Rastie, padá: Čo vyvoláva pohyby na akciovom trhu?

Diskusia 4  
Rastie, padá: Čo vyvoláva pohyby na akciovom trhu?
Zdroj: pragcap;realinvestmentadvice
Foto: getty images


17. 11. 2018 - V časoch ako je tomu aj dnes, keď začnú akciové trhy klesať, vynorí sa množstvo zaujímavých teórií, vysvetľujúcich čo treba za tým vidieť. Skutočnosť je taká, že akciový trh je organizmus, ktorý sa vyvíja. A nie je to vždy podľa našich predstáv.

Pozerať sa do minulosti pri predpovediach vývoja na akciovom trhu nie je práve najlepšia metóda. Väčšinou to nefunguje. História len málokedy dokáže vysvetliť to, čo sa na trhoch v súčasnosti deje. Vyhlásenie, že "tentoraz je to iné" patrí síce medzi najnebezpečnejšie tvrdenia, ale má aj niečo do seba. Trhy sa stále vyvíjajú, čiže to skutočne bude tentoraz iné. "Stále vytvárame nové teórie, pretože nám dávajú pocit, že máme kontrolu nad niečím, čo je v skutočnosti neprehľadný svet," myslí si Cullen Roche, zakladateľ spoločnosti orca Asset Management.

Aj keby sme trh považovali za živý, vyvíjajúci sa organizmus, musí mať predsa fungovať na nejakom základe, ktorý spôsobuje rasty aj poklesy na akciových trhoch. Trh odráža fungovanie spoločností a zmeny cien odrážajú očakávané budúce peňažné toky, ktoré tieto firmy vygenerujú.

"Ak by teda akciový trh pozostával z jednej super firmy, ktorá ročne vyplatí vo forme dividendy celý svoj zisk vo výške 10 %, mohli by sme očakávať, že akcie každý rok zarobia 10 %. Akékoľvek zmeny ceny v priebehu času by vyplývali z externých faktorov, ale akékoľvek výnosy, ktoré by boli výrazne nad 10 %, nemajú zmysel, pretože spoločnosť nemôže vyplácať viac ako 10 % ročne v hotovosti," vysvetľuje Roche.

Ide samozrejme o zjednodušený príklad, pretože výnosy akcií sú v skutočnosti ovplyvňované troma základnými faktormi.


1, tempo rastu výnosov (koľko spoločnosť zarobí na akciu),
2, dividendový výnos (koľko spoločnosť vyplatí zo zisku na akciu),
3, rast ocenenia (koľko je niekto ochotný zaplatiť za dolár zisku).


Ak teda trh vykazuje 7 %-ný rast zisku na akciu a 3 % dividendu, možno očakávať, že celková návratnosť akciového trhu bude 10 %. "Je zaujímavé, že zisky a dividendy sú v dlhších časových obdobiach pomerne stabilné. Akciový trh je teda v skutočnosti veľmi podobný vysoko kvalitnému dlhopisu s dlhou splatnosťou," opisuje Roche.

Rastie, padá: Čo vyvoláva pohyby na akciovom trhu?

Budúce zisky a výška dividendy sa ťažko predpovedajú. Rovnako nie je možné poznať vývoj ocenenia, teda toho, koľko splašených investorov zaplatí veľa peňazí za budúce zisky. A aj keď sa dá dlhodobo očakávať rast ziskov i dividend, z krátkodobého hľadiska je akákoľvek predikcia nemožná. A práve krátkodobé pohyby ovplyvňujú správanie sa väčšiny investorov. Z toho vyplývajú dve jednoduché odpovede na dve zložité otázky.

Prečo akciové trhy rastú? Pretože z dlhodobého hľadiska sa dá očakávať, že zisky firiem a dividendy budú rásť.

Prečo akciové trhy klesajú? Pretože vygenerovaná hotovosť je v krátkodobom horizonte neistá, čo vedie k volatilite cien aj ocenenia.

Riziko na akciových trhoch teda plynie z toho, že investori majú krátkodobé záväzky, ktoré im akcie nie sú schopné pokrývať. Investori chcú dlhodobé zisky, ale nie sú schopní podstupovať krátkodobé riziko.

"Liek na to neexistuje. Najlepšie, čo môžu investori urobiť, je uvedomiť si nesúlad medzi dlhodobým rastom  a krátkodobými prepadmi, alokovať svoje prostriedky tak, aby ich nevystavovali nadmernému riziku krátkodobých prepadov, a pamätať si, že čas zvládne vyriešiť väčšinu krátkodobých problémov," vysvetľuje Roche.

Aby to nebolo také jednoduché, do hry vstupujú aj spätné odkupy akcií, ktoré tiež výrazne ovplyvňujú trh. Väčšina ekonómov s nimi nesúhlasí, najmä ak sa tento nástroj vymkne kontrole, ako je tomu v súčasnosti. V prvej polovici tohto roku spoločnosti v USA vynaložili na spätné odkupy akcií viac peňazí než na investície a dividendy. Zdá sa, že firmy buď neinvestujú, alebo sa proste zadlžujú.

Investičný guru Warren Buffett postupoval rovnako, keď v lete kúpil akcie svojej spoločnosti v hodnote jednej miliardy dolárov. Firma by podľa neho mala sledovať aj vnútornú hodnotu akcie. Dá sa ale silne pochybovať o tom, že by všetky firmy, ktoré odkupujú svoje akcie, vnímali vnútornú hodnotu svojej firmy o toľko vyššie. Meb Faber z Clarity Financial upozorňuje, že investovanie iba na základe dividendového výnosu je hlúpe. Pridal príklad toho, ako to môže dopadnúť, keď sa investor sústredí výhradne na dividendu.

Rastie, padá: Čo vyvoláva pohyby na akciovom trhu?