Sociálna poisťovňa po kontrolách SZČO získa 18,5 mil. eur

Pridajte názor  Zdroj:

14. 3. 2018 - Kontroly poisťovne ukázali, že v 8 960 prípadoch vzniklo povinné poistenie SZČO, ale tieto osoby si nesplnili v zákonnej lehote prihlasovaciu povinnosť, uviedol hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Sociálna poisťovňa do konca minulého roka skontrolovala 21 807 osôb, ako si plnia svoje odvodové povinnosti samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO), resp. fyzických osôb, ktoré mali postavenie SZČO. Ako uviedol hovorca poisťovne Peter Višváder, výsledkom týchto kontrol bol dodatočný predpis poistného vo výške 18,5 mil. eur.

"Kontroly ukázali, že v 8 960 prípadoch vzniklo povinné poistenie SZČO, ale tieto osoby si nesplnili v zákonnej lehote prihlasovaciu povinnosť," povedal hovorca poisťovne. SZČO v týchto prípadoch dodatočne predložili registračný list, resp. pobočka rozhodla o vzniku povinného poistenia, ak prihlasovacia povinnosť nebola splnená ani dodatočne. V 615 prípadoch povinné sociálne poistenie pokračuje, a to na základe dosiahnutej hranice príjmu z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti a zachovania statusu SZČO.

Pri kontrolnej činnosti poisťovňa zistila, že v 12 232 prípadoch povinné poistenie nevzniklo. "Osoby už nemali postavenie SZČO, resp. mali pozastavené oprávnenie, v sociálnom zabezpečení sa na nich nevzťahovala legislatíva SR alebo príjem uvedený v daňových priznaniach nebol príjmom z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti na účely sociálneho poistenia," objasnil Višváder.

Pobočky Sociálnej poisťovne podľa jej hovorcu pokračujú v kontrolnej činnosti, pričom im ešte zostáva skontrolovať viac ako 400 osôb za kontrolované obdobie.