viac ako 30 krajinách, zamestnáva vyše 26.000 ľudí. Spoločnosť MOL Group prevádzkuje štyri rafinérie a dva petrochemické závody v Maďarsku, Chorvátsku a na Slovensku. Je vlastníkom siete takmer 2000 čerpacích staníc v deviatich krajinách strednej a juhovýchodnej Európy.