JAVYS zhodnotila vlani pri vyraďovaní jadra 1246 ton druhotných surovín

Diskusia 1  Zdroj:

19. 1. 2019 - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS), a. s., zhodnotila v roku 2018 v rámci vyraďovacieho procesu jadrových elektrární (JE) A1 a V1 z vyraďovaného materiálu viac ako 1246 ton druhotných surovín.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS), a. s., zhodnotila v roku 2018 v rámci vyraďovacieho procesu jadrových elektrární (JE) A1 a V1 z vyraďovaného materiálu viac ako 1246 ton druhotných surovín. Informovala o tom Miriam Žiaková, hovorkyňa spoločnosti.

Spresnila, že v rámci vyraďovacieho procesu jadrových elektrární A1 a V1 vrátila JAVYS, a. s., vlani do recyklačného procesu 1246,438 tony druhotných surovín. Zhodnocovanie čo najväčšieho množstva materiálov, minimalizácia tvorby odpadov a ochrana životného prostredia sú podľa nej jednými z hlavných cieľov spoločnosti JAVYS.

Priblížila, že z celkového objemu tvorilo v roku 2018 najväčší objem druhotných surovín železo, a to až 1160,59 tony. Druhou surovinou s najväčším objemom, ktorá putovala do recyklačného procesu, bola meď, a to 26,98 tony.

Finančné prostriedky, ktoré spoločnosť JAVYS recyklačným procesom získala, sa podľa Žiakovej opätovne investovali do procesu vyraďovania jadrových zariadení, čím dochádza k úspore finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a v prípade vyraďovania JE V1 z prostriedkov EBOR.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť zabezpečuje v SR činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Medzi jej hlavné aktivity patrí vyraďovanie jadrových elektrární A1 a V1, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoreným jadrovým palivom, inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi v rámci územia SR.